Pleziervaartuig

Pleziervaartuig

Verzeker uw vaartuig bij Baloise Insurance. 
Vaar gerust uit, u bent goed beschermd!
De basiswaarborg is steeds Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid. Maar er zijn ook andere waarborgen die u kunt toevoegen:

  • Omnium (of Casco) 
  • Opvarenden 
  • Rechtsbijstand

dit alles in het kader van privégebruik.

Doelgroep:

  • kleinzeilerij 
  • zeilboten al dan niet uitgerust met een hulpmotor 
  • motorboten

Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (BA)

De verzekering Pleziervaart vergoedt de lichamelijke en stoffelijke schade, alsook de onstoffelijke gevolgschade die u met uw vaartuig aan derden (met uitzondering van de opvarenden) zou kunnen toebrengen en waarvoor u aansprakelijk bent.

Omnium (Casco)

De Omniumverzekering vormt een aanvulling op de verzekering Pleziervaart en dekt bepaalde schade aan uw vaartuig en, indien gewenst, eveneens aan uw boottrailer en aan de inboedel van opvarenden.

Deze waarborg omvat tevens hulp- en bergloon, lichtingskosten en depannagekosten beperkt tot de waarde van uw vaartuig op het moment van het ongeval en met een maximum van 25.000 EUR. De depannagekosten bedragen echter maximaal 2.500 EUR. Deze laatste kunnen ook als afzonderlijke waarborguitbreiding op BA genomen worden.

Opvarenden

Deze waarborg verzekert, op basis van de door u gekozen verzekeringsformule en kapitalen, de opvarenden na een ongeval voor:

  • overlijden
  • blijvende invaliditeit
  • medische kosten

Rechtsbijstand

Deze verzekering biedt bijstand met raad en daad wanneer u te maken krijgt met een of ander geschil in het kader van uw verzekering Pleziervaart.

Voor deze waarborg doet Baloise Insurance beroep op een gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraar, zijnde Euromex.