Conversie Zware Vrachtwagens ex-Mercator

Conversie Zware Vrachtwagens ex-Mercator

In 2017 gaan we bij Baloise Insurance verder met de conversie van de portefeuilles:

 • van oude producten naar Baloise Insurance polissen; en 
 • van de oude systemen naar het Baloise Insurance systeem.

Op deze pagina informeren we u over de conversie van de portefeuille Zware Vrachtwagens ex-Mercator naar Baloise Insurance-polissen Mobility Safe 2. Deze conversie doen we manueel op hoofdvervaldag.

We hopen al uw vragen over deze conversie te beantwoorden in de 'FAQ Conversie Zware Vrachtwagens ex-Mercator' onderaan deze pagina. 

FAQ Conversie Zware Vrachtwagens ex-Mercator

 • Hoe en wanneer voeren we de conversie Zware Vrachtwagens uit?

  We starten in de loop van de maand juni 2017. Dan zetten we de polissen met een hoofdvervaldag in september 2017 manueel om naar een Baloise Insurance polis. 

  We doen dit volgens hoofdvervaldag. Dit wil zeggen dat we elke maand een deel van de portefeuille omzetten.

 • Welke informatie over de conversie ontvangt u als makelaar?

  U ontvangt van ons elke maand een excel bestand met een overzicht van de polissen die we op hoofdvervaldag hebben omgezet. In dit overzicht vindt u ook de nieuwe polisnummers.
  We sturen u dit overzicht via e-mail. Maar u kunt dit overzicht ook terugvinden op onze portaalsite.

  Eind juli 2017 ontvangt u van ons een eerste overzicht. Hierin vermelden we de polissen met hoofdvervaldag in september 2017. 

  Hebt u eind juli 2017 nog geen lijst ontvangen? Dan betekent dit dat we nog geen polissen van uw kantoor hebben omgezet. 

  U zult merken dat u dezelfde polissen ziet terugkeren. Dit komt omdat we u een volledig willen overzicht geven. Daarom lijsten we elke maand alle polissen op die we tot dan hebben omgezet.

 • Welke conversieprincipes gebruiken we?

  Premie en productvoorwaarden

  De huidige premie- en productvoorwaarden (zoals toegestane kortingen) blijven van toepassing.
  Heeft uw klant speciale clausules in zijn bijzondere voorwaarden? Dan nemen wie die over.

  Algemene Voorwaarden

  Uw klanten genieten bovendien ook de nieuwe voorwaarden van Baloise Insurance Mobility Safe 2. Die vindt u op www.baloise.be/algemenevoorwaarden of op de portaalsite.

  Polisnummer

  Hebben wij een polis omgezet? Dan krijgt die polis een nieuw polisnummer. De aanvangsdatum van de nieuwe polis is de hoofdvervaldag van de oude polis.
  Vanaf dan gebruiken we het nieuwe polisnummer in onze communicatie. We vragen u dat ook te doen.

  Bemiddelaarsrekening

  We maken de nieuwe polis op, op dezelfde bemiddelaarsrekening als de oude polis.

 • Welk product zetten we om?

  We zetten in 2017 de polissen Zware Vrachtwagens van ex-Mercator om naar Baloise Insurance polissen Mobility Safe 2.

 • Wat gebeurt er in uw beheerpakket?

  Hoe verloopt de omzetting in uw beheerpakket?

  We hebben de polis omgezet naar een nieuwe Baloise-Insurance polis Mobility Safe 2. Op dat ogenblik vervangt u in uw pakket het oude polisnummer door het nieuwe polisnummer. Dit moet u dus zelf manueel doen. 

  Het overzicht dat wij sturen, helpt u daarbij. U vervangt op basis van het overzicht de oude polisnummers door de nieuwe polisnummers.

 • Welke informatie ontvangen uw klanten?

  Voor wij de vervaldagberichten versturen ontvangt uw klant van ons een brief.
  In deze brief:

  • informeren we uw klant over de omzetting; en
  • delen we aan uw klant ook het nieuwe polisnummer mee.  

  Klik hier voor een voorbeeld van de klantenbrief.

 • Hoe betaalt uw klant zijn premie na de conversie?

  Betaalt uw klant zijn polissen maandelijks? En doet hij dit via een domiciliëring? Dan nemen we de nieuwe polis op in het bestaande Budgetplan. U hoeft hiervoor niets te doen.

  Betaalt uw klant rechtstreeks aan Baloise Insurance? En doet hij dat niet via domiciliëring? Dan moet uw klant de toekomstige premies storten op het rekeningnummer van Baloise Insurance BE31 4100 0007 1155. We vermelden dit samen met de gestructureerde mededeling op het overschrijvingsformulier.

 • Hoe moet u een schade registreren op een geconverteerde polis?

  Heeft uw klant een schadegeval vóór de hoofdvervaldag?
  Dan gebruikt u nog het oude polisnummer voor schaderegistratie.

  Heeft uw klant een schadegeval na de hoofdvervaldag?
  Dan registreert u het schadegeval onder het nieuwe Baloise Insurance-polisnummer.