Juridische fusie Baloise Insurance & Fidea

klantenbrief fusie Baloise Insurance & Fidea

Geachte klant

De Nationale Bank van België keurde officieel de fusie tussen Baloise Belgium nv (hierna, ‘Baloise Insurance’) en Fidea nv (hierna, ‘Fidea’) goed.

Die goedkeuring werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Als gevolg van de fusie houdt Fidea als rechtspersoon op te bestaan. Baloise Insurance neemt alle activa, rechten en verplichtingen over van Fidea. Ook de medewerkers
van Fidea worden overgenomen, zodat u op hun expertise en professionaliteit kunt blijven rekenen. De merknaam Fidea blijft wel nog minstens tot het einde van dit jaar behouden.

Concreet komt het erop neer dat Baloise Insurance, op 4 mei 2020, naadloos de waarborgen en het beheer van uw verzekeringspolis
en schadegevallen overneemt. Uitzondering hierop is uw eventuele bijkomende waarborg Rechtsbijstand die op 1 april 2020 werd overgedragen aan Euromex nv, gespecialiseerd rechtsbijstandsverzekeraar en onderdeel van Baloise Group. Vorige maand kreeg u hierover
ook een brief van Euromex nv.

Wat verandert er voor u in de praktijk? Niets.
• Uw huidige makelaar blijft uw makelaar.
• Uw huidige polisvoorwaarden, tarieven en dekkingen blijven ongewijzigd van toepassing. Ook uw polisnummers blijven
dezelfde.
• Uw premies worden verder geïnd zoals u dat gewoon bent, ook wanneer u betaalt via domiciliëring.
• Ook voor uw schadeaangiftes kunt u, zoals voorheen, terecht bij uw makelaar. Hebt u op dit moment een schadedossier
lopen? Geen probleem, de afhandeling ervan loopt onverminderd voort. Baloise Insurance zal tevens de belanghebbenden
van de openstaande schadedossiers informeren over de fusie.
• Tot het einde van het jaar blijft u eventuele correspondentie ontvangen met een Fidea-logo. Daarna wisselt dat naar het
Baloise Insurance-logo.
• Voor uw levensverzekeringen: de door u opgebouwde reserves worden verder belegd volgens de door u gekozen beleggingsstrategie.
U blijft ook de jaarlijkse staten en de informatie over de winstdeelname ontvangen zoals u dat gewoon bent.

Wie is Baloise Insurance?
Baloise Insurance is een verzekeringsmaatschappij in volle expansie die een lange ervaring en rijke geschiedenis koppelt aan de zin voor ondernemen en innovatie. We willen bijdragen aan een veiligere wereld voor al onze stakeholders: onze klanten, onze makelaars, onze eigen medewerkers en onze aandeelhouders. Bij alles wat we doen, staat de klant centraal.

Baloise Insurance maakt deel uit van de Zwitserse Baloise Group. In België behoort Baloise Insurance tot de top 4 van de verzekeraars Niet-Leven en is zij marktleider in Maritieme en Transportverzekeringen. Onze medewerkers servicen onze klanten en makelaars vanuit het hoofdkantoor in Antwerpen en de bijkantoren in Gent, Hasselt en Brussel.

Contactgegevens
Baloise Belgium nv - Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0096, ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder het nummer 0400.048.883, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen)
Hoofdkantoor: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België - www.baloise.be - info@baloise.be - +32 3 247 21 11.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgevens?
Baloise Insurance is voortaan als verzekeraar verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens over uw persoonlijke situatie bijv. uw leeftijd, adres, geboortedatum. Op www.baloise.be kunt u ons volledige privacybeleid lezen. Daar vindt u ook altijd alle actuele informatie over hoe u kunt gebruikmaken van uw
rechten. U kunt ons privacybeleid ook in een papieren versie opvragen.
Uw makelaar, uw contactpersoon U kunt steeds bij uw vertrouwde makelaar terecht met vragen over uw polissen of schadedossiers of over deze fusie.

Met vriendelijke groeten

Henk Janssen

CEO Baloise Insurance