FAQ-Auto

 • 1. Kan ik bij een verandering van voertuig de Omnium rechtstreeks bij Baloise Insurance plaatsen en de BA bij ex-Nateus laten of kan ik de BA ook rechtstreeks bij Baloise Insurance plaatsen?

  U gaat het best als volgt te werk, in drie stappen:

  1) Maak een nieuwe zaak BA aan in MyBaloise met inwerkingtreding op de volgende jaarlijkse vervaldag van het ex-Nateus-contract.
  2) Maak een nieuwe zaak Omnium aan in MyBaloise met onmiddellijke inwerkingtreding.
  3) Registreer een verandering van voertuig in het ex-Nateus-contract dat u opzegt voor zijn volgende jaarlijkse vervaldag.

  In verband met de bonus/malus moet u met het volgende rekening houden:

  De saneringsmaatregelen kunnen overwogen worden na 3 schadegevallen in fout.

  Indien een autocontract wordt overgenomen van een maatschappij die niet met een klassiek bonus-malussysteem werkt, zullen schadestatistieken voor een periode van 5 jaar worden opgevraagd.

 • 2. Wie mandateert de expert in geval van schade, en hoe?

  Voor de ex-Nateus-contracten blijft de procedure ongewijzigd.

  U kunt nog steeds de opdracht aan de expert geven en onze dienst Schadegevallen hierover informeren.
  De voordelen verbonden aan de keuze van een erkende hersteller gelden nog steeds.
  Voor de MyBaloise-contracten geldt het volgende:

  De aangifte gebeurt via MyBaloise.
  Het systeem beheert automatisch de aanvraag en wijst de geschikte expert toe.
  Het systeem informeert u ervan.
  U kunt dan contact opnemen met de expert om samen met hem praktische regelingen te treffen.

  Verwittig de expert dat het dossier geopend werd via MyBaloise-Schadegevallen en bezorg hem het dossiernummer.

  Ook als u voor een erkende hersteller kiest, werkt u met MyBaloise. De erkende hersteller is dan uw enige gesprekspartner voor de expertise en de herstelling.

   

 • 3. Hoe staat het met de onderschrijvingsbevoegdheden?

  Die zijn voorzien in MyBaloise en hangen enkel af van het type risico (bonus/malus, leeftijd ...).

 • 4. Hoe wordt de afschrijving van een voertuig berekend in Omnium Select?

  Baloise Insurance biedt u de keuze tussen verschillende afschrijvingsformules:

  Formules 36 of 24:
  0 % afschrijving gedurende 36 of 24 maanden, daarna 1% per maand
  Leeftijd van het voertuig: hoogstens 1 maand
  Deze formule is niet van toepassing op lichte vrachtwagens
  Formules 12 of 6:
  0 % afschrijving gedurende 12 of 6 maanden, daarna 1% per maand
  Leeftijd van het voertuig: hoogstens 2 jaar
  Formule 0:
  1 % per maand vanaf de eerste maand
  Leeftijd van het voertuig: hoogstens 5 jaar

  Opgelet!

  De afschrijving begint ofwel vanaf de datum die vermeld is op de aankoopfactuur van het voertuig, ofwel vanaf de ingebruikname van het voertuig door de verzekeringnemer. De oudste datum is doorslaggevend. De inwerkingtreding van het contract heeft bijgevolg geen enkel belang.
  Vanaf de 49e maand na de datum van eerste inschrijving vergoeden wij evenwel in werkelijke waarde, wanneer de werkelijke waarde van het omschreven voertuig hoger is dan het resultaat dat wordt verkregen na toepassing van de bovenvermelde afschrijving. Onze vergoeding kan nooit meer bedragen dan het verzekerde bedrag.
  De vergoeding omvat de niet-recupereerbare BTW, de BIV, het antidiefstal- of nadiefstalsysteem, de bijkomende toebehoren tot 1.000 euro + BTW.

 • 5. Wat zijn de mogelijkheden op het vlak van vrijstellingen in Omnium Select?

  Afhankelijk van de waarde van het voertuig stelt Baloise Insurance vrijstellingen voor van: 

  – 250 euro (enkel mogelijk voor een verzekerde waarde < 20.000,00 euro)
  – 500 euro (enkel mogelijk voor een verzekerde waarde < 30.000 euro)
  – 750 euro 
  De keuze tussen hoge forfaitaire vrijstellingen is eveneens mogelijk.

  De terugkoop van de vrijstelling voor alle schadegevallen voor de volledige duur van het contract is mogelijk (Engelse vrijstelling tot beloop van 750 euro + BTW).

  Er is geen vrijstelling in geval van:

  Totaal verlies, diefstal of glasbreuk
  Vandalisme en aanrijding met dieren mits een aangifte bij de politie binnen 5 dagen
  In het kader van een Gezinsplan (Engelse vrijstelling onder voorwaarden)

  In geval van totaal verlies zal evenwel steeds een vrijstelling van 250 euro van toepassing zijn, als de bestuurder op het ogenblik van het schadegeval jonger is dan 23 jaar en de gebruikelijke bestuurder, zoals vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, 23 jaar of ouder is.

 • 6. In Omnium Select wordt de te verzekeren waarde berekend op basis van het gefactureerde bedrag. Dit begrip is eigen aan Baloise Insurance. Wat is de definitie ervan?

  De te verzekeren waarde is de prijs die, volgens de aankoopfactuur van het beschreven voertuig, werd aangerekend voor de aankoop van dat voertuig, zijn opties en toebehoren, exclusief taksen en BTW.

 • 7. Hoe wordt in Omnium Select de te verzekeren waarde van een tweedehands voertuig bepaald?

  Voor de berekening van de ‘te verzekeren waarde’ van een tweedehands voertuig wordt vaak 21 % BTW afgetrokken van de aankoopprijs van het voertuig. Dat is echter te veel en daardoor is het voertuig onderverzekerd.

  Voor tweedehandswagens aangekocht bij een garagist mag enkel de BTW over de marge afgetrokken worden. Die wordt forfaitair vastgelegd op 3,15 % (in plaats van 21 % voor nieuwe wagens). Er wordt immers enkel BTW geheven op de winstmarge die de handelaar realiseert bij de verkoop van de tweedehandswagen, namelijk 21 % op een winstmarge van 15 %.

  Bij een verkoop tussen particulieren mag er geen BTW in mindering worden gebracht. Want die werd al volledig voldaan door de eerste koper en hier is geen sprake van winst bij verkoop.

 • 8. Kan men bij Omnium Select het voertuig verzekeren voor een hogere waarde dan de factuurwaarde?

  Nieuwe voertuigen, tot 9 maanden, kunnen verzekerd worden voor een waarde die varieert tussen de catalogusprijs en de gefactureerde prijs.

  Vanaf de 9e maand zijn de voertuigen altijd verzekerd op basis van de factuurwaarde.

  Voorbeeld: nieuw voertuig

  • factuurwaarde = 12.000 euro
  • cataloguswaarde = 13.500 euro
  • inschrijvingsdatum = 10/2012 
  Mogelijke te verzekeren waarden Afschrijving
  12.000 euro vanaf 10/2012
  13.500 euro 
  = de maximale waarde die mag worden verzekerd
  vanaf 10/2012

   

 • 9. Wat als er tussen de cataloguswaarde en de factuurwaarde een enorm verschil is?

  Sommige merken geven soms kortingen tot 30 %, of meer, van de cataloguswaarde.

  Om een eerlijke premie te verkrijgen stellen we voor om de premie in dat geval te berekenen volgens het principe 'verschil cataloguswaarde en cataloguswaarde -20 %'.

  Voorbeeld: nieuw voertuig met zeer grote korting

  • factuurwaarde = 14.000 euro (korting van 30 %)
  • cataloguswaarde = 20.000 euro
  • inschrijvingsdatum = 10/2012
  Mogelijke te verzekeren waarden Afschrijving
  14.000 euro vanaf 10/2012
  17.000 euro
  = cataloguswaarde - 15 %
  vanaf 10/2012
  20.000 euro
  = cataloguswaarde, de maximale waarde die mag worden verzekerd

  NB: In dit geval houden we rekening met een verschil van maximaal 20 % voor de berekening van de premie.
   

  vanaf 10/2012

   Voorbeeld: tweedehandsvoertuig met zeer grote korting

  • bouwjaar= 01/11/2009
  • aankoopdatum = 10/2012
  • cataloguswaarde = 40.000 euro
  • factuurwaarde = 13.000 euro
  • Eurotax-waarde 10/2012 = 19.000 euro 
  Mogelijke te verzekeren waarden Afschrijving
  13.000 euro Vanaf 10/2012

  19.000 euro

  = maximale waarde die mag worden verzekerd.

  Vanaf 10/2012

   

 • 10. Hoe kan ik de te verzekeren waarde bepalen in geval van overname van een polis Omnium van een andere maatschappij en als de klant geen factuur of verkoopcontract meer terugvindt of kan voorleggen?

  Indien het voertuig nieuw werd aangekocht, kan de te verzekeren waarde worden bepaald door de initiële cataloguswaarde te verminderen met maximaal 15 %.

  Indien het voertuig tweedehands werd gekocht, kan de te verzekeren waarde worden vastgelegd op basis van Eurotax of door expertise.

  Voorbeeld 1: overname van de verzekering bij een andere maatschappij

  • bouwjaar= 01/11/2009
  • aankoopdatum = 11/2009
  • cataloguswaarde = 40.000 euro
  • factuurwaarde = 38.000 euro 
  Mogelijke te verzekeren waarden Afschrijving
  38.000 euro vanaf 11/2009

  40.000 euro

  NB Wij verzekeren geen lagere waarde dan de gefactureerde prijs

  vanaf 11/2009

   Voorbeeld 2: overname van de verzekering bij een andere maatschappij:

  • bouwjaar = 01/11/2009
  • aankoopdatum = 11/2009
  • cataloguswaarde = 40.000 euro
  • geraamde gefactureerde waarde = 85 % van de initiële cataloguswaarde 
  Mogelijke te verzekeren waarden Afschrijving
  34.000 euro (85 % van 40.000 euro) vanaf 11/2009
  40.000 euro vanaf 11/2009

  Voorbeeld 3: Tweedehandsvoertuig - factuurwaarde lager dan de Eurootax-waarde

  • bouwjaar = 01/11/2009
  • aankoopdatum = 01/2012
  • cataloguswaarde = 40.000 euro
  • factuurwaarde = 13.500 euro
  • Eurotax-waarde 01/2012 = 16.000 euro 
  Mogelijke te verzekeren waarde Afschrijving
  Factuurprijs: 13.500 euro Vanaf 01/2012
  Max. te verzekeren waarde: de Eurotax-waarden van het voertuig op 01/2012 Vanaf 01/2012

  Voorbeeld 4: Tweedehandsvoertuig – de klant dringt aan op behoud van de cataloguswaarde

  • bouwjaar = 01/11/2009
  • aankoopdatum = 01/2012
  • cataloguswaarde = 40.000 euro
  • factuurwaarde = niet gekend 
  Mogelijke te verzekeren waarde Afschrijving
  40.000 euro Vanaf 11/2009
  NB: Doorsturen via In Beraad-circuit en een speciale clausule moet worden opgenomen in het contract. Vanaf 11/2009

   

 • 11. Hoe moet ik het voertuig verzekeren indien het wordt afgekocht van een leasingmaatschappij?

  In dit geval is het logisch om af te wijken van de factuurwaarde omdat het om een zeer kleine waarde gaat.

  Voorbeeld: leasingwagen

  • bouwjaar = 01/11/2009
  • afgekocht voertuig = 02/2012 van de leasingmaatschappij
  • cataloguswaarde = 40.000 euro
  • factuurwaarde = restwaarde van het voertuig 
  Mogelijke te verzekeren waarde Afschrijving
  Eurotax-waarde op 02/2012 Vanaf 02/2012

  Cataloguswaarde

  NB: doorsturen via In Beraad-circuit en een speciale clausule moet worden opgenomen in het contract

  Vanaf 02/2012

   

 • 12. RDR: Waar kunt u de interpretatieregels van de aangifte terugvinden?

  De oude, vaak ongeschreven regels, kunt u nu in de overeenkomst terugvinden, regels zoals: 

  • het verschil tussen de eenzijdige en de gemeenschappelijke aangifte
  • de betekenis van “16a=17a” en het belang van de handtekeningen
  • de betekenis van de vermelding “niet akkoord”
  • de ontkenning van het contact in de eenzijdige en de gemeenschappelijke aangifte 
  • de voorrang van de gemeenschappelijke schets bij het bepalen van de toedracht
  • de eenzijdigheid van de opmerkingen en het uitzonderlijke geval waarbij een partij akkoord  gaat met de opmerkingen van de andere partij (geen schets en zelf geen toedracht aangekruist of opmerkingen vermeld)
  • het “specifieke” karakter van de aangekruiste toedrachten.


  De schets, aangekruiste toedrachten en opmerkingen, de schaderaakpunten zijn eigenlijk de belangrijkste rubrieken van het aanrijdingsformulier (AF) voor het bepalen van de toedracht in RDR. De combinatie van die rubrieken leidt soms tot interpretatieproblemen. De huidige tekst vangt dit grotendeels op door:

  a. Het beschrijven van de betekenis die wordt gegeven aan de verschillende toedrachten op het AF. 
  Er zijn 3 soorten toedrachten:
     1. inculperende (I) of zelfbeschuldigende: toedrachten 2, 2 bis (openen deur), 4,  14 en 17 bis (negeren  
         rood licht)
     2. beschermende (P): toedrachten 1 en 7
     3. neutrale (N): de overige toedrachten.

  b. Het invoeren van een aansprakelijkheidsrooster. 
  De 3 soorten toedrachten krijgen een eigen ‘gewicht’ in het bepalen van de aansprakelijkheid. Het resultaat hiervan is terug te vinden in een “rooster”. Dit rooster wordt toegepast in het eerder uitzonderlijke geval waarbij er slechts 1 toedracht werd aangekruist of maximaal 1 door elke partij (=beperkt aankruisen) én er geen opmerkingen werden geformuleerd, geen schets werd gemaakt of schaderaakpunten werden opgegeven. De principes die aan de basis liggen van het rooster zijn echter belangrijk, omdat ze deels terugkomen om oplossingen te bieden bij het combineren van de rubrieken van het AF. De belangrijkste principes zijn:

  • een I-toedracht (inculperend) is steeds determinerend
  • bij het samengaan van twee I-toedrachten, waarvan één toedracht 17bis (negeren rood licht), bepaalt deze laatste de aansprakelijkheid
  • is er geen I-toedracht, dan zijn de P-toedrachten (beschermend) bepalend, tenzij de kruisjes een andere chronologie van het ongeval aangeven
  • zijn er alleen N-toedrachten (neutrale), dan gelden de oplossingen van het rooster.

   c. De beschrijving van de verschillende combinatiemogelijkheden van toedracht, schets en opmerkingen op het AF, vertrekkend vanuit de aangekruiste toedracht(en) en op basis van volgend schema:
     1. beperkt aankruisen (1 toedracht of maximaal 1 per partij)
       a. zonder strijdige rubrieken
       b. met strijdige rubrieken 
         b.1. met een schets
         b.2. met schets en opmerkingen
         b.3. met opmerkingen zonder schets
     2. meerdere aangekruiste toedrachten (minstens 2 voor 1 partij)
       a. zonder strijdige rubrieken
       b. met strijdige rubrieken 
         b.1. met een schets
         b.2. met schets en opmerkingen
         b.3. met opmerkingen zonder schets
     3. een schets zonder aangekruiste toedrachten
       a. zonder opmerkingen
       b. met opmerkingen van 1 of van beide partijen
     4. opmerkingen zonder schets of aangekruiste toedrachten:
       a. van 1 partij
       b. van beide partijen.
   
  Bepaalde resultaten  van deze combinatiemogelijkheden zijn nieuw en verbeteren het toepassingsveld van de RDR, zoals:

  • de partij die het rood licht negeert is in RDR 100% aansprakelijk tegenover de andere partij die wegrijdt uit parkeerstand, een deur opent, de rijbaan oprijdt, achteruit rijdt
  • de inculperende toedracht heeft voorrang op de schets
  • de opmerkingen zijn in principe éénzijdig. Is er geen schets en wordt de inculperende toedracht door de betrokken partij in haar opmerkingen tegengesproken, dan primeren de opmerkingen. Een vlug-vlug door de ene partij bij de andere partij aangekruiste toedracht 14, wordt zo geneutraliseerd. 

  In de tekst worden de 15 rubrieken van het AF één na één besproken, van datum aanrijding (1) tot en met de handtekening bestuurder (15). Om het terugvinden van de toe te passen regels te vergemakkelijken, werden gedetailleerde inhoudstafels ingelast. 
  Bij het zoeken naar de juiste toedracht op grond van de interpretatieregels van versie en AF mogen, net zoals vroeger, de bijzondere regels voor de toepassing van de baremagevallen niet uit het oog worden verloren. 
  De tekstaanpassingen die verband houden met deze interpretatieregels vindt u in hoofdorde terug op de pagina’s 410-D-5 en 6 (aangifte), 410-E-4 en 5 (inhoudstabel voor de regeling op initiatief) en 410-E-8/2 tot 8/15 (algemene regels rond de analyse en de interpretatie van de rubrieken).

 • 13. RDR: Via welk kanaal kunnen schadeberichten uitgewisseld worden?

  Vanaf 14 juni 2013 mogen schadeberichten en versies enkel nog worden uitgewisseld via een elektronisch platform (e-platform RDR) dat beheerd wordt door Datassur. Het gebruik van dit platform is verplicht en exclusief voorbehouden aan de betrokken toegetreden maatschappijen. De makelaar heeft geen toegang tot het platform. 

  Het verplicht karakter houdt onder meer in dat:

  het versturen van het schadebericht geen waarde heeft indien er geen versie werd overgemaakt
  de verrekening van de RDR-vergoedingen via de compensatiekas wordt geweigerd indien het platform niet werd gebruikt voor uitwisseling van schadebericht en versie.  

  Eens een RDR-schadedossier via het platform werd opgestart, biedt de uniforme werkwijze onder meer het voordeel dat de uitgewisselde documenten meteen de juiste dossierreferte krijgen. De administratieve verwerking verloopt dan zowat volautomatisch.

 • 14. RDR: Is een regeling op initiatief mogelijk wanneer er een storende derde is?

  De directe regeling gebeurt ofwel met het voorafgaand akkoord van de andere verzekeraar, de regeling met akkoord, ofwel zonder dit voorafgaand akkoord, de regeling op initiatief. De regeling op initiatief is eigenlijk de algemene regel. De regeling met akkoord is de uitzondering die wordt toegepast wanneer de regeling op initiatief niet mogelijk is: het geval is niet voorzien in het barema der aansprakelijkheden, de overeenkomst laat de regeling op initiatief niet toe, of de versie ontbreekt.

  Vóór 1 juni 2012 werden er in de overeenkomst 3 algemene excepties vermeld die verhinderden de regeling op initiatief toe te passen:

  de storende derde
  het onregelmatig rijgedrag van de begunstigde van het baremageval
  het toevallig feit (overmacht)

  Voor de ongevallen vanaf 1 juli 2012 werd het begrip “exceptie” vervangen door: situaties die niet kunnen leiden tot een regeling op initiatief. Bovendien werd de overmacht niet langer weerhouden als element dat de regeling op initiatief zonder meer kon tegenhouden. 
  Voor de ongevallen vanaf 14 juni 2013 wordt de storende derde ook niet langer weerhouden als element dat de regeling op initiatief blokkeert. Indien uit de versies van de betrokkenen bv blijkt dat het voertuig A van zijn rijvak afweek om een onvoorzichtige fietser te ontwijken en hierbij het reglementair naast A rijdende voertuig B aanreed, kan B nu wél en zonder voorafgaand akkoord in RDR worden vergoed op grond van barema 13. 

 • 15. Wat met het nummer Nationale Bank van België en de inschrijving van voertuigen?

   

  Baloise Insurance Enkel 0096
  Ex-Avéro Enkel 0096
  Ex-Nateus Enkel 0096

  Baloise Insurance is met Assuralia overeengekomen (en Assuralia met de D.I.V.) dat:
  • het vanaf 01/07/2013 niet langer mogelijk zal zijn om voertuigen in te schrijven met een verzekeringsvignet dat het NBB-nr. 1093 (ex-Avéro) heeft; 
  • en dat het vanaf 01/02/2014 eveneens onmogelijk wordt om voertuigen in te schrijven met een verzekeringsvignet dat het NBB-nr. 2652 (ex-Nateus) draagt.

  In de praktijk leveren wij reeds sinds eind januari 2013 enkel verzekeringsvignetten af met het NBB-nummer 0096. Daarom raden wij u aan om bij elektronische inschrijving van voertuigen via WebDIV, dit ook enkel te doen met aanduiding van het Baloise Insurance NBB-nummer 0096.

 • 16. Wat met nummer van de Nationale Bank van België (NBB) en de groene kaarten?

   

  Groene kaarten Baloise Insurance Tijdelijke groene kaarten makelaars
  Baloise Insurance 0096 0096
  Ex-Avéro 0096 + adres BXL in vak 10 0096
  Ex-Nateus 2652 2652 of 0096

  Voor groene kaarten moet een onderscheid worden gemaakt tussen nieuwe zaken en bestaande zaken.

  Nieuwe zaken:
  Voor nieuwe zaken is er het geharmoniseerd aanbod van Baloise Insurance. Voorlopige groene kaarten en groene kaarten uit onze systemen (bijvoegsels & termijnen) worden aangemaakt met in vak 4 vermelding van het NBB-nummer 0096.

  Bestaande zaken:
  • Portefeuille ex-Mercator: alle groene kaarten worden aangemaakt met de vermelding van het NBB-nummer 0096 in vak 4.
  • Portefeuille ex-Avéro (sinds eind mei 2013): 
  Voorlopige groene kaarten en groene kaarten uit onze systemen worden aangemaakt met in het vak 4 de vermelding van het NBB-nummer 0096. Bovendien wordt voor groene kaarten uit onze systemen (bijvoegsels & termijnen) in vak 10, naast het officiële adres van Baloise Insurance (Posthofbrug), ook het adres van het bijkantoor in Brussel vermeld (Marsveldstraat). De portefeuille ex-Avéro wordt namelijk enkel in Brussel beheerd.
  • Portefeuille ex-Nateus: 
  Voorlopige groene kaarten: worden afgeleverd met in het vak 4 de vermelding van het NBB-nummer 0096, tenzij de groene kaart wordt aangemaakt vanuit de systemen ex-Nateus. Alle groene kaarten uit de systemen van ex-Nateus worden aangemaakt met in het vak 4 vermelding van het NBB-nr. 2652. 

  Experten en erkende herstellers:
  Voor het expertenbestand Auto en voor de aanstelling van een erkende hersteller heeft dit tot gevolg dat u:
  • de portefeuille ex-Avéro (sinds eind mei 2013): 
  herkent aan het contactadres in het vak 10 van de groene kaart (Marsveldstraat in Brussel).
  • de Portefeuille ex-Nateus: 
  herkent aan het NBB-nummer 02652 in het vak 4 van de groene kaart.