Privé

Sparen met fiscaal voordeel

Heb je er al bij stilgestaan wat het voor jou en jouw gezin zou betekenen als je plots geconfronteerd wordt met een daling of het wegvallen van je inkomen?

Je financiële toekomst

Na je pensionering word je geconfronteerd met een daling van je inkomen, maar niet noodzakelijk met een daling van je uitgaven, integendeel. Het leven stopt niet na je pensionering (gelukkig!), en soms duiken er zelfs extra uitgaven op: een renovatie aan je woning, een vakantie waarvan je al lang droomt of extra gezondheidszorgen?

Om je inkomensverlies na pensionering op te vangen is er maar één oplossing: zorgen voor een goede aanvulling. Gelukkig kun je daar voor zorgen. Met vrij sparen, maar vooral ook met pensioensparen en langetermijnsparen.

Je vindt altijd een spaarformule die bij je past.

 • Veilige formules met een vast rendement, dat op einddatum je spaargeld en het beloofde rendement betaalt, mogelijk komt hier bovenop nog een winstdeelname (tak21).

  Taksen en kosten zijn van toepassing op de premies die je investeert en ze kunnen tot gevolg hebben dat je op het moment van afkoop of op de vervaldag van de polis, niet jouw volledige geïnvesteerde premie terugkrijgt.
   
 • Of risicovollere formules gekoppeld aan beleggingsfondsen met een rendement dat varieert in functie van de marktomstandigheden (tak23).
   
 • Of een mix van beide.

Als je kiest voor tak23-fondsen varieert het rendement in functie van de marktomstandigheden. De volledige terugbetaling van het kapitaal is nooit gewaarborgd.

3e pensioenpijler: individuele aanvulling met fiscaal voordeel

Pensioensparen

Pensioensparen is een absolute must. Het biedt een beperkt aanvullend rustpensioen aan voorwaarden waar weinig spaarproducten aan tippen. Beide echtgenoten of partners kunnen de voordelen van het pensioensparen genieten.

 • Als je je in 2021 beperkt tot maximaal 990 euro, dan krijg je daarop 30 % fiscaal voordeel.
 • Stort je een hogere jaarpremie, dan zal het fiscaal voordeel op het totale bedrag voor pensioensparen 25 % bedragen.
 • Het absolute jaarlijkse maximumbedrag is momenteel 1.270 euro.

Tip: Het is best om in 2021 ofwel maximaal 990 euro te sparen (30 % fiscaal voordeel), ofwel het maximum van 1.270 euro (25 % fiscaal voordeel).

Die pensioenspaarpot is geen liquide belegging. Dat kan een voordeel zijn, omdat je dan niet in de verleiding kunt komen om te vroeg geld op te vragen.

Langetermijnsparen

Je doet al aan pensioensparen? Je brengt geen kapitaalsaflossingen en interesten van een woonkrediet (meer) in via je jaarlijkse belastingaangifte (of van een recente lening voor een eigen woning)? Dan is langetermijnsparen de perfecte aanvulling. Net als bij pensioensparen kunt je jaarlijks een bedrag sparen om meer pensioenreserves op te bouwen. Het maximumbedrag dat je kunt inbrengen, hangt af van je nettoberoepsinkomen en wordt jaarlijks door de wetgever bepaald.

Meer weten?

Je makelaar beschikt over middelen om een spaarplan op maat uit te werken. Hij becijfert welke kapitalen je nodig hebt om een bepaald inkomen bij ziekte, ongeval, pensioen of overlijden te krijgen.