Uit het leven gegrepen … vrachtlading spoorloos

Bij een Antwerps transportbedrijf loopt een aanvraag binnen voor het transport van ongeveer 500 autobanden voor een exclusief automerk. Het vervoer over de weg verloopt van Tsjechië naar Antwerpen om vervolgens te worden verscheept naar de Verenigde Staten. Het bedrijf heeft echter op dat moment onvoldoende capaciteit om het volledige transport zelf uit te voeren en doet daarom een beroep op een Slovaakse ondervervoerder die actief is op een digitale vrachtbeurs. Maar dan loopt het mis ...

Lading spoorloos

De ondervervoerder levert geldige documenten af zoals een verzekeringsbewijs, een internationale handelslicentie voor het vervoer van goederen, een uittreksel uit het handelsregister en een BTW-bewijs, waarna hij een vervoerscontract afsluit met het Antwerpse bedrijf. Een deel van de lading wordt overgemaakt aan de ondervervoerder, maar sindsdien ontbreekt elk spoor van zowel de criminelen als de lading ter waarde van ongeveer 100.000 euro.

Het onderzoek naar de vrachtbeursfraude

Het Antwerpse bedrijf kan bewijzen dat het de ondervervoerder heeft gescreend en dat alle afgeleverde documenten echt waren. Uit onderzoek blijkt dat de hoofdvervoerder een contract sloot met een bestaand, wettelijk correct bedrijf, maar dat op het moment van het transport het bedrijf inmiddels in handen was geraakt van criminelen. Het Antwerpse bedrijf kan dus niets ten laste worden gelegd, aangezien het de nodige controles had uitgevoerd als professionele en zorgvuldige hoofdvervoerder.

Resultaat van het onderzoek

Tot op heden, drie jaar later, loopt het onderzoek nog steeds en leiden er sporen tot in Bulgarije en Hongarije. Het is dan ook hoogst onwaarschijnlijk dat er nog iets van de lading teruggevonden zal worden, en de betrokken criminelen ooit gevat en vervolgd zullen worden.

Vrachtbeursfraude neemt steeds meer toe. U leest er meer over in dit artikel. Goed geïnformeerd en alert zijn is de boodschap, want het gevaar loert om de hoek … 

Baloise Insurance biedt in veel gevallen een oplossing voor vrachtbeursfraude. Praat erover met uw makelaar.