mobility

Mobility

Vervanging voertuig? Hoe handelen?

Bij een vervanging van een voertuig, al dan niet met de toevoeging van de Omnium-waarborgen op een bestaande polis, kunt u op 2 manieren te werk gaan:

- Is het belangrijk dat uw klant de nieuwe kortingen kan genieten (veiligheidsopties en/of milieuvriendelijke wagens), dan maakt u via MyBaloise een nieuwe zaak BA en Omnium op. Vervolgens vernietigt u de bestaande BA-polis in MyBaloise of in MyNateus. Voor een ex-Avéro-polis vernietigen wij de polis op basis van het ingegeven ex-Avéro-polisnummer bij de opmaak van de nieuwe zaak.

- Heeft uw klant geen belang bij de nieuwe kortingen, dan kunt u via MyBaloise Classic de vervanging van voertuig acteren en desgewenst de Omnium-waarborgen toevoegen aan dit bestaande contract. Alle klanten genieten dezelfde nieuwe Algemene Voorwaarden.