Blogs

Batibouw 2020: 5 tips om chaos en discussie te voorkomen als u gaat bouwen of renoveren

26 februari 2020
Geert en Hans hadden al lange tijd plannen om zelf te bouwen en namen enkele jaren geleden de beslissing om eindelijk de stap te zetten. Toen ze al een tijdje in hun huis waren ingetrokken, merkten ze dat de vloerplaat op de eerste verdieping begon door te buigen. Er was duidelijk iets mis met de stabiliteit. Een vordering werd ingesteld en de rechter stelde dat de aannemer aansprakelijk was. Die had ondertussen echter de boeken neergelegd. Voor Geert en Hans betekende dat dat ze zelf konden opdraaien voor de kosten van de herstelling.

Sinds 1 juli 2018 zijn bouwheren zoals Geert en Hans beter beschermd. Vanaf dan geldt een verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector en zullen zij kunnen rekenen op een vergoeding. Zoals bij de invoering van elke wet, ben je maar beter goed voorbereid.

Enkele tips

1. Neem als bouwheer of totaalaannemer één globale polis voor de gehele werf. Zo:

  • is elke aannemer én onderaannemer die werken uitvoert, verzekerd in de polis
  • is er slechts één verzekeraar betrokken bij een schadegeval

Overleg daarom met jouw makelaar om de beste oplossing te vinden voor jouw bouw- of renovatieproject.

2. Zorg ervoor dat alle partijen die betrokken zijn bij het bouwproces (architect, bouwheer, aannemers, ...) weten wat de gekozen verzekeringsoplossing is. 

Zo vermijdt men dat de aannemer of bouwheer dubbel verzekerd is en dat de premie twee keer betaald moet worden.

3. Neem jouw werfverzekering (ABR) en tienjarige aansprakelijkheidsverzekering bij dezelfde verzekeringsmaatschappij. 

Om eventuele latere discussies te vermijden.

4. Bepaal de totale waarde van de geplande werken.

Binnen het wettelijke kader ben je verzekerd tot 500.000 EUR. Baloise Insurance verzekert ook boven dit bedrag.

5. Controleer of jouw tienjarige aansprakelijkheidsverzekering vanaf de voorlopige oplevering in voege gaat. 

Spreek erover met jouw makelaar

Gezien de complexiteit van deze materie, is de adviesrol van jouw maklaar belangrijker dan ooit. Niemand wil opgezadeld worden met nodeloze kosten omwille van dubbele verzekering.

Nog geen makelaar? Dan kun je er via onze makelaarzoeker een vinden.