FR NL
FR NL
Varia Tijdelijke reisverzekering
 • Alleen op reis, met je gezin of met vrienden? (Verzekerd tot 9 personen!)
 • 24/7 telefonische bijstand tijdens je vakantie
 • Betaal enkel voor wat je echt nodig hebt!
 • Een tijdelijke omniumverzekering voor de vele vakantiekilometers
 • Sluit je verzekering zelf gemakkelijk online af!

 

Reisverzekering Travel Safe
De reisverzekering die je zelf samenstelt op jouw maat!

Heb je binnenkort een toffe reis op de planning staan? Geniet je van een me-cation of ga je met vrienden op stap? Dan wil je natuurlijk met een gerust hart kunnen vertrekken zonder je zorgen te maken over pech op vakantie. Travel Safe is de reisverzekering voor jou!

Ontdek onze waarborgen en wat wel en niet verzekerd is in je reisverzekering Travel Safe

Met onze reisverzekering Travel Safe kies je zelf welke waarborgen je wilt nemen. Zo betaal je enkel voor wat je echt nodig hebt en ben je nooit dubbel verzekerd. 

Check zeker onze waarborg tijdelijke omnium, een omniumverzekering enkel voor de duur van jouw reis. Een absolute must wanneer je vele vakantiekilometers rijdt met je eigen auto of die van iemand anders.

Bekijk de IPID-fiche en de Algemene Voorwaarden van Travel Safe alvorens je reisverzekering af te sluiten.

Reisbijstand personen

Als je binnen je reisverzekering koos voor reisbijstand personen dan voorziet Baloise Assistance bijstand en repatriëring wanneer je tijdens je reis ziek wordt, een ongeval hebt of overlijdt, alsook als je het slachtoffer wordt van een natuurramp. We betalen zelfs je medische kosten terug tot 250.000 euro.

Wat is verzekerd in je reisverzekering Travel Safe voor reisbijstand personen?

 • we regelen en vergoeden het vervoer naar huis als je ziek of gewond bent, zowel voor jou als voor een verzekerde begeleider;
 • we zorgen er in bepaalde gevallen voor dat de andere verzekerden langer kunnen blijven of vroeger kunnen terugkeren;
 • je reisverzekering vergoedt ook de kosten die je bezoekers maken om naar het ziekenhuis te komen als je alleen op reis wordt gehospitaliseerd voor langer dan 5 dagen;
 • we betalen de medische kosten die je in het buitenland maakte terug tot maximaal 250.000 euro;
 • we regelen en vergoeden het vervoer naar huis als een familielid in België overlijdt of in het ziekenhuis wordt opgenomen;
 • we helpen je vroeger terug te keren als er zware schade is aan je woning in België;
 • we voorzien hulp bij problemen als je de plaatselijke taal zelf niet spreekt;
 • eventuele opsporings- en reddingskosten tot maximaal 5.000 euro zijn meeverzekerd in je reisverzekering;
 • we voorzien bijstand als je gerechtelijk vervolgd wordt in het buitenland.

Wat is niet verzekerd in je reisverzekering Travel Safe voor reisbijstand personen?

Dit zijn de voornaamste uitsluitingen in je reisverzekering: deze lijst is niet limitatief.

 • alles wat niet expliciet vermeld is in de Algemene Voorwaarden
 • alle gebeurtenissen die veroorzaakt werden naar aanleiding van terrorisme of ten gevolge van alcohol- of druggebruik zijn niet verzekerd in je reisverzekering;
 • wanneer je toch reist naar een bepaald land(sdeel) waarvoor een negatief reisadvies geldt, voorzien wij geen bijstand;
 • de brillen, contactlenzen en medische apparatuur van de verzekerden;
 • we voorzien in onze reisverzekering geen terugbetaling van de kosten voor maaltijden en dranken;
 • als de toestand van een pathologische aandoening voor het vertrek bekend was, is de aandoening en een eventuele verergering of terugval van de aandoening niet gedekt;
 • je reisverzekering voorziet geen bijstand bij zelfmoordpogingen;
 • als een pathologische toestand ter plaatse kan worden behandeld en de reis kan worden verdergezet, voorziet onze reisverzekering geen repatriëring;
 • de medische kosten in België, ten gevolge van een ongeval in het buitenland, zijn beperkt tot maximaal 2.500 euro en worden enkel terugbetaald wanneer je meer dan 48 uur in het ziekenhuis bent opgenomen. De opname in België moet plaatsvinden binnen de maand die volgt op je terugkeer uit het buitenland;
 • is de verzekerde niet aangesloten bij of niet in regel met het ziekenfonds, dan blijft de tussenkomst voor alle medische kosten beperkt tot maximaal 2.500 euro;
 • we betalen de medische kosten terug, maar er blijft een franchise van 50 euro die de verzekerde moet betalen;

Interesse in onze reisverzekering? Check dan zeker of je elders nog niet verzekerd bent voor personenbijstand. Een personenbijstandsverzekering vervangt je verzekering via het ziekenfonds of een hospitalisatieverzekering niet. Het vult aan waar je ziekenfonds of hospitalisatieverzekering stopt. Twijfel je of je reeds verzekerd bent? Neem dan contact op met je makelaar.

Reisbijstand voertuigen

Ga je op autovakantie? Dan voeg je best de waarborg reisbijstand voertuigen toe aan je reisverzekering. Je geniet van pechverhelping en/of sleepdiensten bij een defect, diefstal of ongeval van je voertuig. Zelfs bij sleutelverlies, batterijproblemen, verkeerd tanken of een platte band.

Let wel: om de waarborg voertuigbijstand te kunnen nemen, moet je eerst een waarborg personenbijstand nemen.

Wat is verzekerd in je reisverzekering Travel Safe voor reisbijstand voertuigen?

 • we voorzien een terugkeer van het voertuig en de verzekerden als het voertuig niet binnen 2 dagen kan worden hersteld, ofwel dragen we bij in de kosten om je reis verder te zetten;
 • als het verzekerde voertuig wordt gestolen, voorziet je reisverzekering bijstand;
 • we betalen de bewakingskosten van het voertuig, tot het kan worden opgehaald, met een maximum van 10 dagen;
 • ook voor verzekerde aanhangwagens voorzien wij sleepdiensten;
 • bij een defect aan of een ongeval met een aanhangwagen voor een plezierboot regelen we het vervoer of de repatriëring van de plezierboot onder bepaalde voorwaarden.

Wat is niet verzekerd in je reisverzekering Travel Safe voor reisbijstand voertuigen?

Dit zijn de voornaamste uitsluitingen in je reisverzekering: deze lijst is niet limitatief.

We verzekeren geen:

 • voertuigen die een maximaal toegelaten massa hebben van meer dan 3,5 ton;
 • motorfietsen met een cilinderinhoud van minder dan 125 cm³;
 • voertuigen met een commerciële nummerplaat, voertuigen bestemd voor commercieel vervoer van personen en goederen, taxi’s, ziekenwagens, rijschoolauto’s, lijkwagens, landbouwvoertuigen en huurauto’s komen niet in aanmerking voor onze reisverzekering;
 • aanhangwagens bestemd voor het transport van voertuigen en aanhangwagens die onder de wetgeving op uitzonderlijk vervoer vallen.

​​​​​​​We komen ook niet tussen:

 • wanneer je toch reist naar een bepaald land(sdeel) waarvoor een negatief reisadvies geldt;
 • je reisverzekering vergoedt geen kosten voor onderdelen en de diagnose-, demontage-, herstellings-, onderhouds-, en signalisatiekosten;
 • als het voertuig niet geïmmobiliseerd is in een garage of op een rijweg;
 • bij pechverhelping die niet door ons werd geregeld, betalen wij tot maximaal 250 euro terug.
Tijdelijke omnium

Onze tijdelijke omnium is een absolute must wanneer je vele vakantiekilometers rijdt met je eigen auto of die van iemand anders. Je auto is gedekt voor schade door brand, diefstal, glasbreuk, natuurrampen en zelfs eigen schade.

Wat is verzekerd in je reisverzekering Travel Safe voor tijdelijke omnium?

 • we verzekeren je voertuig voor de duur van je reis;
 • als je voertuig in het buitenland door een ongeval niet verder kan rijden, voorzien we een sleepdienst en repatriëren we het verzekerde voertuig én de inzittenden terug naar België;
 • ook bij brand, diefstal, glasbreuk, aanrijding van dieren en natuurrampen komt je reisverzekering tussen;
 • we dekken ook schade die veroorzaakt werd door de lading tot 750 euro.

Wat is niet verzekerd in je reisverzekering Travel Safe voor tijdelijke omnium?

Dit zijn de voornaamste uitsluitingen in je reisverzekering: deze lijst is niet limitatief.

 • we verlenen geen tussenkomst bij een schadegeval dat je veroorzaakt door alcoholintoxicatie of een gelijkaardige toestand;
 • de interne gebreken van je voertuig zijn niet verzekerd alsook de schade aan banden;
 • als je voertuig kantelt bij het laden of het lossen van een lading
 • er is een franchise van 2,50 % op de verzekerde waarde voor de vergoeding van schade aan het voertuig.

Wat zijn de voorwaarden voor het verzekeren van je voertuig in tijdelijke omnium?

 • het voertuig wordt steeds verzekerd in werkelijke waarde;
 • de minimale reisduur is 4 opeenvolgende dagen;
 • de cataloguswaarde van het voertuig mag niet meer dan 50.000 euro excl. BTW bedragen;
 • het geregistreerde voertuig mag niet meer dan 8 jaar oud zijn;
 • enkel personenwagens komen in aanmerking voor deze waarborg;
 • de bestuurders moeten ouder zijn dan 26 jaar;
 • je moet de waarborg tijdelijke omnium minstens 8 dagen vóór de start van je reis nemen: 7 dagen vóór je reis vragen we je om foto’s te nemen van het te verzekeren voertuig en die te uploaden via de daarvoor voorziene app of via de webbrowser. Let op, dat kan enkel met een smartphone of tablet.
Annulatieverzekering

We zorgen voor een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van je reis als je jouw reis wegens ziekte of overmacht moet annuleren of vroegtijdig moet stopzetten. 

Je moet de waarborg annulatieverzekering minstens 30 dagen vóór de start van je reis nemen.

Wat is verzekerd in je reisverzekering Travel Safe voor de waarborg annulatie?

We komen tussen of verlenen bijstand:

 • als je de reis moet annuleren of wijzigen, en dit voor de gemaakte kosten voor het logement, het transport, de vrijetijdsbesteding en voor een huurwagen in situaties van overmacht zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden binnen de limieten van het verzekerde bedrag;
 • als jij of je reisgenoten kampen met plotselinge gezondheidsproblemen dan is dat gedekt binnen je reisverzekering;
 • als je ontslagen werd om economische redenen nadat je je reis had geboekt of wanneer je start in een nieuwe job en je daardoor geen verlof meer kunt nemen;
 • als vóór je vertrek je visum werd gestolen of je aanvraag werd geweigerd door de plaatselijke autoriteiten. 

Wat is niet verzekerd in je reisverzekering Travel Safe voor de waarborg annulatie?

Dit zijn de voornaamste uitsluitingen in je reisverzekering: deze lijst is niet limitatief.

 • alle gebeurtenissen die niet expliciet vermeld worden in de Algemene Voorwaarden;
 • een reis die reeds is aangevangen, kan niet worden geannuleerd of gewijzigd;
 • wanneer je toch reist naar een bepaald land(sdeel) waarvoor een negatief reisadvies geldt, voorzien wij geen tussenkomst;
 • als je op het ogenblik dat je deze verzekering neemt een ziekte hebt in een terminaal of zeer gevorderd stadium;
 • we voorzien geen bijstand bij vertragingen die veroorzaakt worden door wederkerende en voorspelbare verkeersproblemen;
 • elke annulatie of wijziging die gekend was op het ogenblik van de reservatie of op het ogenblik dat je de verzekering nam, zijn niet gedekt in je reisverzekering tenzij expliciet vermeld in de gedekte gebeurtenissen;
 • een reis die je boekte voordat je de verzekering nam en waarvan de aanvang is voorzien in minder dan 30 dagen na de inwerkingtreding van de overeenkomst is uitgesloten;
 • we voorzien enkel tussenkomst van de kosten die contractueel zijn aangerekend door de reisorganisator vóór het vertrek van de georganiseerde reis of verblijf.
Bagageverzekering

Onze bagageverzekering voorziet een betaling bij schade, verlies of diefstal van jouw bagage.

Wat is verzekerd in je reisverzekering Travel Safe voor de waarborg bagageverzekering?

 • als je bagage gestolen wordt, of totaal of gedeeltelijk beschadigd wordt door derden of door een ongeval;
 • je reisverzekering voorziet tussenkomst als de vervoersmaatschappij je bagage heeft verloren;
 • als je identiteitspapieren werden gestolen, verleent Travel Safe bijstand;
 • we komen tussen bij de dringende aankopen die je moet doen als je bagage een vertraging heeft van meer dan 6 uur bij een vliegreis.

Wat is niet verzekerd in je reisverzekering Travel Safe voor de waarborg bagageverzekering?

Dit zijn de voornaamste uitsluitingen in je reisverzekering: deze lijst is niet limitatief.

 • alle gebeurtenissen die niet expliciet vermeld worden in de Algemene Voorwaarden;
 • we voorzien geen verzekering voor voorwerpen die werden achtergelaten op een openbare plaats zonder toezicht, alsook als het gaat over een diefstal zonder inbraaksporen;
 • wanneer je jouw bagage ergens vergeet of verliest of je bagage ruilt, komt je reisverzekering niet tussen;
 • wanneer je toch reist naar een bepaald land(sdeel) waarvoor een negatief reisadvies geldt, voorzien wij geen bijstand;
 • alle feiten die gelinkt zijn aan terroristische daden zijn niet gedekt in je reisverzekering;
 • we voorzien geen bijstand als er schade is door het lekken van vloeistoffen, vetten, kleurstoffen of bijtende producten;
 • je waardevolle of speciale voorwerpen zijn enkel gewaarborgd tegen diefstal;
 • als je bagage vervoerd wordt in een voertuig is enkel diefstal met inbraaksporen gedekt en als dit voertuig op de openbare weg geparkeerd staat, geldt de dekking enkel tussen 06h00 en 22h00;
 • je kampeermateriaal is verzekerd wanneer er sprake is van diefstal of van beschadiging door natuurrampen;
 • voorwerpen die je achterliet in het vakantieverblijf of hotel zijn in je reisverzekering enkel gedekt tegen diefstal met inbraaksporen of wanneer die voorwerpen beschadigd werden door een brand of explosie;
 • onze tussenkomt voor de kosten die gemaakt werden voor het vervangen van je identiteitspapieren bedraagt maximaal 250 euro voor alle gestolen documenten samen;
 • er is steeds een franchise van 100 euro per reis op alle formules;
 • elk voorwerp afzonderlijk wordt terugbetaald tot maximaal 30 % van het totale bedrag.
Je kunt de premie van je reisverzekering gemakkelijk online berekenen.

Kies de waarborgen die passen bij jouw reis en klik op 'bereken mijn prijs'.

Lees altijd eerst aandachtig de hele productpagina.

 

Bereken je premie
Veelgestelde vragen
1. Wat is het verschil tussen een contract bij een gespecialiseerde verzekeraar en de standaardannulatieverzekering via de touroperator?

Wanneer je een reis boekt bij een touroperator of reisbureau kun je eenmalig een annulatieverzekering nemen om de aangekochte reis te verzekeren. Kijk steeds goed na welke waarborgen inclusief zijn bij die aangeboden reisverzekering want per persoon bekeken is de verzekerde reissom meestal beperkt.

Een gespecialiseerd reisverzekering kun je daarentegen nemen wanneer je maar wilt, voor een bepaalde reis of een bepaalde periode (bijvoorbeeld een jaar). Je geniet dan meestal ook van ruimere dekkingen.

2. Ik heb al een reis geboekt, kan ik jullie reisverzekering Travel Safe nog nemen?

Je kunt onze reisverzekering Travel Safe nemen tot de dag vóór je vertrekt en dit voor de waarborgen reisbijstand personen, reisbijstand voertuigen en bagageverzekering.

Voor de waarborg annulatie moet je rekening houden met een termijn van 30 dagen. Dat wil zeggen dat je ten laatste 30 dagen vóór je vertrek die waarborg kunt nemen. 

Als je kiest voor onze waarborg tijdelijke omnium moet je ook ten laatste 8 dagen vóór vertrek de waarborg nemen. In de laatste 7 dagen voor je vertrek, moet namelijk de staat van het voertuig nog vastgesteld worden aan de hand van foto’s.

3. Wanneer start en eindigt mijn reisverzekering Travel Safe?

Je reisverzekering vangt aan de dag van het vertrek en eindigen op de dag van terugkomst. Die twee dagen zijn uiteraard steeds inbegrepen. Enkel de annulatieverzekering vangt onmiddellijk aan nadat je de waarborg hebt genomen en eindigt de dag vóór vertrek.

4. Wanneer en hoe moet ik betalen?

Travel Safe is een reisverzekering die je zelf online neemt. Je betaalt de premie wanneer je de reisverzekering neemt. Dat wil zeggen dat er op het einde van het aankoopproces gevraagd zal worden om de betaling uit te voeren. Die betaling gebeurt dus online met een geldige kredietkaart in een beveiligde omgeving. Onze reisverzekering Travel Safe is altijd een tijdelijk contract dus je zult slechts één keer gevraagd worden te betalen.

5. Wat moet ik doen bij schade?

Bij schade bel je best zo snel mogelijk naar onze bijstandspartner Europ Assistance op het nummer +32 3 870 95 70. Zij staan je 24/7 met raad en daad bij en zorgen ervoor dat je zo weinig mogelijk hinder en ongemak ondervindt in deze moeilijke situatie.

Wanneer je onze reisverzekering neemt, krijg je automatisch toegang tot het online platform e.Baloise. Daar vind je in je persoonlijke ruimte ook aangifteformulieren per waarborg. Je kunt die ingevuld doorsturen naar Europ Assistance via het e-mailadres claims@europ-assistance.be. Verstuur samen met het aangifteformulier ook steeds alle nodige bewijsstukken en facturen.

6. Is de COVID-19 epidemie gedekt binnen mijn reisverzekering?

Als je de waarborg reisbijstand personen nam in je reisverzekering Travel Safe, dan bieden wij medische hulp in het buitenland als je ziek wordt op vakantie. We volgen daarbij uiteraard altijd de regels die de bevoegde autoriteiten opleggen, bijvoorbeeld in verband met de toegang tot bepaalde ziekenhuizen of steden.

Verblijf je in het buitenland en heb je geen medische problemen, dan komen we niet tussen in de organisatie van en de repatriëring naar België. 

Let wel: wanneer België een negatief reisadvies heeft uitgebracht voor bepaalde landen, regio’s of gebieden of wanneer het reizen afraadt als het gaat over niet-essentiële verplaatsingen, dan worden alle dekkingen in je reisverzekering Travel Safe uitgesloten. Hou dus nauwgezet de officiële berichtgeving van de FOD Buitenlandse Zaken in de gaten. Als je toch reist naar een lands(deel) waar een negatief reisadvies geldt, dan gelden de dekkingen van je reisverzekering dus niet. 

7. Ik moet absoluut naar een gebied reizen waarvoor een negatief reisadvies geldt door de lokale autoriteiten of door de FOD Buitenlandse Zaken. Dekt Travel Safe mijn reis?

De dekkingen van je reisverzekering Travel Safe gelden enkel als het gaat om een essentiële reis. Dit houdt onder andere volgende zaken in: professionele reizen, co-ouderschapsregelingen en een begrafenis bijwonen binnen de familie. De volledige opsomming van verplaatsingen die beschouwd worden als een essentiële reis vind je hier terug. 

8. Biedt Travel Safe ook fietsbijstand?

We bieden momenteel nog geen fietsbijstand aan in het kader van Travel Safe. We verwijzen hiervoor graag naar onze fietsverzekering Cycle Safe Plus.

9. Mijn kind is meerderjarig. Kan hij/zij nog mee in mijn reisverzekering?

In je reisverzekering kun je meerdere personen tegelijkertijd verzekeren. Leeftijd speelt geen rol. Binnen 1 Travel Safe-verzekering verzekeren we tot 9 personen, ongeacht of het gaat over je gezin, familie of vrienden. Wanneer je tegenslag hebt op vakantie, genieten dus alle geregistreerde reizigers van dezelfde dekkingen en kan iedereen op dezelfde kwaliteit van bijstand rekenen.

Koos je in je reisverzekering voor de reisbijstand personen? Dan kunnen zelfs je huisdieren (katten & honden) gerust mee op vakantie vertrekken. Is er repatriëring van de reizigers nodig? Dan regelen en betalen we eveneens het transport van je huisdieren.

Let wel: alle bestuurder die rijden met het in omnium verzekerde voertuig, moeten ouder zijn dan 26 jaar.

10. Hoe vraag ik een reisverzekeringsattest aan?

Reis je af naar een land waarvoor een attest Tussenkomst Medische Kosten noodzakelijk (of aanbevolen) is en beschik je over een reisverzekering Travel Safe, dan kun je bij ons dat attest heel gemakkelijk aanvragen via ebaloise@baloise.be. Wij zetten het attest online voor je klaar in je persoonlijke klantenportaal op e.Baloise. 

Vraag je attest tijdig aan voor je vertrekt, of als je een visum moet aanvragen, ruim voor je visumaanvraag bij het consulaat.

11. Hoe kan ik mijn reisverzekering opzeggen?

Ving je reis nog niet aan? Dan kan je jouw Travel Safe-verzekering nog opzeggen, behalve dan de annulatieverzekering. We betalen je de reeds betaalde premie terug. Travel Safe is een tijdelijke reisverzekering dat je neemt voor 1 reis. Het contract stopt dan ook automatisch de dag na je terugkomst van vakantie. Ben je reeds onderweg? Dan kun je je reisverzekering niet meer opzeggen.

12. Kan ik ook voor algemene reisinformatie terecht bij Travel Safe?

Zeker en vast!

Alvorens je naar het buitenland vertrekt, kun je onze informatiedienst raadplegen. Onze informatiedienst is bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 09h00 tot 20h00. Je kunt er terecht voor telefonische inlichtingen.

De Medische informatiedienst is 24 uur per dag beschikbaar. Zij zijn bereikbaar via telefoon of per e-mail. In geen enkel geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor het interpreteren en toepassen van deze inlichtingen door de verzekerden.

Waarvoor neem je contact op met die diensten?

De informatiediensten helpen je bij de praktische regeling van je reis. Wij geven je informatie over:

 • je visa en eventuele andere administratieve formaliteiten die je vóór en tijdens je reis moet volbrengen voor alle reizigers en voertuigen;
 • de verplichte of aan te bevelen inentingen, hygiënische en medische voorzorgsmaatregelen afhankelijk van het te bezoeken land;
 • alle verplichte formaliteiten voor de huisdieren die je mee wenst te nemen op reis;
 • de verschillende douanevoorschriften voor privégebruik;
 • de gegevens van de buitenlandse consulaten en toeristische vertegenwoordigingen in België en van de Belgische consulaten in het buitenland;
 • het klimaat en de mee te nemen kleding, de feestdagen van het land, het uurverschil met België, de reisomstandigheden, de mogelijke vervoermiddelen (lucht, zee, weg), hotels, de wisselkoersen, de reistrajecten en de voornaamste bezienswaardigheden van het gekozen land.

Voor meer informatie verwijzen we naar de Algemene Voorwaarden van onze reisverzekering Travel Safe.

13. Waar kan ik met mijn klachten over mijn Travel Safe-verzekering terecht?

Ben je ontevreden? Heb je een klacht of een opmerking over je reisverzekering? Geef het aan ons door op een van de volgende manieren:

Baloise:

 • Per brief naar: Baloise - interne klachtendienst – City Link, Posthofbrug 16 - 2600 Antwerpen
 • Via mail naar klacht@baloise.be
 • Telefonisch op het nummer 078 15 50 56, elke werkdag van 09h00 tot 17h00.

Je kunt je klacht ook richten aan Europ Assistance Belgium:

 • Per brief naar: Europ Assistance , ter attentie van de Complaints officer - Triomflaan 172 - 1160 Brussel
 • Via mail naar complaints@europ-assistance.be
 • Telefonisch op het nummer 02 541 90 48, van maandag tot donderdag van 10h00 tot 12h00 en van 14h00 tot 16h00.

We vinden samen graag een oplossing voor je klacht.

Ben je niet tevreden over hoe je klacht werd opgelost?
Dan kun je je richten tot:

Ombudsman van de Verzekeringen
de Meeûssquare 35 -1000 Brussel
www.ombudsman.as - info@ombudsman.as
telefoon 02 547 58 71 - fax 02 547 59 75

14. Hoe meld je je aan bij e.Baloise?
 • Je hebt nog geen e.Baloise-verzekering:
  Je moet eerst een verzekering kopen. Pas dan krijg je toegang tot de klantenzone van e.Baloise. Na het nemen van de verzekering, ontvang je een activatiemail. Via die e-mail kun je een account met bijbehorend paswoord aanmaken.
 • Je kocht een eerste verzekering maar maakte geen account aan binnen 24 uur (zoals gevraagd in de activatiemail):  via de functie ‘forgot password’ kun je zelf alsnog een account aanmaken en een paswoord instellen.
 • Je nam een verzekering, had ooit toegang tot de klantenzone van e.Baloise maar je kent je paswoord niet meer: via de functie ‘forgot password’ kun je zelf je paswoord opnieuw instellen.
 • Je nam een verzekering, had ooit toegang tot de klantenzone van e.Baloise maar hebt nu een nieuw e-mailadres: je logt in met je oude e-mailadres en paswoord. In de klantenzone kun je zelf jouw gegevens wijzigen en dus ook het nieuwe e-mailadres opgeven.  Daarna log je uit, om vervolgens opnieuw in te loggen met je nieuwe e-mailadres en oude paswoord.  Je e-mailadres werd gewijzigd en stroomt automatisch door naar de andere toepassingen (backoffice, fototool, cybertool, …).
Wil je een reisverzekering afsluiten?

Travel Safe is een reisverzekering en een omniumverzekering van Baloise en Europ Assistance. Deze reisverzekering heeft een looptijd van maximaal 1 maand. De looptijd van de polis is afhankelijk van de duurtijd van de reis. Het is een contract onderworpen aan het Belgisch recht. Baloise en Europ Assistance zijn Belgische verzekeringsondernemingen. Wil je een polis nemen? Bekijk het informatiedocument over het verzekeringsproduct en onze Algemene Voorwaarden om je grondig te informeren over je wettelijke bescherming vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding, ondertekening of onderschrijving van de polis. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met je makelaar.

Heb je klachten?

Baloise en Europ Assistance bieden hun klanten het hoogste beschermingsniveau volgens de categorie ‘niet-professionele cliënt’. Heb je klachten? Laat het ons weten per brief (klachtendienst, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen), telefonisch (078 15 50 56) of per e-mail (klacht@baloise.be)

Biedt dit geen oplossing? Dan kun je contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen: www.ombudsman.as de Meeûssquare 35 - 1000 Brussel. Voor een klacht over een onlinedienst, kun je ook terecht op de website voor Onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ 


Je kunt je klacht ook richten aan Europ Assistance Belgium:

 • per brief naar: Europ Assistance Belgium nv, ter attentie van de Complaints Officer – Kantersteen 47 – 1000 Brussel
 • via mail naar complaints@europ-assistance.be
 • telefonisch op het nummer 02 541 90 48, van maandag tot donderdag, van 10h00 tot 12h00 en van 14h00 tot 16h00.