FR
NL
FR
NL
Blogs Is een autoverzekering verplicht?
18 februari 2022
Het antwoord op de vraag of een autoverzekering verplicht is, luidt niet zomaar ‘ja’ of ‘neen’. De term autoverzekering kan immers verschillende ladingen dekken. Zo is een Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (BA Motorrijtuigen) wel degelijk bij wet verplicht en een omniumverzekering niet. Je leest er hier alles over!

Welke autoverzekeringen bestaan er?

Rijd je met de auto, dan kun je verschillende verzekeringen nemen:

 • Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (BA)
 • Omnium
 • Bestuurdersverzekering
 • Rechtsbijstand
 • Bijstand

Maar wat houden deze autoverzekeringen precies in en zijn ze wettelijk verplicht of niet?

Wat wel en niet verzekerd is in je autoverzekering verschilt per verzekeraar. Bij twijfel, raadpleeg je makelaar.  

BA Autoverzekering verplicht

Zodra je een auto in het verkeer brengt, moet je een verzekering BA Motorrijtuigen nemen. Dat is een wettelijk verplichte autoverzekering. Die verzekering komt tussen als jij of een inzittende in jouw auto een verkeersongeval veroorzaakt en iemand anders daardoor schade heeft. Met schade bedoelen wij zowel materiële als lichamelijke schade. Dus zowel schade aan de auto van die andere persoon, als de medische kosten, de arbeidsongeschiktheid van die andere persoon, … De wet biedt wel extra bescherming aan de zwakke weggebruikers, zoals voetgangers, fietsers en inzittenden in een voertuig. Zijn zij betrokken in een verkeersongeval met een auto? Dan zal de BA-verzekeraar van de auto bijna altijd voor hun lichamelijke schade en de kledijschade betalen.

In sommige situaties kan de BA-verzekeraar zijn uitgaven of een deel daarvan aan je terugvragen, als vaststaat dat jij het schadegeval veroorzaakte. Wanneer bijvoorbeeld?

 • je reed toch met je auto ook al was je rijbewijs ingetrokken;
 • je hebt je verzekeringspremie niet betaald;
 • je hebt het verkeersongeval opzettelijk veroorzaakt;
 • als de BA-verzekeraar kan bewijzen dat je de schade hebt veroorzaakt doordat je alcohol of drugs hebt gebruikt.

De verzekering BA Motorrijtuigen betaalt sommige schade niet terug:

 • schade aan je eigen auto
 • je eigen medische kosten als je bestuurder bent.

Wil je ook die schade verzekeren, dan moet je hiervoor andere, bijkomende verzekeringen nemen.

Bijkomende verzekeringen

Omniumverzekering

Een Omniumverzekering is een verzekering die de schade aan je auto vergoedt. Je kunt kiezen voor een:

 • kleine of beperkte omnium
 • grote of volledige omnium.

Kies je voor een kleine of beperkte omnium, dan is je auto beschermd tegen brand, natuurevenementen (zoals storm en hagel), diefstal, glasbreuk en aanrijdingen met dieren. Wil je ook de schade door een aanrijding verzekeren? Dan moet je kiezen voor een grote of volledige omnium. Die biedt de meest uitgebreide bescherming voor je auto.

Het is mogelijk om een omniumverzekering te nemen voor een nieuwe auto, maar ook voor een tweedehandsautoEen omniumverzekering bevat doorgaans een franchise. Meestal is die enkel van toepassing op je eigen voertuigschade. Dit betekent dat je een gedeelte van de schade zelf zult moeten betalen. Hoeveel je franchise precies bedraagt, hangt af van de voorwaarden van je verzekering en het type schadegeval.  Een omniumverzekering is geen verplichte autoverzekering. Je kunt dus vrij bepalen of je een omniumverzekering neemt. Ook de keuze of je gaat voor een volledige dan wel een beperkte omnium, is helemaal jouw beslissing.


Bestuurdersverzekering

Raak je als bestuurder van je auto gewond, dan zal je BA-verzekeraar jouw lichamelijke schade en alle hiermee verbonden kosten niet vergoeden. Hiervoor heb je een bestuurdersverzekering nodig. Die voorziet in een vergoeding van de medische kosten van de bestuurder en in een uitkering bij arbeidsongeschiktheid of overlijden. Een bestuurdersverzekering is niet wettelijk verplicht, maar wel aangeraden. Een bestuurdersverzekering dekt doorgaans elke bestuurder die met de wagen rijdt.

Rechtsbijstandverzekering

Ontstaat er discussie na een ongeval, bijvoorbeeld over de vraag wie aansprakelijk is? Dan helpt een verzekering Rechtsbijstand je met juridisch advies en bijstand, maar ook met de kosten van een procedure. Ze staat je ook bij om het schadebedrag terug te eisen van diegene die de schade heeft veroorzaakt. En een rechtsbijstandsverzekering helpt je ten slotte ook als je strafrechtelijke verdediging nodig hebt. Je hebt een vrije keuze van advocaat en de rechtsbijstandsverzekeraar betaalt het ereloon. Een rechtsbijstandsverzekering is niet verplicht, maar helpt je om je belangen optimaal te verdedigen. Let wel, die verzekering betaalt nooit jouw verkeersboetes of minnelijke schikkingen.

Wat met de brandverzekering of familiale verzekering?
Ontdek welke verzekeringen al dan niet verplicht zijn:

BA Motorrijtuigen is een verplichte autoverzekering. Breng het vandaag nog in orde.

Autoverzekering
Lees meer over Mobiliteit