Overzicht conversies Niet-Leven

Fase 3 : Automatische Conversie

FAQ

 • Hoe & Wanneer wordt de conversie uitgevoerd?

  Tijdens de derde fase gebeurt de omzetting van de portefeuilles Avéro en Nateus Familiale en Brand Woningen naar Baloise Insurance-polissen Gezin Select en Woning Select. Dit doen we in één beweging en volledig automatisch.

  Op 28/11/2015 zal voor elke Familiale en Brand-waarborg/polis, een Baloise Insurance polisnummer worden aangemaakt. De aanvangsdatum en (hoofd)vervaldag blijven behouden.

  In de periode net voor de automatische conversie, zal geen verwerking meer mogelijk zijn in de ex-Avéro of ex-Nateus-polissen. Dit om de automatische conversie veilig te stellen. Deze ‘freeze’ periode gaat in op 21/11. In deze periode kan u geen wijzigingen meer doorvoeren via de front applicatie. En ook voor onze binnendiensten is dit niet mogelijk.

  Afhankelijk van de samenstelling van de polis kan de werkwijze van de omzetting verschillen. Voorbeelden hiervan vindt u hier:

 • Welke communicatie ontvangen de makelaars met Avéro en/of Nateus portefeuilles, in scope voor deze conversie?

  Baloise Nieuwsbrief:

  Alle makelaars met een Avero/Nateus portefeuille Brand en/of Familiale kregen in de week van 26/10 Baloise nieuwsbrief, waarin een toelichting gebeurde van het verloop van de conversie.

  Deze nieuwsbrief vindt u hier.

  Lijst van geconverteerde polissen:

  In het weekend van 28/11 ontvangt u per e-mail een lijst  van alle polissen die geconverteerd werden, met indicatie van:

  • Oude & nieuwe bemiddelaarsnummer
  • Gegevens met betrekking tot de oude ex-Avéro of ex-Nateus-polis (oude maatschappij, oud product, oud polisnummer, vervaldag)
  • Gegevens met betrekking tot de nieuwe Baloise Insurance-polis (tak, nieuw product, nieuw polisnummer, ligging risico)
  • De naam van de klant

  U kan deze lijst ook consulteren op het portaal.

  Polisstukken:

  In de conversie bezorgen we u geen polisstukken voor de geconverteerde polissen. Deze kan u echter wel opvragen (voor individuele polissen) via MyBaloise: een geactualiseerde kopie van een polis opvragen

  ! deze methode geldt enkel voor polissen Gezin Select & Woning Select

  Ook voor polissen die eerder in het kader van de conversie werden opgemaakt, kan u een polisduplicaat opvragen via MyBaloise. Deze werkwijze is geldig voor polissen, verschillend van Gezin Select of Woning Select.

   

 • Welke conversieprincipes hanteren we?

  • De huidige premie- productvoorwaarden (zoals toegestande kortingen) blijven behouden. Uw klanten genieten bovendien ook de nieuwe voorwaarden van Baloise Insurance.
  • De aanvangsdatum en hoofdvervaldag blijven van toepassing.

  • We raden u aan de huidige Bijzondere Voorwaarden van uw klanten goed bij te houden. Vermeld ook het nieuwe polisnummer op de stukken indien u deze in uw archief bewaart.
  • Alle informatie met betrekking tot deze omzetting van portefeuilles wordt u aangeleverd via het portaal en per mail. Bent u niet zeker welk emailadres gebruikt zal worden, contacteer dan uw accountmanager.

  • De conversie gebeurt naar uw Baloise Insurance producentenrekening. In een algemene bevraging vorig jaar, heeft u uw agentennummer dat gebruikt zal worden voor de conversie, bevestigd. Bent u niet meer zeker welk agentennummer u destijds bevestigd heeft, contacteer dan uw accountmanager

  • In de week na 28/11 ontvangen uw klanten een klantenbrief via dewelke we hem informeren over de omzetting(en) die gebeurd zijn.

 • Welke producten en waarborgen worden geconverteerd?

  De omzetting van de ex-Avéro en ex-Nateus portefeuilles Brand & Varia verloopt in verschillende fasen.

  De automatische conversie die op 28 november plaatsvindt, betreft de polissen Brand en Familiale polissen of deze waarborgen in pakketpolissen.

  Een gedetailleerd overzicht van de betrokken producten en bijhorende fase vindt u in onderstaand overzicht:

 • Wat gebeurt er in mijn beheerpakket?

  Wordt mijn pakket automatisch aangepast, met de nieuwe Baloise Insurance polisnummers?

  Indien u met een van volgende beheerplakketten werkt, wordt uw pakket automatisch aangepast.

  Meer details & praktische richtlijnen met betrekking tot deze automatische aanpassing in uw pakket ontvangt u later (net vóór de uitvoering van de automatische conversie) van uw pakketleverancier.

  Wenst u geen automatische aanpassing van de gegevens in uw pakket? Neem dan contact op met uw accountmanager.

  Met andere pakketleveranciers (zoals 3Force en BrokerStar) hebben we afgesproken dat we hen voldoende gegevens aanleveren zodat ook zij, samen met u als makelaar, aan de slag kunnen gaan om de aanpassingen door te voeren.

  Ik beschik niet over een beheerpakket dat ondersteund wordt in de automatische conversie. Hoe gebeuren de aanpassingen?

  Indien u niet over een beheerpakket beschikt, zult u de aanpassingen van uw administratie kunnen uitvoeren op basis van de lijst van de geconverteerde polissen die u in het weekend van 28/11 van ons ontvangt.

  Welke acties moet ik zelf uitvoeren in mijn pakket?

  Dit hangt af van het gebruikte beheerpakket op uw kantoor. U ontvangt gedetailleerde instructies van uw pakketleverancier, enkele dagen voor de conversie.

  Kan ik de oude versies van de polissen nog raadplegen na conversie?

  De oude versies van de polissen worden gearchiveerd in uw pakket. Raadpleeg uw handleiding, of contacteer uw leverancier, voor specifieke instructies rond het raadplegen van gearchiveerde polissen en polisversies.

  Worden er bij de conversie, gegevens verwijderd uit mijn pakket?

  Nee, alle gegevens blijven bewaard. Echter – een aantal verouderde gegevens zullen gearchiveerd worden en daardoor niet meteen zichtbaar zijn.

  Wat gebeurt er met risico-objecten in mijn pakket?

  Indien we een risico-object uniek kunnen identificeren binnen uw gegevensbestand, dan wordt dit overgedragen van de oude op de nieuwe polis. Is dit niet het geval, dan wordt een nieuw risico-object aangemaakt op basis van de gegevens die bekend zijn bij Baloise.

  Wanneer ontvang ik de antwoordrecords?

  U ontvangt deze tijdens het conversie weekend. Bedoeling is dat u deze op maandag verwerkt. Zo communiceren we allemaal, vanaf maandag, op basis van de nieuwe polisnummers.

 • Welke informatie ontvangen mijn klanten?

  In de week na 28/11 ontvangen uw klanten een klantenbrief via dewelke we hem informeren over de omzetting(en) die gebeurd zijn.

  Voorbeeld hiervan vindt u hier:

   

  2 opmerkingen:

  In de klantenbrieven wordt voor Brandpolissen onder het Baloise Insurance-polisnummer ook het risicoadres opgenomen. Voor Nateus-polissen is hier echter iets fout gelopen. Indien uw klant u hierover contacteert, kunt u het risicoadres terugvinden in de lijst van geconverteerde polissen die u terugvindt op het portaal of per mail hebt ontvangen in het weekend van 28/11.

  Voor Avéro-klantenbrieven, komt in sommige gevallen het Baloise Insurance-polisnummer 2x voor in het tabelletje. Dit is het geval voor klanten die de afgelopen 2 jaar veranderd zijn van adres. Uiteraard werd het Baloise Insurance-polisnummer maar 1 keer aangemaakt en zal de klant slechts 1 kwitantie ontvangen per Baloise Insurance-polis die werd opgemaakt.

 • Hoe verlopen de betalingen, na de conversie?

  Maandelijkse betalingen:

  Wij behouden de betalingsmodaliteiten die uw klant had in zijn Avéro- of Nateus-polis.

  Indien uw klant zijn polissen maandelijks betaalde en daarbij gebruikmaakte van een domiciliëring, dan zetten we deze voor u om. Bij Baloise Insurance worden maandelijkse betalingen geregeld via een Budgetplan.

  Meer informatie over de werking van een Budgetplan vindt u hier.

  Speficiek voor de omschakeling van de ex-Avéro of ex-Nateus polissen die maandelijks betaald werden, ontvangt u of uw klant (afhankelijk van de inningscode) in december een vervaldagbericht (voorbeeld). Dit bericht vermeldt de resterende te betalen premie alsook de periode waarvoor deze premie geldt (tot de volgende hoofdvervaldag). Deze premie moet niet betaald worden. Op het overschrijvingsformulier staan sterretjes. De betaling gebeurt maandelijks, per domiciliëring.

  In Januari ontvangt u en uw klant een Budgetplan-brief. Deze brief geeft u een overzicht van de maandelijkse betalingen die nog verschuldigd zijn, tot de hoofdvervaldag van de polis(sen). De maandelijkse betalingen vinden telkens plaats tussen de 10de en de 15de van de maand.

  • Een voorbeeld van de Budgetplan-brief
  • Een voorbeeld van het Budgetplan-overzicht

  Voorafgaand aan de hoofdvervaldag van de polis(sen) ontvangt u opnieuw een (of meerdere) vervaldagberichten. Deze maken melding van de jaarpremie. Deze premie moet niet betaald worden. Op het overschrijvingsformulier staan sterretjes. De betaling gebeurt maandelijks per domiciliëring.

  Domiciliëringen:

  Indien uw klant betaalt via domiciliëring, wordt het nummer automatisch overgenomen in de vervaldagberichten die in de toekomst voor de Baloise Insurance polissen worden verstuurd.

  Indien uw klant geen gebruik maakt van een domiciliëring, dan moet uw klant de toekomstige premies storten op het rekeningnummer van Baloise Insurance. Hij dient hiervoor steeds de gestructureerde mededeling te gebruiken die hij op het overschrijvingsformulier terugvindt.

 • Hoe registreer ik een schade op een geconverteerde polis?

  Elke schade die geregistreerd wordt na 28/11, moet ingegeven worden op het nieuwe Baloise Insurance - polisnummer. Ook als het schadegeval zich voordoet voor 28/11, dient de registratie te gebeuren op het nieuwe polisnummer. De schaderegistratie gebeurt bij voorkeur via MyBaloise.

  Lopende schadedossiers worden niet overgezet. Deze zijn te consulteren en op te volgen op het oude polisnummer en schadenummer.

 • Hoe een duplicaat van een geconverteerde polis en/of groene kaart opvragen