Erfbelasting - Baloise Insurance

Baloise Insurance Safer Life
Verzeker uw financiële toekomst en die van uw nabestaanden.

Zorg dat uw erfgenamen niet hoeven te rouwen om de kosten van uw erfenis.

BEREKEN DE ERFBELASTING VOOR UW NABESTAANDEN
"Toen mijn vader stierf, kon ik de erfbelasting op de naakte eigendom van mijn ouderlijk huis niet betalen. Ik moest gaan lenen bij mijn suikernonkel."
"We hadden de erfbelasting kunnen verminderen door ons huwelijkscontract aan te passen. Helaas kwam ik dit pas te weten na de dood van mijn man"

"Toen mijn vader stierf, kon ik de erfbelasting op de naakte eigendom van mijn ouderlijk huis niet betalen. Ik moest gaan lenen bij mijn suikernonkel."

"We hadden de erfbelasting kunnen verminderen door ons huwelijkscontract aan te passen. Helaas kwam ik dit pas te weten na de dood van mijn man."

Weet u exact hoe u de financiële risico’s voor uw gezin kunt beperken? Aan wie u iets kunt nalaten en welke maatregelen u best neemt om de erfbelasting te verminderen?

> Download het dossier inkomenszekerheid en nalatenschap

Hoe ziet uw financieel plaatje eruit bij een zwaar ongeval, een langdurige ziekte of bij het overlijden van de grootste kostwinner? En wat betekent dit voor uw pensioen?

CHECK UW INKOMENSZEKERHEID

Wist u dat...

erfgenamen van iemand die in België overlijdt, slechts 6 maanden de tijd hebben om de erfbelasting te betalen?

de erfbelasting tot 70 % kan oplopen als niet-bloedverwanten erven?

U door uw roerend én onroerend vermogen in balans te brengen de erfbelasting voor uw nabestaanden vermindert?

u best roerende goederen aan verre erfgenamen en niet-familieleden schenkt als u nog leeft?