Sparen

Sparen

Sparen

Hebt u er al bij stilgestaan wat het voor u en uw gezin zou betekenen, indien u plots geconfronteerd wordt met een daling of het wegvallen van uw inkomen?

Naar een veilige financiële toekomst

Wordt u morgen langdurig ziek, treft u een zwaar ongeval, gaat u met pensioen of overlijdt u, dan verandert alles in één klap, zowel op emotioneel als op financieel vlak. Ondanks de tussenkomt van de sociale zekerheid staan deze situaties vaak synoniem met een zware financiële kater. De wettelijke uitkeringen zijn laag en houden uw levensstandaard en die van uw gezinsleden niet op peil.

U leest hier hoe u zich kunt beschermen bij ziekte of ongeval. 

Om uw inkomensverlies na pensioen op te vangen is er maar één oplossing: zorgen voor een goede aanvulling. Gelukkig kunt u daar op een heel rendabele manier voor zorgen. Met pensioensparen, langetermijnsparen, vrij sparen of jeugdsparen.

U vindt altijd een spaarformule die bij u past:

  • veilige formules met een vast rendement, mogelijk een winstdeelname en een volledige terugbetaling van het kapitaal op vervaldag (tak21);
  • of risicovollere formules gekoppeld aan beleggingsfondsen met een rendement dat varieert in functie van de marktomstandigheden (tak23);
  • of een mix van beide.

Bent U zelfstandige? Dan kijk je best eens hier hoe je je pensioen optimaal opbouwt.

3e pensioenpijler: individuele aanvulling met fiscaal voordeel

Pensioensparen

Het pensioensparen is een absolute must. Ze biedt een beperkt aanvullend rustpensioen aan voorwaarden waar weinig spaarproducten aan tippen. Beide echtgenoten of partners kunnen van de voordelen van het pensioensparen genieten. Als u zich in 2019 beperkt tot maximaal 980 euro, dan krijgt u daarop 30 % fiscaal voordeel. Stort u een hogere jaarpremie dan zal het fiscaal voordeel op het totale bedrag voor pensioensparen 25 % bedragen. Het absolute jaarlijkse maximumbedrag is momenteel 1.260 euro.

Die pensioenspaarpot is geen liquide belegging. Dat kan een voordeel zijn, omdat u dan niet in de verleiding kunt komen om voor de pensioenleeftijd geld op te vragen.

Langetermijnsparen

U doet al aan pensioensparen? U trekt geen kapitaalsaflossingen en interesten van een woonkrediet (meer) af via uw jaarlijkse belastingaangifte? Dan is het langetermijnsparen de perfecte aanvulling. Net als in het pensioensparen kunt u jaarlijks een bedrag sparen om meer pensioenreserves op te bouwen. Het maximumbedrag dat u kunt aftrekken hangt af van uw netto beroepsinkomen en wordt per inkomstenjaar door de wetgever bepaald.

Vrij sparen

Voor wie maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks iets extra opzij wil zetten zonder belastingvoordeel, is het vrij sparen via een levensverzekering ideaal. U kiest zelf de looptijd van uw spaarplan, maar minimaal 8 jaar. Bovendien kunt u deze spaarvorm, net als de producten uit de derde pijler, combineren met voorzieningen voor invaliditeit of overlijden.

Jeugdsparen

Elke dag bouwt u aan de toekomst van uw (klein)kind. Hebt u daarbij al eens gedacht aan de opbouw van een stevige financiële basis, zodat uw (klein)kind straks zijn leven als volwassene goed kan inzetten?
Een spaarverzekering maakt het mogelijk om op maat van kinderen te sparen.

Meer weten?

Uw bemiddelaar beschikt over middelen om een plan op maat uit te werken. Hij becijfert welke kapitalen u nodig hebt om een bepaald inkomen bij ziekte, ongeval, pensioen of overlijden te krijgen.

Essentiële informatiedocumenten

Alle producten worden voorgesteld volgens een schema dat door de wetgever wordt voorgeschreven. Dit laat u toe om producten te kunnen vergelijken op een objectieve manier. U vindt hier de EID-fiches over onze levensverzekeringen.