14 tips om vrachtbeursfraude te voorkomen

Vrachtbeursfraude. Een nieuwe vorm van criminaliteit die desastreuze gevolgen kan hebben voor een vervoers-
maatschappij. Goederenvervoerders bieden hun goederen aan op onlinevrachtbeursplatformen, maar komen in contact met criminele ondervervoerders die de goederen proberen te onderscheppen. Maar: wat kunt u nu concreet doen om dit te voorkomen?

Tips & tricks

 • Screen uw vervoerspartner op verschillende domeinen: handelsvergunning, inschrijving in het handelsregister,
  persoonsgegevens, kentekenbewijzen, vergunning als erkend vrachtwagenbedrijf, verzekeringsbewijzen, verzekerde
  bedragen en vrijstellingen via CMR-verzekeraar.
 • Controleer e-mails en faxnummers door middel van een tegenbericht per fax.
 • Controleer het lossingstijdstip: bij tegenstrijdigheden meteen alarm slaan.
 • Deel geen details over de vracht en route met andere partijen, niet via telefoon, e-mail of sociale media.
 • Blijf steeds binnen het computerprogramma van de vrachtbeurs tot wanneer het contract getekend is, vertrouw
  desondanks niet blindelings op de controles van de vrachtbeurzen.
 • Vertrouw uw goederen alleen aan erkende leden van erkende vrachtbeurzen.
 • Vertrouw geen diefstalgevoelige lading toe aan digitale vrachtbeurzen.
 • Kijk met argwaan naar extreem lage, niet-marktconforme prijzen.
 • Indien de chauffeur zich per mobiele telefoon meldt, is extra alertheid aangewezen.
 • Blijf de procedure rustig afwerken, ook tijdens drukke uren. De meeste fraude doet zich namelijk voor tijdens weekends en vakantieperiodes. Bovendien is extra waakzaamheid aangewezen bij transporten naar veel gevraagde locaties.
 • Maak uw medewerkers bewust van de gevaren van vrachtbeursfraude en train hen permanent op veiligheidsaspecten.
  Dit kan bijvoorbeeld d.m.v. een security awareness training.
 • Ga nooit in zee met bedrijven die gebruikmaken van gratis e-mailproviders (Hotmail, Gmail, e.d.)
 • Voorzie de lading, indien mogelijk, van goedgekeurde track-and-tracesystemen.

Baloise Insurance biedt in veel gevallen een oplossing voor vrachtbeursfraude. Praat erover met uw bemiddelaar.