Overzicht conversies Niet-Leven

Fase 1: Conversie op de hoofdvervaldag

FAQ

 • Verloop & Timing Conversie

  In de loop van februari starten we manuele conversie op hoofdvervaldag voor Auto. Waarborgen/polissen ex-Avéro en ex-Nateus worden manueel aangemaakt in het Baloise Insurance systeem. We starten met de polissen met hoofdvervaldag in mei 2016. We volgen het ritme van de hoofdvervaldag. Iedere maand converteren we dus een deel van Auto portefeuille.

  Graag leggen we hoe de conversie wordt uitgevoerd, schematisch uit aan de hand van enkele voorbeelden voor zowel de conversie ex-Nateus als ex-Avéro.

 • Communicatie naar de betrokken makelaars

  De nieuwsbrief naar aanleiding van de conversie op de hoofdvervaldag leest u hier.

  U ontvangt ook maandelijks een communicatie over de geconverteerde polissen en klanten.

 • Basisprincipes

  De huidige premie- en productvoorwaarden (zoals toegestande kortingen) blijven van toepassing. Uw klanten genieten bovendien ook de nieuwe voorwaarden van Baloise Insurance.

  Door de omzetting krijgen alle polissen één of meerdere nieuwe polisnummers.

  We raden u aan de huidige Bijzondere Voorwaarden van uw klanten goed bij te houden. Vermeld ook het nieuwe polisnummer op de stukken.

 • Overzicht van de producten en waarborgen die geconverteerd worden

  Alle betrokken producten en bijhorende fasen vindt u opgelijst in onderstaand overzicht:

 • Bijstand - Europ Assistance

  De Bijstandspolissen Nateus en Mercator Assistance (niet gekoppeld aan een BA Motorvoertuigen) zullen vanaf de hoofdvervaldag (vanaf juli 2015) automatisch onder het rechtstreekse beheer van Europ Assistance vallen.

  In deze conversie blijven uw commissie, de premie en polisvoorwaarden ongewijzigd. Europ Assistance was reeds verzekeraar voor deze polissen. Vanaf nu nemen zij ook het beheer van uw polis over en zullen zij rechtstreeks contact met u opnemen. De ‘nieuwe’ bijstandscontracten krijgen de naam NAVEREMO.

  Europ Assistance zal u via een brief informeren over de nieuwe polisnummers die aangemaakt worden in hun systeem, voorafgaand aan de termijntrekking.

  Hebt u vragen over deze conversie naar Europ Assistance en de nieuwe polisnummers? Dan kunt u terecht bij Europ Assistance: 02 533 78 33.

  Europ Assistance zal ook de klanten voor deze bijstandspolissen (Nateus en Mercator) informeren via een brief, 45 dagen voorafgaand aan de vervaldag.

  Heeft uw klant bijstand nodig? Dan kan hij terecht op het volgende telefoonnummer: 02 533 75 75.

   


   
 • Lijst geconverteerde en te converteren polissen

  Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, krijgt u maandelijks een lijst. Deze lijst komt op de portaalsite. Surf naar thuis.baloise.be > Mijn kantoor > Mijn potentieel > Mijn potentieel > klik op uw bemiddelaarsnummer > kies het Excel-bestand met de naam 'NL_Overzicht conversie polissen Niet-Leven manueel'.

  Deze lijst wordt u ook maandelijks per e-mail bezorgd.

  De lijst vermeldt

  • het oude en nieuwe makelaarsnummer (Controleer hier of de conversie naar het juiste makelaarsnummer gebeurt; indien niet, geeft het door via conversie@baloise.be)
  • gegevens met betrekking tot de Avéro/Nateus-polis (oude maatschappij, oud product, oud polisnummer, vervaldag en indicatie of er een Bloc Retour verstuurd werd voor de annulatie van de polis)
  • gegevens met betrekking tot de nieuwe Baloise Insurance-polis (tak, nieuw product, nieuw polisnummer, ligging risico)
  • De naam van de klant.

  Een voorbeeldlijst vindt u hier.

  Wanneer een product wordt uitgesplitst in verschillende contracten, worden meerdere nieuwe  polisnummers in verschillende lijnen vermeld.

  U vindt in deze lijst ook de polissen terug die de komende drie maanden  geconverteerd worden. Voor deze polissen in de lijst, zullen nog geen gegevens met betrekking tot de nieuwe Baloise Insurance-polissen ingevoerd zijn.

  We geven u de raad de lijst lokaal op te slaan. De versie op onze portaalsite wordt elke maand overschreven.

 • Aanpassingen Beheerpakket

  Op basis van de lijst van geconverteerde polissen, moet u in sommige gevallen ook enkele gegevens in uw beheerpakket aanpassen.

  Algemeen geldt het volgende:

  • Voor de conversie van Avéro-polissen ontvangt u
   • geen Bloc Retour voor de annulatie van de Avéro-polis
  • Voor de conversie van Nateus-polissen ontvangt u
   • een Bloc Retour voor de annulatie van de Nateus-polis
  • Voor het aanmaken van Baloise Insurance-polissen ontvangt u een Bloc Retour voor de volgende producten
   • Veilig op Weg
   • Gezin Select
   • Woning Select
   • Woning Safe (soms, hieraan wordt nog gewerkt)
   • Handel Plus (soms, hieraan wordt nog gewerkt)
  • Voor het aanmaken van volgende Baloise Insurance-producten ontvangt u nooit een Bloc Retour:
   • BA Jacht
   • BA Leraar
   • BA Diversen
   • BA Paard

  Indien de Bloc Retour voor Baloise Insurance-polissen niet toekomt, kunt u deze wel opvragen via MyBaloise.

  Hoe dat moet, vindt u terug op onze portaalsite onder Helpdesk – Handleidingen – Integratie – ‘Hoe vraag ik een antwoordrecord op in MyBaloise’ (referentie 5375)

  Om uw beheerpakket aan te passen zijn er verschillende mogelijkheden:

  Optie 1 - U werkt 'volledig' via Bloc Retour

  Annulatie van oude Avéro-polis: Annuleer de Avéro-polis in uw beheerpakket

  Annulatie van oude Nateus-polis: Aanvaard de Bloc Retour voor de annulatie van de Nateus-polis

  Opmaken Baloise Insurance-polis:  Aanvaard de Bloc Retour voor het aanmaken van de Baloise Insurance-polis(sen)

  Optie 2 - U werkt enkel voor de annulatie van Nateus via Bloc Retour

  Annulatie van oude Avéro-polis: Annuleer de Avéro-polis in uw beheerpakket

  Annulatie van oude Nateus-polis: Aanvaard de Bloc Retour voor de annulatie van de Nateus-polis

  Opmaken Baloise Insurance-polis:  Voeg elke nieuwe Baloise Insurance polis toe in uw beheerpakket

  Optie 3 - U maakt geen gebruik van de Bloc Retour

  Vervang het Avéro/Nateus polisnummer door het Baloise Insurance-polisnummer. Pas vervolgens ook de maatschappij aan. In dit geval doet u niets met de Bloc Retour die u eventueel ontvangen heeft.

  Indien er meerdere Baloise Insurance-polissen werden opgemaakt, voegt u de nieuwe Baloise Insurance-polissen in uw beheerpakket toe.

   

   

 • Voorbeeldbrief aan de betrokken klanten

  Wij bezorgen uw klant een brief, waarin we hem inlichten over de omzetting van zijn Avéro/Nateus-polis naar één of meerdere Baloise Insurance-polissen.
  Ook Europ Assistance zal uw klanten een brief sturen, om hen te informeren over de opmaak van de Bijstandspolissen (Naveremo). Euromex zal zelf geen communicatie uitsturen naar uw klanten, maar bezorgt u de nodige informatie opdat u uw klanten kan informeren. Voorbeelden van deze klantencommunicaties vindt u hier.

 • Betaalwijze

  Gespreide betaling

  Indien uw klant zijn premie gespreid over het jaar betaalt, respecteren wij dit betaalregime:

  • Premiesplitsing Polis Avéro/Nateus is semestrieel  --> Premiesplitsing Baloise Insurance-polis(sen) is semestrieel
  • Premiesplitsing Polis Avéro/Nateus is trimestrieel  --> Premiesplitsing Baloise Insurance-polis(sen) is trimestrieel
  • Premiesplitsing Polis Avéro/Nateus is maandelijks  --> Premiesplitsing Baloise Insurance-polis(sen) is jaarlijks, maar maandelijkse betaling wordt mogelijk gemaakt via een ‘Budgetplan’ met domiciliëring.

  Voor de omzetting van de domiciliëring binnen Baloise Insurance hoeft u of uw klant niets te doen.

  Let wel, Baloise Insurance int op de 10e van de maand. Deze datum verschilt van de inningsdatum bij Nateus of Avéro.

  Indien de polis bij Nateus deel uitmaakte van een CombiPack dan wordt de polis uit het CombiPack gehaald. De overige polissen blijven onveranderd.

  Rekeningnummer

  Uw klant moet voor de geconverteerde polissen betalen op het Baloise Insurance-rekeningnummer: BE31 4100 0007 1155. Voor domiciliëringen zal dit automatisch gebeuren.

 • Gezinsplan en KMO-plan

  Nieuwe Gezins- en KMO-plannen worden niet automatisch gecreëerd. Wilt u nagaan of uw klant over de nodige 3 takken beschikt? Dan kan dit in de lijsten 'Gezinsplan' of 'KMO-plan' op de portaalsite. Surf naar onze portaalsite. Klik op 'Mijn Kantoor', vervolgens op 'Mijn potentieel' en ten slotte op uw bemiddelaarsnummer. In deze map vindt u het overzicht. Nadien maakt u zelf een Gezins- of KMO-plan aan voor uw klant.

 • Polisduplicaat

  In de conversie leveren wij geen nieuwe polisstukken af. U kunt voor een aantal Baloise Insurance-producten zelf een polisduplicaat opvragen via onze portaalsite – Helpdesk – Handleidingen – Basis – ‘Opvragen polisduplicaten’ (referentie 5429)