Verrekeningsstaat

De verrekeningsstaat

Je ontvangt van ons een vervaldagbericht volgens de frequentie van de premiebetaling die in je contract voorzien is.

Dat vervaldagbericht wordt ongeveer 1,5 maand vóór de premievervaldag via de post toegestuurd, tenzij je voor een andere betaalwijze hebt gekozen (zoals domiciliëring, Doccle of Zoomit).  De premievervaldag is de verwachte betaaldatum.
Info: Je vervaldagberichten digitaal ontvangen 

De verrekeningsstaat geeft je een inzicht in het facturatiebedrag. Je vindt er enerzijds een overzicht van de premies zoals die van toepassing zijn voor de komende termijn, en anderzijds eventuele verrekeningen op het vorige factuurbedrag naar aanleiding van tussentijdse wijzigingen.

Zo zal een nieuwe indiensttreding, een uitdienstreding meestal aanleiding geven tot een correctie van het vorige factuurbedrag.

Wijzigingen die ons worden doorgegeven nadat het document werd opgesteld, vind je terug op de verrekeningsstaat van de daaropvolgende periode.

Alle positieve en negatieve bedragen worden gecumuleerd tot een totaalbedrag. Bij een saldo in je voordeel ontvang je een teruggavekwitantie.

Hierbij vind je een voorbeeld van een verrekeningsstaat.

Voorbeeld tijdslijn met maandelijks betaalbare premies

Tijdsschema verrekeningsstaat