FR NL
FR NL
Marine & Transport Tentoonstellingen en Beurzen
Tentoonstellingen en beurzen

Neem je deel aan een tentoonstelling of (handels)beurs? Dan ben je met een polis ‘Tentoonstellingen en beurzen’ verzekerd voor de schade ontstaan aan(kunst)voorwerpen, producten en standmateriaal. Afhankelijk van de gekozen formule zijn de goederen verzekerd tijdens het verblijf in de tentoonstellingsruimte en/of tijdens het vervoer.

Waarborgformules

Voor het verblijf in de tentoonstellingsruimte kun je kiezen uit een ‘beperkte dekking’ of een dekking ‘Alle risico’s’:

Alle risico’s
Elke stoffelijke schade tijdens het verblijf in de tentoonstellingsruimte is verzekerd.

Flexa
Stoffelijke schade als gevolg van brand, bliksem, ontploffing en val van vliegtuigen tijdens het verblijf in de tentoonstellingsruimte is verzekerd.

Brand
Stoffelijke schade als gevolg van brand tijdens het verblijf in de tentoonstellingsruimte is verzekerd.


Verdere uitbreiding is mogelijk in geval van beroepsvervoer of tegen beperkte voorwaarden bij eigen vervoer.

Nagel tot nagel
Elke stoffelijke schade tijdens het vervoer door een beroepsgoederenvervoerder is verzekerd.
Of
Stoffelijke schade als gevolg van een ongeval, brand, bliksem, ontploffing, overstroming, instorting van weginfrastructuur tijdens het vervoer door de verzekerde zelf (eigen vervoer) is verzekerd.

Wat is niet gedekt?

Let op, in sommige gevallen betalen wij niet:

  • Verbranding, ontvlambaarheid, corrosie of ontploffing van goederen, omdat ze door hun aard hieraan onderhevig zijn. Of als dit is ontstaan omdat de regelgeving rond wegvervoer, averij en belading niet werd nageleefd.
  • Vertragingen, inbeslagneming, smokkel, verbeurdverklaring en/of eigen gebrek.
  • Effecten, coupons, cheques, brieven en/of documenten.
Makelaar zoeken
Downloads
Wil je een polis nemen?

De verzekering Tentoonstellingen en Beurzen is een zaakschadeverzekering van Baloise. Die verzekering is onderworpen aan Belgisch recht. De overeenkomst duurt een jaar en wordt stilzwijgend verlengd. Wil je een polis nemen? Bekijk de IPID-fiche en onze Algemene Voorwaarden om je grondig te informeren over je wettelijke bescherming op www.baloise.be. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met je makelaar.

Heb je klachten?

Heb je klachten? Laat het ons weten per brief, telefonisch (078 15 50 56) of per e-mail (klacht@baloise.be). Biedt dat geen oplossing? Dan kun je contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen: www.ombudsman.as, de Meeûssquare 35 - 1000 Brussel.