temp-c-kadraat - Baloise Insurance

Wordt verwacht: Morningstar fondsrapport
 
C-Quadrat Arts Balanced Fund
Oprichtingsdatum: 01/10/2016
Risicoklasse: 4
 
Dit fonds belegt als een dakfonds (d.i. een fonds van fondsen) wereldwijd in investeringsfondsen die de best mogelijke potentiële returns geven en dit in lijn met de financiële markt. Het fonds investeert tot 60 % in aandelenfondsen en hiernaast in vastrentende en monetaire fondsen.
 
Eens een trendwijziging werd vastgesteld, worden de beleggingen gewijzigd naar andere fondsen (hierbij is een reductie van het gedeelte in aandelenfondsen tot 0 % mogelijk). Dit wordt gedaan om mogelijke verliezen te beperken.
 
Beleggingshorizon: minimaal 8 jaar.
Het fonds is geschikt voor neutrale beleggers.
 
Op 01/10/2016 voldoet het volgende externe beleggingsfonds aan deze doelstelling en de volledige activa van C-Quadrat Arts Balanced Fund wordt er dan ook in belegd:
  • Fondsbeheerder: Baloise Asset Management Schweiz AG
  • Naam van het fonds: BFI C-Quadrat Arts Balanced (EUR)
  • ISIN-code van het fonds: LU0740981344
 
Samenvatting van de Essentiële Beleggersinformatie (KIID) van BFI C-Quadrat Arts Balanced (EUR) d.d. 01/10/2016
 
Doelstellingen en beleggingsbeleid
• Het beleggingsdoel van het fonds bestaat erin om een positief rendement in euro’s op lange termijn te halen met het belegde kapitaal op de nationale en internationale aandelen- en obligatiemarkten.
• Het fonds belegt in obligatiefondsen, geldmarktfondsen en fondsen vergelijkbaar met geldmarktfondsen en geldmarktfondsen, evenwel als in indexfondsen van obligaties en monetaire markten. In functie van de marktevolutie kan het fonds
zijn volledige activa in bovenstaande categorieën beleggen.
• Tot 60 % van de activa kan belegd worden in aandelen, aandelenfondsen, gemengde fondsen en fondsen die andere markten volgen dan de obligatie- en geldmarkten. Het fonds kan dit percentage halen door maximaal 18 % van zijn
nettoactief te beleggen in aandelen of daarmee vergelijkbare titels.
• De beleggingen kunnen gedaan worden in een andere munt dan de referentiemunt.
• Het fonds kan door middelen van afgeleide producten zijn portefeuille afdekken.
• Dit fonds is een dakfonds van waarin trendvolgend belegd wordt aan de hand van een mathematisch model.
• Aanbeveling: het fonds is niet geschikt voor beleggers die van plan zijn om binnen de 7 jaar hun geld op te nemen.