FR NL
Bedrijf Cyberverzekering bedrijven
Bescherming tegen cyberrisico's
Cyber Safe Bedrijven

Een hacker die je bedrijfsnetwerk binnendringt, een phishingmail die zorgt voor een gegevenslek of een computervirus dat je netwerk lamlegt. Het zijn enkele voorbeelden van cyberincidenten die helaas dagelijkse realiteit zijn. Cybercriminaliteit treft bedrijven, zowel grote als kleine, en in uiteenlopende sectoren.

Kmo's en zelfstandigen in het bijzonder zijn erg kwetsbaar. Ze beschikken niet altijd over een doorgedreven beveiligingssysteem of missen de slagkracht om adequaat te reageren op een cyberaanval. Preventie en bescherming gaan dan ook hand in hand. Antivirussoftware en een firewall die up-to-date is, regelmatig back-ups maken en een alerte houding in de onlinewereld kunnen veel onheil voorkomen. Risico’s voor 100 % elimineren is jammer genoeg niet mogelijk.

Een cyberverzekering kan de nodige bescherming bieden wanneer de preventie heeft gefaald. De polis Cyber Safe Bedrijven verzekert zowel de schade aan je onderneming als de schade aan derden en biedt je 24/7 IT-bijstand na een cyberincident, zo kun je je snel terug focussen op je business.

Verzeker jouw gegevens, software én jouw aansprakelijkheid
Eigen schade

Is je bedrijf het slachtoffer van een cyberincident? Dan biedt onze cyberverzekering dekking en ondersteuning voor:

 • de gederfde winst en vaste kosten tijdens de periode van bedrijfsonderbreking;
 • extra kosten om uw bedrijf operationeel te houden;
 • de herstelling van elektronische gegevens en software, inclusief het verwijderen van de schadelijke software;
 • het onderzoek naar de oorzaak en de omvang van het cyberincident.

Bovendien betaalt de polis Cyber Safe Bedrijven voor:

 • cyberafpersing;
 • oplichting via phishing en CEO-fraude;
 • kosten en verliezen doordat een hacker online bestelde goederen afleidt waardoor ze niet op hun bestemming geraken;
 • telefoonhacking.
Schade aan derden

Met Cyber Safe Bedrijven ben je ook verzekerd voor schade aan derden:

 • schade doordat een verzekerde een inbreuk pleegt op de wettelijke voorschriften rond gegevensbescherming, zoals bijvoorbeeld de GDPR;
 • schade na een cyberincident waarvoor een verzekerde aansprakelijk is.

De polis Cyber Safe Bedrijven betaalt ook voor:

 • administratieve boetes die de overheid oplegt na een inbreuk op de GDPR;
 • contractuele boetes die de leverancier van elektronische betaaldiensten oplegt;
 • het schenden van een merkrecht, portretrecht of de reputatie door de digitale mediainhoud van je bedrijf;
 • het plegen van een inbreuk op de wettelijke voorschriften i.v.m. gegevensbescherming door een dienstverlener van je bedrijf.
IT-bijstand

Na een cyberincident kan de verzekeringnemer 24/7 een beroep doen op Baloise Cyber Support, zowel op afstand als ter plekke.

Die bijstand zorgt voor:

 • onderzoek naar de oorzaak en de omvang van het cyberincident;
 • crisismaatregelen om de schade te beperken;
 • beveiliging en herstel van software, elektronische gegevens en computersystemen;
 • bijstand bij een officieel onderzoek.
Wat is niet verzekerd?

Let op, in sommige gevallen betalen wij niet. Zo betalen wij bijvoorbeeld niet voor schade die het gevolg is van:

 • het ontbreken van preventiemaatregelen, zoals beveiligde toegang met gebruikersnaam en wachtwoord, een firewall, antivirussoftware of back-ups;
 • terrorisme;
 • milieuverontreiniging;
 • uitval van de infrastructuur, van openbare nutsvoorzieningen of van telecomoperatoren;
 • opzet of het bewust schenden van wetten en instructies.
Makelaar zoeken
Downloads
Algemene Voorwaarden Cyber Safe Bedrijven pdf - 319 KB Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Cyber Safe Bedrijven pdf - 169 KB IPID Cyber Safe Bedrijven pdf - 229 KB IPID Rechtsbijstand Cyber Safe Bedrijven pdf - 385 KB
Ook interessant voor jou
Elektronicaverzekering Hardware en software zijn voor de meeste bedrijven onmisbaar. Het is dan ook belangrijk dat deze goed verzekerd zijn in geval van materiële schade of verlies.
Brandverzekering bedrijven Bescherm je gebouw en inhoud met een brandverzekering.
Wil je een polis nemen?

Cyber Safe Bedrijven is een verzekering van financiële schade en een bijstandsverzekering van Baloise en een rechtsbijstandsverzekering van Euromex. Die verzekeringen zijn onderworpen aan Belgisch recht. De overeenkomst duurt een jaar en wordt stilzwijgend verlengd. Wil je een polis nemen? Bekijk de IPID-fiche en onze Algemene Voorwaarden om je grondig te informeren over je wettelijke bescherming op www.baloise.be. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met je makelaar.

Heb je klachten?

Heb je klachten? Laat het ons weten per brief, telefonisch (078 15 50 56) of per e-mail (klacht@baloise.be). Heb je klachten i.v.m. de verzekering Rechtsbijstand? Dan kun je contact opnemen met Euromex per brief (Generaal Lemanstraat 82-92, 2600 Berchem), telefonisch (03 451 44 45) of per e-mail (klachtenbehandeling@euromex.be). Biedt dat geen oplossing? Dan kun je contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen: www.ombudsman.as, de Meeûssquare 35 - 1000 Brussel.