Overzicht conversies Niet-Leven Auto

Fase 1: Conversie op de hoofdvervaldag

FAQ

 • Hoe & wanneer wordt de conversie op hoofdvervaldag uitgevoerd?

  In de eerste fase volgen we voor de conversie het ritme van de hoofdvervaldag. Iedere maand wordt een deel van de polissen, in scope voor deze eerste fase, geconverteerd.

  Voor de tak Auto starten we de conversie in februari, voor polissen met hoofdvervaldag in mei 2016.

  Verschillende conversiescenario's zijn mogelijk. Deze lichten we graag toe aan de hand van een aantal voorbeelden:

 • Welke communicatie ontvangt u in deze fase van de conversie?

  De nieuwsbrief naar aanleiding van de conversie op de hoofdvervaldag leest u hier.

  Maandelijks ontvangt u van ons een lijst van polissen die tot dusver werden geconverteerd. De lijst is op volgende manier samengesteld:

  • oud polisnummer
  • oud makelaarsnummer
  • nieuw polisnummer
  • Baloise Insurance makelaarsnummer
  • product Baloise Insurance
  • hoofdvervaldag
  • naam van de klant
  • Gebruik en nummerplaat van het voertuig
  • beschikbaarheid van bloc retour (voor de annulatie van de ex-Avéro of ex-Nateus polis)

  Een voorbeeld van de lijst vindt u hier.

  Deze lijst ontvangt u van ons via email en ook op het portaal.

 • Welke conversieprincipes hanteren we?

  Voor Auto hanteren we dezelfde conversieprincipes als voor Brand en Varia:

  • De huidige premie- en productvoorwaarden (zoals toegestande kortingen) blijven behouden. Uw klanten genieten bovendien ook de nieuwe voorwaarden van Baloise Insurance.
  • Hoofdvervaldagen blijven van toepassing. De hoofdvervaldag van de polis is tevens de aanvangsdatum van de nieuwe Baloise Insurance polis.

  • De spreiding van betaling wordt in principe gerespecteerd. Meer informatie vindt u terug onder 'Hoe verlopen de betalingen na de conversie?'.

  • We raden u aan de huidige Bijzondere Voorwaarden van uw klanten goed bij te houden. Vermeld ook het nieuwe polisnummer op de stukken.
  • Alle informatie met betrekking tot deze omzetting van portefeuilles wordt u aangeleverd via het portaal en per mail.

  • De conversie gebeurt naar uw Baloise Insurance producentenrekening. In een algemene bevraging, heeft u uw agentennummer dat gebruikt zal worden voor de conversie, bevestigd. Bent u niet meer zeker welk agentennummer u destijds bevestigd heeft, contacteer dan uw accountmanager

 • Welke producten worden in de eerste fase geconverteerd?

  Alle betrokken producten en bijhorende fasen vindt u opgelijst in onderstaand overzicht:

 • Hoe kan ik mijn beheerpakket aanpassen met de geconverteerde polissen?

  Het is belangrijk dat u uw beheerpakket aanpast met de nieuwe Baloise Insurance-polissen, ter verganging van de ex-Avéro of ex-Nateus - polissen. Op die manier communiceren we in de toekomst met dezelfde correcte informatie.

  Hoe u uw beheerpakket kunt aanpassen, vindt u in deze richtlijnen.

  Voor een aantal producten is de Bloc Retour beschikaar op aanvraag, via MyBaloise. Hoe u dat doet, vindt u hier.

 • Welke informatie ontvangen mijn klanten?

  Nadat we de polissen manueel hebben omgezet, onvangt uw klant een brief. In deze brief informeren we uw klant over de omzetting. In deze brief staat ook wat het nieuwe Baloise Insurance polisnummer is.

  Een voorbeeld van deze klantenbrief vindt u hier:

 • Hoe verlopen de betalingen na de conversie?

  Maandelijkse betalingen:

  Wij behouden de betalingsmodaliteiten die uw klant had in zijn Avéro- of Nateus-polis.

  Indien uw klant zijn polissen maandelijks betaalde en daarbij gebruikmaakte van een domiciliëring, dan zetten we deze voor u om. Bij Baloise Insurance worden maandelijkse betalingen geregeld via een Budgetplan.

  Meer informatie over de werking van een Budgetplan vindt u hier.

  Voorafgaand aan de hoofdvervaldag van de polis(sen) ontvangt u een (of meerdere) vervaldagberichten. Deze maken melding van de jaarpremie. Deze premie moet uw klant niet betalen. Op het overschrijvingsformulier staan sterretjes. De betaling gebeurt maandelijks per domiciliëring.

  Domiciliëringen:

  Indien uw klant betaalt via domiciliëring, wordt het nummer automatisch overgenomen in de vervaldagberichten die in de toekomst voor de Baloise Insurance polissen worden verstuurd.

  Indien uw klant geen gebruik maakt van een domiciliëring, dan moet uw klant de toekomstige premies storten op het rekeningnummer van Baloise Insurance. Hij dient hiervoor steeds de gestructureerde mededeling te gebruiken die hij op het overschrijvingsformulier terugvindt.

 • Hoe kan ik een duplicaat opvragen van een geconverteerde polis?

  In de conversie leveren wij geen nieuwe polisstukken af. U kunt  deze zelf opvragen in MyBaloise.

  Er zijn 2 verschillende procedures:

  1. voor Baloise Insurance polissen Mobility Safe 1

  2. voor Baloise Insurance polissen 'Motorvoertuigen'

 • Hoe registreer ik een schade op een polis die op hoofdvervaldag geconverteerd is?

  Als het schadgeval zich voordoet voor de hoofdvervaldag, dan is de ex-Avéro of ex-Nateus - polis nog in voege. U dient de schade in dat geval te registreren op de het oude polisnummer.

  Vanaf de hoofdvervaldag van een geconverteerde polis, gebruiken we de Baloise Insurance-polissen om schade op te registreren.

  Of een polis geconverteerd werd, kunt u terugvinden in de lijst van geconverteerde polissen die we u maandelijks bezorgen.