Overzicht conversies Niet-Leven

Overzicht conversies Niet-Leven

Fase 2: Manuele conversie aanvullende waarborgen

FAQ

 • Verloop & Timing Conversie

  Wat houden de tweede en derde fase concreet in?

  In tweede fase starten we de ontrafeling van pakketpolissen Brand en/of Familiale. Dit betekent dat we voor de aanvullende waarborgen die onder een hoofdwaarborg werden afgesloten, zoals bijvoorbeeld een Huispersoneel of Verkeersrisico's, een aparte Baloise Insurance-polis opmaken.

  We zullen de tweede fase uitvoeren in de periode september tot november 2015. Deze is een voorbereiding op de derde fase die eind november plaatsvindt. 

  Tijdens de derde fase gebeurt dan de omzetting van de portefeuilles Avéro en Nateus Familiale en Brand Woningen naar Baloise Insurance-polissen Gezin Select en Woning Select. Dit doen we in één beweging en volledig automatisch tijdens het weekend van 28 november 2015.
   

  Afhankelijk van de samenstelling van de polis kan de werkwijze van de omzetting verschillen. Voorbeelden hiervan vindt u hier:

 • Communicatie naar de betrokken makelaars

  Niet alle makelaars met een Avero en/of Nateus portefeuille zullen geïmpacteerd zijn door deze conversie vand de aanvullende waarborgen

  Het merendeel van de pakketpolissen bevat een hoofdwaarborg Brand of een hoofdwaarborg Familiale of een combinatie van de 2, zonder aanvullende waarborgen. Deze pakketpolissen zullen in de automatische conversie worden overgezet.

  De nieuwsbrief waarin de toelichting gebeurt van de conversie van aanvullende waarborgen, vindt u hier

 • Basisprincipes

  We herhalen graag ook nog even de algemene conversie principes:

  • De huidige premie- productvoorwaarden (zoals toegestande kortingen) blijven behouden. Uw klanten genieten bovendien ook de nieuwe voorwaarden van Baloise Insurance.
  • Hoofdvervaldagen blijven van toepassing (met uitzondering van Huispersoneel (01/01) en BA Jacht (30/06)).

  • De spreiding van betaling wordt in principe gerespecteerd. Meer informatie vindt u terug onder 'betaalwijze'.

  • De aanvangsdatum van een Baloise Insurance polis op basis van een aanvullende waarborg uit pakket polis is 28/11/2015.

  • Voor elke aanvullende waarborg in een pakket polis wordt een Baloise Insurance polis opgemaakt.

  • We raden u aan de huidige Bijzondere Voorwaarden van uw klanten goed bij te houden. Vermeld ook het nieuwe polisnummer op de stukken.
  • Alle informatie met betrekking tot deze omzetting van portefeuilles wordt u aangeleverd via het portaal en per mail. Bent u niet zeker welk emailadres gebruikt zal worden, contacteer dan uw accountmanager.

  • De conversie gebeurt naar uw Baloise Insurance producentenrekening. In een algemene bevraging vorig jaar, heeft u uw agentennummer dat gebruikt zal worden voor de conversie, bevestigd. Bent u niet meer zeker welk agentennummer u destijds bevestigd heeft, contacteer dan uw accountmanager

 • Overzicht van de producten en waarborgen die geconverteerd worden

  Alle betrokken producten en bijhorende fasen vindt u opgelijst in onderstaand overzicht:

 • Bijstand Europ Assistance

  De aanvullende waarborg Uitgebreide Bijstand, wordt vanaf de automatische conversie beheerd door Europ Assistance.

  Europ Assistance zal contracten met referentie Naveremo aanmaken, in de periode september – november 2015.

  De aanvangsdatum van deze nieuwe polissen is 28/11/2015, zoals Baloise Insurance. De vervaldag blijft behouden.

  Uw commissie, de premie en polisvoorwaarden blijven ongewijzigd.

  U zal een brief krijgen van EuropAssistance over de nieuwe polisnummers die aangemaakt worden in hun systeem, voorafgaand aan de termijntrekking.

  Voor de nieuwe Europ Assistance polis krijgt u geen Bloc Retour. U kan deze polissen zelf in uw pakket toevoegen op basis van de informatie die Europ Assistance u bezorgt.

 • Bijstand Euromex

  De aanvullende waarborg Priva in de pakketpolissen, wordt vanaf de automatische conversie beheerd door Euromex.

  Euromex zal polissen aanmaken voor deze waarborg, in de periode september‐november 2015

  De aanvangsdatum van deze nieuwe polissen is 28/11/2015, zoals Baloise Insurance. De vervaldag blijft behouden.

  Uw commissie, de premie en polisvoorwaarden blijven ongewijzigd.

  U zal een brief krijgen van Euromex over de nieuwe polisnummers die aangemaakt worden in hun systeem, voorafgaand aan de termijntrekking.

  Voor de nieuwe Euromex polis krijgt u een Bloc-Retour.

 • Lijst van aanvullende waarborgen

  Voor we de conversie aanvangen, bezorgen we u een overzicht van alle polissen Avéro en/of Nateus die een aanvullende waarborg bevatten, die nu gedeeltelijk zullen worden omgezet.

  Eind november mag u van ons een nieuwe lijst verwachten, die we aanvullen met de nieuwe Baloise Insurance polisnummers.

  Concreet bevat de lijst volgende informatie:

  • Oude & nieuw makelaarsnummer
  • Gegevens met betrekking tot de oude Avéro of Nateus-polis (oude maatschappij, oud product, oud polisnummer, vervaldag)
  • Gegevens met betrekking tot de nieuwe Baloise Insurance polis (tak, nieuw product, nieuw polisnummer)
  • De naam van de klant

  Een voorbeeld van de lijst vindt u hier.

 • Aanpassingen Beheerpakket

  Bij het aanmaken van Baloise Insurance polis(sen) op basis van een aanvullende waarborg, ontvangt u een Bloc Retour.

  In de bronpolis(sen) verandert er niets op het moment van uitvoering van de conversie van deze aanvullende waarborgen. Er gebeurt dus ook geen aanpassing in het beheerpakket. De aanvangsdatum van de Baloise Insurance polis op basis van een aanvullende waarborg is 28/11/2015. Pas dan zal de aanpassing van de bronpolis gebeuren, met name op het moment dat ook de hoofdwaarborg Brand en/of Familiale automatische worden overgezet.

  Meer informatie en speciale richtlijnen met betrekking tot deze automatische aanpassing in het weekend van 28/11/2015, ontvangt u in oktober in een nieuwe communicatie alsook van uw pakketleverancier

 • Voorbeeldbrief aan de betrokken klanten

  • Polissen opgemaakt door Baloise Insurance

  In navolging van conversie van aanvullen de waarborgen, ontvangt uw klant een brief van ons waarin hem hem inlichten over de omzetting van zijn Avéro/Nateus-polis. Een voorbeeld van deze brief vindt u hier:

  - Voorbeeld ex-Avero

  - Voorbeeld ex-Nateus

  • Polissen opgemaakt door Europ Assistance

  Ook Europ Assistance zal uw klanten een brief sturen om hen te informeren over de opmaak van de Bijstandspolissen (Naveremo).

  Een voorbeeld vindt u hier

  • Polissen opgemaakt door Euromex

  Euromex zal zelf geen communicatie uitsturen naar uw klanten voor de polissen die zij opmaken op basis van een aanvullende waarborg Priva. Zij bezorgen u wel de nodige informatie zodat u uw klanten kan informeren.

  Een voorbeeld van de brief die naar u zal doorgestuurd worden, vindt u hier.

 • Betaalwijze

  Gespreide betaling

  Indien uw klant zijn premie gespreid over het jaar betaalt, respecteren wij dit betaalregime:

  • Premiesplitsing Polis Avéro/Nateus is semestrieel  --> Premiesplitsing Baloise Insurance-polis(sen) is semestrieel
  • Premiesplitsing Polis Avéro/Nateus is trimestrieel  --> Premiesplitsing Baloise Insurance-polis(sen) is trimestrieel
  • Premiesplitsing Polis Avéro/Nateus is maandelijks  --> Premiesplitsing Baloise Insurance-polis(sen) is jaarlijks, maar maandelijkse betaling wordt mogelijk gemaakt via een ‘Budgetplan’ met domiciliëring.

  Indien uw klant geniet van maandelijkse betaling per domiciliëring, behouden wij deze betalingsmodaliteiten via een budgetplan. Dit zorgt er voor dat uw maandelijkse betaligen zullen doorlopen.

  Let wel, Baloise Insurance int op de 10e van de maand. Deze datum verschilt van de inningsdatum bij Nateus of Avéro.

  Indien de polis bij Nateus deel uitmaakte van een CombiPack dan wordt de polis uit het CombiPack gehaald. De overige polissen blijven onveranderd.

   

  Rekeningnummer

  Indien u geen gebruik maakt van domiciliëring, dan verzoeken wij uw klant toekomstige premies te storten op het rekeningnummer van Baloise Insurance: BE31 4100 0007 1155. Gebruik hierbij steeds de gestructureerde mededeling die u op het overschrijvingsformulier terugvindt

 • Schadegeval

  Elk Schadegeval dat zich voordoet na 28/11 moet geregistreerd worden op het nieuwe polisnummer. Dit kan u doen via MyBaloise.

  Ook als het schadegeval zich voordeed voor 28/11 maar pas wordt gemeld na 28/11 kan u de schade registreren op het Baloise Insurance polisnummer doorgeven, met vermelding van de correcte datum van de schade.

  Lopende schadedossiers worden niet overgezet. Deze zijn te consulteren en op te volgen op het oude polisnummer en schadenummer.