Conversie overige producten ex-Nateus

Conversie overige producten ex-Nateus

In 2017 gaan we bij Baloise Insurance verder met de conversie van de portefeuilles:

 • van oude producten naar Baloise Insurance polissen; en 
 • van de oude systemen naar het Baloise Insurance systeem.

Op deze pagina informeren we u over de conversie van de portefeuille met overige producten van ex-Nateus naar Baloise Insurance-polissen. Deze conversie doen we manueel op hoofdvervaldag.

We hopen al uw vragen over deze conversie te beantwoorden in de 'FAQ Conversie overige producten ex-Nateus' onderaan deze pagina. 

FAQ Conversie overige producten ex-Nateus

 • Hoe en wanneer voeren we de conversie van de overige producten ex-Nateus uit?

  We starten in de loop van de maand juni 2017. Dan zetten we de polissen met een hoofdvervaldag in september 2017 manueel om naar een Baloise Insurance polis.

  We doen dit volgens hoofdvervaldag. We converteren dus elke maand een deel van de portefeuille.

 • Welke informatie over de conversie ontvangt u als makelaar?

  U ontvangt van ons elke maand een excel bestand met een overzicht van de polissen die we op hoofdvervaldag hebben omgezet. In dit overzicht vindt u ook de nieuwe polisnummers.
  We sturen u dit overzicht via e-mail. Maar u kunt dit overzicht ook terugvinden op onze portaalsite.

  Eind juli 2017 ontvangt u van ons een eerste overzicht. Hierin vermelden we de polissen met hoofdvervaldag in september 2017. 

  Hebt u eind juli 2017 nog geen lijst ontvangen? Dan betekent dit dat we nog geen polissen van uw kantoor hebben omgezet. 

  U zult merken dat u dezelfde polissen ziet terugkeren. Dit komt omdat we u een volledig willen overzicht geven. Daarom lijsten we elke maand alle polissen op die we tot dan hebben omgezet.

 • Welke conversieprincipes gebruiken we?

  Premie en productvoorwaarden

  De huidige premie- en productvoorwaarden (zoals toegestane kortingen) blijven van toepassing.
  Heeft uw klant speciale clausules in zijn bijzondere voorwaarden? Dan nemen wie die over.

  Algemene Voorwaarden

  Uw klanten genieten bovendien ook de nieuwe voorwaarden van Baloise Insurance Mobility Safe 2. Die vindt u op www.baloise.be/algemenevoorwaarden of op de portaalsite.

  Polisnummer

  Hebben wij een polis omgezet? Dan krijgt die polis een nieuw polisnummer. De aanvangsdatum van de nieuwe polis is de hoofdvervaldag van de oude polis.
  Vanaf dan gebruiken we het nieuwe polisnummer in onze communicatie. We vragen u dat ook te doen.

  Bemiddelaarsrekening

  De omzetting gebeurt naar uw Baloise Insurance-bemiddelaarsrekening. Dit is uw hoofdbemiddelaarsnummer. Tenzij u in een eerdere bevraging gekozen hebt voor een ander nummer.

 • Welke producten zetten we om?

  Klik hier voor meer informatie over de producten en waarborgen voor deze conversie.

 • Wat gebeurt er in uw beheerpakket?

  Hoe verloopt de omzetting in uw beheerpakket?

  We hebben de polis omgezet naar een nieuwe Baloise-Insurance polis. Op dat moment ontvangt u voor de polis ex-Nateus een bericht van vernietiging.

  Soms moet u manueel nog enkele gegevens in uw beheerpakket aanpassen. U vervangt dan zelf de gegevens van de oude polis door de gegevens van de nieuwe polis. De conversielijst helpt u daarbij.

  In andere gevallen gebeuren de wijzigingen automatisch via bloc retour. Ook dat vindt u terug in de conversielijst. Handig voor u!

 • Welke informatie ontvangen uw klanten?

  Voor wij de vervaldagberichten versturen ontvangt uw klant van ons een brief.
  In deze brief:

  • informeren we uw klant over de omzetting; en
  • delen we aan uw klant ook het nieuwe polisnummer mee.  

  Klik hier voor een voorbeeld van de klantenbrief.

 • Hoe betaalt uw klant zijn premie na de conversie?

  Budgetplan (maandelijkse domiciliëring)

  Betaalt uw klant zijn polissen maandelijks? En doet hij dit via een domiciliëring? Dan ontvangt uw klant een Budgetplan van Baloise Insurance. Door dit budgetplan lopen de maandelijkse betalingen gewoon door. U hoeft hiervoor niets te doen.

  Wat verandert er voor uw klant? Het moment waarop het bedrag van zijn rekening gaat. Bij Baloise Insurance gebeurt dit rond de 10de van de maand.

  Maken wij een nieuw Budgetplan op? Dan ontvangt uw klant van ons een brief. Wij informeren uw klant over de werking van het budgetplan. Bovendien geven wij hem een overzicht van de toekomstige betalingen.

  Heeft uw klant reeds een Budgetplan bij Baloise Insurance? Dan nemen we de omgezette polis mee op in dat Budgetplan.

  Rechtstreekse betaling aan Baloise Insurance

  Betaalt uw klant rechtstreeks aan Baloise Insurance? En doet hij dat niet via domiciliëring? Dan moet uw klant de toekomstige premies storten op het rekeningnummer van Baloise Insurance BE31 4100 0007 1155. We vermelden dit samen met de gestructureerde mededeling op het overschrijvingsformulier.

 • Hoe moet u een schade registreren op een geconverteerde polis?

  Heeft uw klant een schadegeval vóór de hoofdvervaldag?
  Dan gebruikt u nog het oude polisnummer voor schaderegistratie.

  Heeft uw klant een schadegeval na de hoofdvervaldag?
  Dan registreert u het schadegeval onder het nieuwe Baloise Insurance-polisnummer.

 • Wat gebeurt er met polissen met enkel een waarborg Bijstand of Rechtsbijstand?

  Polissen met enkel een waarborg Bijstand

  De polissen met enkel een waarborg Bijstand (niet gekoppeld aan een polis BA-Auto) zullen vanaf de hoofdvervaldag automatisch onder het beheer van Europ Assistance vallen. U ontvangt hierover nog een aparte communicatie.

  Polissen met enkel een waarborg Rechtsbijstand

  De polissen met enkel een waarborg Rechtsbijstand zullen vanaf de hoofdvervaldag automatisch onder het beheer van Euromex vallen. Ook hierover ontvangt u nog een aparte communicatie.

 • Wat als uw klant voldoet aan de voorwaarden voor een Gezinsplan of een KMO-plan?

  Wij maken geen Gezinsplan of KMO-plan op. 

  Twijfelt u of uw klant voldoet aan de voorwaarden voor een Gezinsplan of KMO-plan? Dan kunt u dit nagaan in de lijsten 'Gezinsplan' of 'KMO-plan' op het portaal. 

  Surf naar onze portaalsite http://thuis.baloise.be. Klik op 'Mijn Kantoor'. Vervolgens klik je op 'Mijn potentieel' en tenslotte op uw bemiddelaarsnummer. In de map die u nu ziet vindt u het overzicht. Nadien maakt u zelf een Gezinsplan of een KMO-plan op voor uw klant.