FR NL
Professioneel Arbeidsongevallenverzekering
Contacteer mij
NIEUW: Baloise@work assistance

Zet het welzijn je werknemers altijd en overal op de eerste plaats. Met Baloise@work assistance geniet je bijstand na een ongeval tijdens een bedrijfsopdracht in België of na ongeval of ziekte tijdens een bedrijfsopdracht in het buitenland.

Wil je een arbeidsongeval aangeven?


>> arbeidsongeval aangeven

Status van je arbeidsongeval

Wil je meer info over de status van een aangegeven arbeidsongeval?

>> Status arbeidsongeval opvragen

Bescherming van jouw werknemers
Arbeidsongevallenverzekering

De arbeidsongevallenverzekering beschermt je medewerkers voor ongevallen op het werk en tijdens het woon-werkverkeer. Ze verzekert al je werknemers voor alle activiteiten en dat overal ter wereld.

Deze verzekering neemt de medische kosten ten lasten en betaalt voor het loonverlies bij tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid. In geval van een dodelijk arbeidsongeval betaalt ze voor de begrafeniskosten en keert ze een vervangingsinkomen uit aan de personen die economisch afhankelijk zijn van het loon van het slachtoffer.

De arbeidsongevallenverzekering is een verplichte verzekering en onderdeel van verplichte sociale zekerheid in België. De regelgeving sanctioneert de werkgevers die deze verzekering niet nemen.

Uitgebreide ondersteuning

Gratis uitbreiding ProSafe

De optie ProSafe draagt bij tot een betere bescherming van o.a.:

 • medewerkers die opdrachten in het buitenland uitvoeren;
 • thuiswerkers;
 • personeelsleden die deelnemen aan de sportieve, culturele en ontspanningsactiviteiten die het bedrijf (mee) organiseert;
 • de feitelijk samenwonende partner na een dodelijk arbeidsongeval;
 • onderaannemers en bedrijven uit dezelfde financiële groep;
 • het personeel van nieuwe bedrijfsvestiging(en) in België met dezelfde activiteit(en).

Onlinetools na een arbeidsongeval

Wij stellen een online-omgeving ter beschikking waar je eenvoudig jouw administratie kunt bijhouden en aangifte kunt doen. Via deze omgeving kun je

 • aangifte doen van een arbeidsongeval;
 • aangifte doen van een GR-ongeval;
 • de contactgegevens van de arbeidsinspectie raadplegen;
 • een controlemodule voor Ernstig Arbeidsongeval raadplegen;
 • het medisch attest in 4 talen downloaden.

En ook nog …

Care4U: individuele begeleiding van zwaargekwetsten na een arbeidsongeval.
Psychologische begeleiding van slachtoffers en collega’s na een traumatisch arbeidsongeval.

Aanvullende waarborgen

Wil je jouw personeel nog beter beschermen? Of wil je een ongevallenverzekering voor jezelf als bedrijfsleider? Dan kun je een of meer van de onderstaande aanvullende waarborgen nemen.

Je werknemer ontvangt na een arbeidsongeval een vergoeding voor zijn loon boven het wettelijk maximum. De vergoeding voor de periode van het gewaarborgd maandloon betalen wij aan jou.

Wanneer je werknemer het slachtoffer is van een privéongeval betalen wij hem een vervangingsinkomen en nemen wij de medische kosten ten laste. Het vervangingsinkomen voor de periode van het gewaarborgd maandloon betalen wij aan jou.

Wij betalen na een arbeidsongeval voor je loonkost tijdens de periode van het gewaarborgd maandloon.

Jij als bedrijfsleider bent verzekerd voor je ongevallen in het beroepsleven en het privéleven. Je kiest zelf het jaarloon op basis waarvan je zal worden vergoed.

Jij als bedrijfsleider en je werknemers krijgen bijstand na een ongeval tijdens een bedrijfsopdracht in België of na een ongeval of ziekte tijdens een bedrijfsopdracht in het buitenland.

Wat is verzekerd met de arbeidsongevallenverzekering?
Jouw voordelen?
 • je voldoet aan de wettelijke verplichting om een arbeidsongevallenverzekering voor je personeel te nemen;
 • je beschikt over een onlinetool voor de aangifte van arbeidsongevallen;
 • jij en je personeel krijgen psychologische hulp en extra ondersteuning in geval van een ernstig arbeidsongeval;
 • je kunt je personeel beter beschermen met aanvullende verzekeringen;
 • je kunt voor jezelf een ongevallenverzekering nemen.
Wat is niet verzekerd?

Let op!

 • de arbeidsongevallenverzekering betaalt niet voor schade aan goederen en voor morele en esthetische schade;
 • in de aanvullende verzekeringen zijn sommige ongevallen uitgesloten, zoals ongevallen met moto’s en tijdens gevaarlijke sporten.

 

Makelaar zoeken
Downloads
Algemene Voorwaarden Arbeidsongevallen pdf - 620 KB IPID Arbeidsongevallen (B1294) pdf - 165 KB Algemene Voorwaarden Baloise@work assistance pdf - 214 KB
Ook interessant voor jou
Arbeidsongeschiktheid Verzeker je inkomensverlies in een periode van arbeidsongeschiktheid.
Arbeidsongeschiktheid bedrijfsleider Verzeker je inkomensverlies in een periode van arbeidsongeschiktheid als zelfstandige bedrijfsleider.
Wil je een polis nemen?

De Arbeidsongevallenverzekering is een wettelijk verplichte verzekering van Baloise. Die verzekering is onderworpen aan Belgisch recht. De overeenkomst duurt een jaar en wordt stilzwijgend verlengd. Wil je een polis nemen? Bekijk de IPID-fiche en onze Algemene Voorwaarden om je grondig te informeren over je wettelijke bescherming op www.baloise.be. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met je makelaar.

Heb je klachten?

Heb je klachten? Laat het ons weten per brief, telefonisch (078 15 50 56) of per e-mail (klacht@baloise.be). Biedt dat geen oplossing? Dan kun je contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen: www.ombudsman.as, de Meeûssquare 35 - 1000 Brussel.