huispersoneel

Voor iedereen die bij u tegen betaling huishoudelijke arbeid verricht, al was het maar enkele uren per week, bent u wettelijk verplicht een verzekering Arbeidsongevallen af te sluiten*. Zowel voor aangegeven, als niet aangegeven personeel. Enkel als u met dienstencheques betaalt of iemand via de PWA laat komen, is dit niet nodig.

Uw voordelen:

  • Wettelijk verplichte arbeidsongevallenverzekering voor uw poetsvrouw, babysit, tuinman enz.
  • Vergoedt loonverlies door tijdelijke of blijvende ongeschiktheid of overlijden, medische kosten, enz.
  • U vermijdt financiële verrassingen.

* Sinds 1 oktober 2014 bent u bovendien verplicht dit personeel aan te geven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Deze aangifte is niet nodig voor niet-manuele arbeid (bijv. babysitten, gezelschap houden, boodschappen doen, …) die occasioneel en gedurende maximaal 8 uur per week wordt verricht. Na een arbeidsongeval kan de overheid nagaan of u uw verplichtingen t.a.v. de RSZ bent nagekomen op basis van de informatie die wij haar verplicht moeten meedelen.