Marine & Transport

Verzekering vervoer eigen rekening

Vervoer van goederen over de weg voor eigen rekening

Wanneer je het transport verzorgt met eigen vervoermiddelen van jouw eigen goederen of van goederen die je zijn toevertrouwd, kun je je verzekeren voor schade aan die goederen. Ben je bijvoorbeeld een loodgieter of elektricien, een fietshersteller, heb je een meubelwinkel of drankenhandel? Dan kan het voor jou interessant zijn om onze verzekering ‘Vervoer van goederen over de weg voor eigen rekening’ af te sluiten.

Wij verzekeren de goederen in het kader van professionele activiteiten. Dit kan gaan om nieuwe of gebruikte koopwaar zowel gekocht als verkocht, materiaal zoals machines, instrumenten en werktuigen.

Waarborgformules

Evenementenverzekering (Formule A)

  • Brand, bliksem of ontploffing
  • Neerstorting (bijv. een vliegtuig) of instorting (bijv. een brug)
  • Natuurramp (overstroming, grondverschuiving, neerstortende rotsen)
  • (Poging tot) diefstal na een van bovengenoemde evenementen.

Evenementenverzekering + diefstal (Formule B)

Aanvullende formule waarbij de schade bij diefstal wordt verzekerd

  • wanneer iemand (met geweld) het verzekerde voertuig en de goederen steelt
  • wanneer iemand (met geweld) de goederen uit het verzekerde voertuig steelt

Alle risico’s behalve (Formule C)

  • alle schade ongeacht de oorzaak
  • ook tijdens het laden en lossen
  • diefstal wordt verzekerd volgens Formule B

Meer informatie over de verzekering Vervoer eigen rekening?

Neem contact op met je makelaar

Downloads

Wil je een polis nemen?

De verzekering Vervoer van goederen over de weg voor eigen rekening is een verzekering van een goed van Baloise Insurance. Die verzekering is onderworpen aan Belgisch recht. De overeenkomst duurt een jaar en wordt stilzwijgend verlengd. Wil je een polis nemen? Bekijk de IPID-fiche en onze Algemene Voorwaarden om je grondig te informeren over je wettelijke bescherming op www.baloise.be. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met je makelaar.

Heb je klachten?

Heb je klachten? Laat het ons weten per brief, telefonisch (078 15 50 56) of per e-mail (klacht@baloise.be). Biedt dat geen oplossing? Dan kun je contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen: www.ombudsman.as, de Meeûssquare 35 - 1000 Brussel.