FR
NL
FR
NL
Cyberverzekering
 • Alarm bij diefstal van je gegevens
 • Bijstand online en thuis
 • Gegarandeerde internetverbinding
 • Schadevergoeding
 • Rechtsbijstand via Euromex
Cyberverzekering Cyber Safe Gezin

Eén verkeerde klik kan ernstige gevolgen hebben. Bescherm daarom jezelf en je gezin tegen de gevaren van surfen op het internet, online shoppen en sociale media met een cyberverzekering.

Ben je het slachtoffer van een hacker? Wordt je onlineaankoop verkeerd of helemaal niet geleverd? Of wordt je foto zonder je toestemming gebruikt? Onze cyberverzekering Cyber Safe Gezin is de ideale bescherming bij cyberpesten, hacking en online-oplichting. 

Cyber Safe Gezin werd door Efma & Accenture uitgeroepen tot de meest innovatieve verzekering ter wereld.

24/7 bescherming van je gegevens

Je cyberverzekering bevat ook het Cyber Safe Alert. Hiermee kun je jouw e-mailadressen, kredietkaarten, mobiele nummers en rijksregisternummer beschermen tegen cybercriminelen. De klok rond, 24/7, controleren we of jouw gegevens circuleren op het darkweb en gehackt of gestolen zijn.

Ontdekken we dat jouw gegevens gestolen zijn? Dan ontvang je onmiddellijk een bericht met wat je moet doen om identiteitsdiefstal of andere vormen van fraude te voorkomen.

Zo zorgt onze cyberverzekering met de Cyber Safe Alert ook preventief voor je onlineveiligheid!

1 cyberverzekering, drievoudige online bescherming
Zorgeloos op sociale media

Besmeurt iemand je reputatie op het internet? Of ben je het slachtoffer van onlinezedenfeiten of -stalking? Onze cyberverzekering Cyber Safe Gezin beschermt jou en je gezin tegen de gevaren van sociale media:

 • legt uit welke stappen je kunt ondernemen
 • biedt psychologische bijstand
 • biedt rechtsbijstand bij een aanklacht tegen de dader
Zorgeloos surfen

Spendeert je gezin veel tijd online? Infecteert een virus je computer? Of blokkeert een hacker je laptop met de vraag om losgeld? Cyber Safe Gezin, de cyberverzekering van Baloise, beschermt je:

 • verwijdert schadelijke software
 • recupereert je gegevens
 • maakt je computer terug surfklaar
Zorgeloos online shoppen

Je plaatste online een bestelling maar maakt je zorgen dat je klant- en bankkaartgegevens misbruikt kunnen worden. Wie weet gebeuren er wel aankopen zonder je medeweten. Kocht je iets online en wordt je aankoop verkeerd of zelfs helemaal niet geleverd? Of blijkt je online geboekte vakantiewoning niet te bestaan? Onze cyberverzekering Cyber Safe Gezin:

 • regelt een terugbetaling bij verkeerde of niet-levering van producten en diensten
 • betaalt een schadevergoeding als er geld afgehaald werd met je gestolen gegevens dat je niet kunt terugkrijgen via je bank.
 • verwittigt je wanneer je gegevens online gestolen worden.

Lees altijd eerst aandachtig de hele pagina.

Bereken je premie
Wat is niet verzekerd in je cyberverzekering?
In een aantal situaties betalen wij niet voor de schade:

In een aantal situaties betalen wij niet voor de schade. Zo betalen wij bijvoorbeeld niet voor schade die het gevolg is van opzet, oorlog, terrorisme en feiten waarvan de verzekerde op de hoogte was vóór de aanvang van de cyberverzekering.

In een aantal situaties betaalt Euromex niet voor de schade. Zo betalen zij bijvoorbeeld niet voor:

 • schadevergoedingen en interesten die je van de rechter moet betalen;
 • boetes en minnelijke schikkingen van de overheid;
 • schadegevallen door oorlog;
 • een schadegeval of overtreding van vóór de aanvang van de cyberverzekering.

Let op:

 • Onze cyberverzekering Cyber Safe Gezin voorziet een maximale tussenkomst van 7.500 EUR per schadegeval en per verzekeringsjaar.
 • Werden er financiële transacties gedaan zonder jouw toestemming? Dan zal Cyber Safe Gezin voor de schade betalen wanneer je financiële instelling dat niet doet.
 • Ben je online opgelicht door een bedrijf of overheid waarvan de website werd vervalst? Dan betalen wij voor je schade wanneer dat opgelichte bedrijf gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie.
 • Heb je een schadegeval? Doe dan al het nodige om de schade te beperken. Verwittig ons onmiddellijk en bezorg ons alle documenten en informatie over het schadegeval.
Wil je een cyberverzekering nemen?

Cyber Safe Gezin is een cyberverzekering van financiële schade van Baloise, een bijstandsverzekering en een rechtsbijstandsverzekering van Euromex. Het is een jaarcontract onderworpen aan het Belgisch recht. Baloise en Euromex zijn Belgische verzekeringsondernemingen.

Wil je een cyberverzekering nemen? Bekijk het Informatiedocument over het verzekeringsproduct en onze Algemene Voorwaarden en onze segmentatiecriteria om je grondig te informeren over je wettelijke bescherming vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding, ondertekening of onderschrijving van de cyberverzekering. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met je makelaar.

Heb je klachten i.v.m. je cyberverzekering?

Baloise en Euromex bieden hun klanten het hoogste beschermingsniveau volgens de categorie ‘niet-professionele cliënt’. Heb je klachten? Laat het ons weten per brief (klachtendienst, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen), telefonisch (078 15 50 56) of per e-mail (klacht@baloise.be). Voor klachten in het kader van de rechtsbijstandsverzekering per e-mail (klachtenbehandeling@euromex.be) of via telefoon (03 451 4445). Biedt dit geen oplossing? Dan kun je contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen: https://www.ombudsman.as, de Meeûssquare 35 - 1000 Brussel. Voor een klacht over een onlinedienst, kun je ook terecht op de website voor Onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/