Tak21

Tak21-rekening
Deze tak21-rekening geeft 8 jaar lang een gegarandeerde opbrengst.  
De gegarandeerde rentevoet van de tak21-rekening kan jaarlijks verhoogd worden met een variabele bonus (winstdeelname).
 
Tak21-rekening 0 %
Wilt u de bescherming van uw geïnvesteerde kapitaal combineren met een potentieel hoger rendement? Dan opteert u voor de formule zonder vaste minimumintrest. De volledige
beleggingsopbrengst wordt dan uitgekeerd onder de vorm van ‘winstdeelname’.
Doordat er geen rendementsgarantie wordt gegeven, krijgen de financiële beheerders meer ruimte voor een dynamischer beheer van de beleggingsportefeuille.

U kunt op elk moment een deel van uw spaarreserve opvragen, maar we adviseren een minimale beleggingstermijn van 8 jaar. Daarna is uw opbrengst immers volledig belastingvrij.

De premie bedraagt minimaal 5.000 euro (taks inclusief).

Belastingsvoordeel

Wist u dat u, mits voldaan aan bepaalde voorwaarden, u kunt genieten van een belastingsvoordeel? Niet alleen pensioensparen maar ook langetermijnsparen kan u een mooi voordeel opleveren.

Raadpleeg uw makelaar en ontdek hoe een combinatie van hypothecaire lening, pensioensparen en langetermijnsparen uw belastingsvoordeel kunnen maximaliseren.

Gewaarborgde intrestvoeten

Sparen met een tak21-rekening is een veilige en zorgeloze manier van sparen met gewaarborgde intrestvoeten.