Overzicht conversies Niet-Leven Auto

Fase 2: Automatische Conversie

Dit najaar gaat Baloise Insurance verder met de conversie van de portefeuilles van ex-Avéro en ex-Nateus.

Op deze pagina informeren we u over de conversie van de portefeuilles Motorvoertuigen naar Baloise Insurance-polissen Mobility Safe 1. Deze conversie doen we in één beweging en gebeurt volledig automatisch.

Het converteren van de polissen ex-Avéro en ex-Nateus naar Baloise Insurance polissen Mobility Safe 1 laat ons toe om in de nabije toekomst de systemen van ex-Avéro en ex-Nateus af te sluiten. 

De conversie gaat door tijdens het weekend van 11/11/2016.

We hopen al uw vragen over de automatische conversie Motorvoertuigen te beantwoorden in de 'FAQ Automatische Conversie' onderaan deze pagina. 

FAQ Automatische Conversie

 • Hoe en wanneer voeren we de automatische omzetting Motorvoertuigen uit?

  Tijdens de tweede fase zetten we de portefeuilles ex-Avéro en ex-Nateus Motorvoertuigen om naar Baloise Insurance-polissen Mobility Safe 1. De omzetting gebeurt in één beweging en volledig automatisch.

  Op 11/11/2016 maken we voor elke Motorvoertuigen waarborg/polis een Baloise Insurance-polisnummer aan. De aanvangsdatum en (hoofd)vervaldag blijven behouden.

  Vlak voor de automatische omzetting zult u niets meer kunnen aanpassen in de ex-Avéro- of ex-Nateus-polissen. We passen deze maatregel toe om de automatische omzetting veilig te stellen. De 'freeze' periode gaat in op 03/11/2016. In deze periode zult u geen aanpassingen kunnen doen via de front toepassing. Ook onze binnendiensten kunnen dit niet doen voor u.

 • Welke informatie over de omzetting ontvangt u als makelaar met Avéro-en/of Nateus portefeuilles?

  Baloise Insurance News

  In de week van 10/10/2016 kregen alle makelaars met een Avéro- en/of Nateus-portefeuille Motorvoertuigen een Baloise Insurance News. In deze nieuwsbrief lichtten we het verloop van de omzetting toe.

  Wilt u de nieuwsbrief herlezen? Deze vindt u hier.

  Lijst van omgezette polissen

  In het weekend van 11/11/2016 ontvangt u per e-mail een lijst van alle polissen die we hebben omgezet. In deze lijst staat per polis:

  • het oude en het nieuwe bemiddelaarsnummer;
  • de gegevens over de oude ex-Avéro- of ex-Nateus-polis (oude maatschappij, oud product, oud polisnummer, vervaldag);
  • de gegevens over de nieuwe Baloise Insurance-polis (tak, nieuw product, nieuw polisnummer, risico);
  • de naam van de klant.

  Deze lijsten kunt u ook opvragen via het portaal.

  Polisstukken

  In de omzetting bezorgen we u niet automatisch polisstukken voor de omgezette polissen.

  • Wenst u polisstukken van alle omgezette polissen Motorvoertuigen? Neem dan contact op met de Helpdesk Conversie. Dit kan via:

  We sturen dan antwoordrecords met in bijlage de Bijzondere Voorwaarden van alle omgezette polissen.

  Wenst u polisstukken voor individuele polissen? Dan kunt u die zelf opvragen via MyBaloise.

 • Welke omzettingsprincipes gebruiken we?

  • De huidige premie- en productvoorwaarden blijven behouden. Denk hierbij aan toegestane kortingen. Bovendien genieten uw klanten de nieuwe voorwaarden Baloise Insurance.
  • De aanvangsdatum en hoofdvervaldag blijven dezelfde.
  • Wij bezorgen u alle informatie over de omzetting van portefeuilles via het portaal en per e-mail. Bent u niet zeker naar welk e-mailadres wij deze e-mail sturen? Neem dan contact op met uw accountmanager.
  • De omzetting gebeurt naar uw Baloise Insurance-bemiddelaarsrekening. In een algemene bevraging bevestigde u uw bemiddelaarsnummer dat u gebruikt voor de omzetting. Weet u niet meer welk bemiddelaarsnummer u bevestigd hebt? Neem dan contact op met uw accountmanager.
  • In de week na 11/11/2016 ontvangen uw klanten een klantenbrief. In deze klantenbrief informeren we hen over de omzetting.

  Houd de huidige Bijzondere Voorwaarden van uw klanten goed bij. Vermeld op de stukken ook het nieuwe polisnummer. Wenst u een polisdocument van de Baloise Insurance-polissen aan te vragen? Dat kan via de functionaliteit 'kopie polis' in MyBaloise.

 • Welke producten en waarborgen zetten we om?

  De omzetting van de ex-Avéro- en ex-Nateus-portefeuilles Motorvoertuigen gebeurt in twee fasen.

  • De automatische omzetting op 11/11/2016
  • De manuele omzetting vanaf de hoofdvervaldag. Hierover stuurden we u al een communicatie.

  De automatische omzetting op 11/11/2016

  De automatische omzetting op 11/11/2016 gaat over de polissen Motorvoertuigen. Meer bepaald de personenwagens, lichte vrachtwagens en tweewielers.

  Wenst u een gedetailleerd overzicht van de betrokken producten? Dat kunt u hier vinden voor ex-Nateus en hier voor ex-Avéro.  

 • Wat gebeurt er in uw beheerpakket?

  Pakketleveranciers passen sommige pakketten automatisch aan met de nieuwe Baloise Insurance-polisnummers.

  Werkt u met een van volgende beheerpakketten? Dan past de leverancier uw pakket automatisch aan.

  • Brio
  • Gesas
  • Insusoft
  • Sigura
  • Sireus
  • Ver@ssNet

  Meer details en praktische richtlijnen over de automatische aanpassing in uw pakket ontvangt u later van uw pakketleverancier. Zij bezorgen u deze informatie net vóór de uitvoering van de automatische omzetting.

  Wenst u geen automatische aanpassing van de gegevens in uw pakket? Neem dan contact op met uw accountmanager.

  Werkt u met een andere pakketleverancier zoals 3Force en BrokerStar? Met hen spraken we af dat we hen voldoende gegevens aanleveren. Met deze gegevens gaan zij dan samen met u aan de slag om de aanpassingen in te voeren.

  Beschikt u niet over een van bovenstaande beheerpakketten?

  Wanneer u niet beschikt over een van bovenstaande beheerpakketen bieden wij u een andere oplossing. In het weekend van 11/11/2016 ontvangt u van ons een lijst met omgezette polissen. Met deze lijst kunt u uw aanpassingen van uw administratie uitvoeren.

  Sommige acties moet u zelf uitvoeren in uw pakket.

  Welke acties u zelf moet uitvoeren hangt af van het beheerpakket dat u gebruikt. Enkele dagen voor de omzetting ontvangt u van uw pakketleverancier hierover gedetailleerde instructies.

  Wat gebeurt er na de omzetting met de oude versies van de polissen? En kunt u deze nog raadplegen?

  De oude versies van de polissen belanden na de omzetting in het archief van uw pakket. Wil u weten of u gearchiveerde polissen en polisversies kunt raadplegen? Neem hiervoor contact op met uw pakketleverancier.

  Blijven bij de omzetting al uw gegevens in uw pakket?

  Ja, alle gegevens blijven bewaard.

  Let wel op: uw beheerpakket archiveert verouderde gegevens. Daardoor zult u deze niet meteen kunnen zien.

 • Welke informatie ontvangen uw klanten?

  In de week na 11/11/2016 ontvangen uw klanten een klantenbrief. In deze klantenbrief informeren we hem over de omzetting(en) die plaatsgevonden hebben.

  Een voorbeeld van deze klantenbrief vindt u hier.

 • Hoe betaalt uw klant zijn premie na de omzetting?

  Maandelijkse betalingen

  Betaalt uw klant zijn polissen maandelijks? En gebruikt hij hiervoor een domiciliëring? Dan zetten wij deze voor u om.

  Bij Baloise Insurance heet uw 'betaaloverzicht' een 'Budgetplan'. Uw klant ontvangt dus een Budgetplan van Baloise Insurance. Dit Budgetplan zorgt ervoor dat de maandelijkse premiebetalingen doorlopen. Uw klant moet hiervoor niets doen. Het moment waarop het bedrag van de klant zijn rekening gaat, verschilt bij een Budgetplan ten opzichte van een betaalplan. Bij Baloise Insurance gebeurt dit rond de 10e van elke maand.

  Maakt uw klant geen gebruik van een domiciliëring? Dan moet hij zijn premies storten op het rekeningnummer vermeld op de kwitantie. Hiervoor gebruikt hij de gestructureerde mededeling die op het overschrijvingsformulier staat.

  Domiciliëringen

  Betaalt uw klant via domiciliëring? Dan neemt Baloise Insurance het nummer automatisch over in de vervaldagberichten die we in de toekomst versturen.

 • Hoe moet u een schade registreren op een omgezette polis?

  Bij voorkeur registreert u een schadegeval via MyBaloise.

  Registreert u een schadegeval na 11/11/2016? Dan gebruikt u het nieuwe Baloise Insurance-polisnummer. Ook al is dit schadegeval gebeurd vóór 11/11/2016.

  We zetten geen lopende schadedossiers over. Wilt u een lopend schadedossier raadplegen? Gebruik dan het oude polisnummer en het oude schadenummer.

 • Ontvangt de klant een nieuwe groene kaart?

  Betaalt uw klant zijn premie maandelijks via domiciliëring? Dan krijgt hij onmiddellijk na 11/11/2016 een groene kaart met het nieuwe Baloise Insurance-polisnummer. Hiermee vermijden we dat deze klanten zonder groene kaart vallen tussen 11/11/2016 en de hoofdvervaldag.

  Voor de andere klanten voorzien we geen nieuwe groene kaarten na 11/11/2016.

  Klanten kunnen na de conversiedatum nog een groene kaart met hun oude polisnummer ontvangen. 

  Wenst u een duplicaat van een groene kaart voor individuele polissen met het nieuwe polisnummer? Dan kunt u dit zelf opvragen via MyBaloise.

  Ontvangt de klant meerdere groene kaarten? Dan is de groene kaart met de langste looptijd geldig. 

 • In het bronsysteem staat er bij sommige oldtimers enkel cc en geen Kw. Wat nu?

  Wij hebben de Kw bij benadering berekend. Dit hebben we gedaan door volgende regel toe te passen:

  • 1 cc = 0,05 Kw

  Deze informatie staat in de polis.

 • U hebt een wijziging met teruggave gedaan aan een polis. Maar u ontvangt geen borderel en geen teruggavekwijting. Hoe komt dit?

  Dit komt omdat er in het bronsysteem een openstaande kwijting 'Inning Maatschappij' staat.

  Maakt u dus een bijvoegsel met teruggave? Dan gebeurt de verrekening in het bronsysteem. Daarom ontvangt u geen borderel noch een teruggavekwijting.

 • Kan je een gearchiveerde kwijting ex-Avéro / ex-Nateus BRB/ATK sturen?

  Neen. Dit is niet mogelijk via MyBaloise. 

  Kijk naar de datum van opmaak van de kwijting. Is de kwijting opgemaakt:

  • na 11/11/2016? Dan kan je de kwijting BRB/ATK sturen via MyBaloise.
  • voor 11/11/2016? Dan kan je de kwijting nog BRB/ATK sturen vanuit MyNateus of de fronttoepassing van Avéro.
 • Wat met de bonus-malus?

  Heeft de klant in het bronsysteem graad 0? Dan krijgt hij na 11/11/2016 graad -2.

  Heeft de klant in het bronsysteem graad 1? En krijgt hij op vervaldag graad 0? 
  Dan krijgt deze klant na 11/11/2016 graad 1.
  Is de klant schadevrij? Dan geeft de termijn een kwijting uit aan graad 0 met een extra korting van -5%.