Leven-Rendement-BACKUP-V2 - Baloise Insurance

Om geloofwaardig en passend advies te kunnen geven, wilt u uw klant zo goed mogelijk kennen: zijn kennis en ervaring, financiële situatie, spaar- en beleggingsdoelstelling en zijn risicogevoeligheid. 

De profieltest is hierbij een ideaal hulpmiddel. Deze tool stelt u in staat om na een diepgaand gesprek op een objectieve manier samen met de klant zijn risicoprofiel te bepalen. 

Baloise Insurance reikt u twee oplossingen aan om op basis van o.a. het bekomen risicoprofiel een concreet beleggingsaanbod te formuleren: de Baloise-oplossing of individueel maatwerk. De bouwstenen hiervoor zijn onze tak21-rekeningen en tak23-fondsen van zes gerenommeerde vermogensbeheerders.

Profieltest

Deze vragenlijst zorgt ervoor dat u een eerste indruk krijgt van welk type spaarder of belegger uw klant is. Bovendien krijgt u op basis van de ingevoerde gegevens een indicatie van het type beleggingsproducten dat in aanmerking kan komen voor deze klant en in welke verhouding ze in de portefeuille kunnen worden opgenomen.

Het resultaat van deze vragenlijst is een eerste high level-aanbeveling, die uiteraard, samen met de klant, nog grondig moet worden geëvalueerd en verfijnd tot een echt gepersonaliseerd spaar- of beleggingsadvies. 

++ Omdat de profieltester nog niet beschikbaar is via HTTPS; staat hier saferlife als placeholder++

4 risicoprofielen

Defensief

Veiligheid is uw prioriteit. U hecht veel belang aan kapitaalbescherming, zelfs als dit ten koste gaat van rendement. U heeft algemeen de voorkeur voor sparen en beleggen met weinig schommelingen en een stabiel maar bescheiden rendement.

Neutraal

U geeft de voorkeur aan aangroei van het vermogen zonder daarbij blootgesteld te worden aan een al te hoog risico op waardedaling. U bent bereid enig risico te nemen om het rendement te verhogen, maar slechts in beperkte mate. Voor het grootste deel van uw vermogen streeft u naar sparen en beleggen met weinig schommelingen en een stabiel rendement.

Evenwichtig

Rendement en beperking van het risico zijn allebei belangrijk. U vindt het aanvaardbaar om risico te nemen om een potentieel hoger rendement te behalen. U heeft evenwel geen bereidheid om uitgesproken risico’s te nemen waardoor uw spaartegoed of belegging sterk in waarde zou kunnen dalen.

Dynamisch

Rendement en beperking van het risico zijn allebei belangrijk. U vindt het aanvaardbaar om risico te nemen om een potentieel hoger rendement te behalen. U heeft evenwel geen bereidheid om uitgesproken risico’s te nemen waardoor uw spaartegoed of belegging sterk in waarde zou kunnen dalen.

Uw beleggingsadvies

Baloise-oplossing

Een eenvoudig beleggingsvoorstel, een goede mix van rendement en gemoedsrust. 
Elk risicoprofiel krijgt een invulling met een gepaste combinatie van 2 elementen: onze tak21-rekening (gegarandeerde % + WD) en het tak23-fonds C-Quadrat Arts Balanced Fund. Dit is een beleggingsoplossing die weinig nazorg vraagt.

  Defensief Neutraal Evenwichtig Dynamisch
tak21 85% 70% 50% 0%
tak23 15%
C-Quadrat Arts
Balanced Fund
30%
C-Quadrat Arts
Balanced Fund
50%
C-Quadrat Arts
Balanced Fund
100%
C-Quadrat Arts
Balanced Fund

 

Individueel maatwerk

U maakt zelf een keuze uit de bouwstenen van ons hybride productaanbod: de tak21-rekeningen en de tak23-fondsen van onze 6 fondsenleveranciers. Het fondsengamma bevat 5 gemengde fondsen, 5 aandelenfondsen, een obligatiefonds en een cashfonds. 

  Defensief Neutraal Evenwichtig Dynamisch
tak21 min. 85 % min. 70% min. 50 % Geen beperkingen
tak23 max. 15 %
(risicoklasse ≤ 4)
15 %
(risicoklasse > 4)
25 %
(risicoklasse > 4)
geen beperkingen

 

Tak21-rekeningen van Baloise Insurance geven gemoedsrust

Enerzijds biedt de Tak21-rekening uw klanten een gegarandeerde interestvoet van 0,35 %* (4e pijler) of 0,75 %* (2e en 3e pijler) die jaarlijks kan verhoogd worden met een variabele winstdeelname. Anderzijds kunt u kiezen voor de Tak21-rekening 0 %, waarbij de volledige beleggingsopbrengst uitgekeerd wordt onder de vorm van ‘winstdeelname’.

Meer info

Onze vermogensbeheerders zorgen voor rendement op lange termijn

Baloise Insurance selecteerde 12 beleggingsfondsen van 6 verschillende gerenommeerde fondsbeheerders: Baloise Fund Invest, Carmignac Gestion, BlackRock, Fidelity International, Capfi Delen en Financiëre de l'Echiquier.

Bij de samenstelling van ons fondsengamma is kwaliteit het uitgangspunt. We kiezen voornamelijk globale aandelen- en gemengde fondsen met een doorgedreven spreiding van de beleggingen in portefeuille.

Het zijn actief beheerde fondsen. De beheerders zijn experten die de marktsituatie op de voet volgen. Elk fondshuis heeft zijn eigen beleggingsfilosofie en marktvisie.

Nieuw! Trendvolgend fonds

Wat is een trendvolgend fonds? Een trendvolgende fonds maakt gebruik van een kwantitatief model om trends in financiële markten op te sporen en hiervan te profiteren. Kopen en verkopen gebeurt op basis van gerealiseerde markttrends en los van elke emotie. 

C-Quadrat Arts Balanced Fund

  • een trendvolgend fonds dat mathematisch beheerd wordt
  • een fonds van fondsen met een enorme wereldwijde spreiding
  • met een ingebouwd beschermingsmechanisme voor elk fonds in portefeuille

Meer weten

Baloise Fund Invest

Baloise Fund Invest (Lux), afgekort BFI, is de investeringsmaatschappij van de Baloise Group naar Luxemburgs recht. Ze biedt een breed gamma aandelen-, obligatie- en strategiefondsen aan voor private en institutionele beleggers in Zwitserland, Duitsland, België en Luxemburg.

De activa worden beheerd door Baloise Asset Management Switzerland Ltd, dat in totaal ongeveer 50 miljard Zwitserse frank beheert in opdracht van Basler Insurance, de Baloise-pensioenplannen en derde partijen. Voor gespecialiseerde fondsen worden tevens externe assetmanagers geraadpleegd.

Carmignac Gestion

Carmignac Gestion werd in 1989 in Frankrijk opgericht door Edouard Carmignac en Eric Helderlé en behoort momenteel tot de belangrijkste Europese aanbieders van vermogensbeheerdiensten.

'Anticiperen op grote tendensen om te zoeken naar groei waar deze te vinden is.' Deze filosofie vormt al van bij het begin de basis van onze maatschappij.

Blackrock

BlackRock is een van ’s werelds meest vooraanstaande beleggingsmaatschappijen en één van de belangrijkste aanbieders van vermogensbeheer, risicobeheer en adviesdiensten voor institutionele beleggers, financiële instellingen en particuliere beleggers over de hele wereld.

Fidelity Worldwide Investment

Fidelity Worldwide Investment werd in 1969 opgericht en is inmiddels uitgegroeid tot één van de meest vooraanstaande vermogensbeheerders wereldwijd.

Fidelity onderscheidt zich doordat de firma volledig particulier eigendom is, en hierdoor in staat is een strategie voor de lange termijn te ontwikkelen en deze consequent te volgen.

Capfi Delen Asset Management

Capfi Delen Asset Management is een kleine onafhankelijke speler op de markt en kan deze onafhankelijkheid als extra troef uitspelen tegenover de grote financiële instellingen, aan de hand van een beheerteam dat borg staat voor continuïteit, betrouwbaarheid en expertise.

Niet enkel als bedrijf, maar ook als gepassioneerd beheerteam, dragen zij een doorgedreven kennis, ervaring en engagement hoog in het vaandel.

Financière de l'Echiquier

Financière de l'Echiquier werd opgericht in 1991 en is één van de grootste onafhankelijke vermogensbeheerders in Frankrijk. Het bedrijf is 100 % onafhankelijk, wat betekent dat het kapitaal in handen is van directie en werknemers.

De methodologie van Financière de l'Echiquier is gebaseerd op een grondige kennis van de bedrijven waardoor deze minder afhankelijk is van de volatiliteit op de financiële markten.