Privacy

Baloise Belgium nv respecteert de privacy van de gebruikers van de website. Het verzamelen van persoonsgegevens via de Baloise Insurance website en het gebruik dat Baloise Insurance van deze gegevens maakt, is in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en wij nemen daarbij ook volgende principes in acht:

Geschikt gebruik en verspreiding van persoonlijke gegevens

Uw persoonsgegevens worden enkel en met uw toestemming verwerkt voor welbepaalde doeleinden die wij ook gemeld hebben aan de Commissie voor de Bescherming van de  Persoonlijke Levenssfeer, zoals voor centraal klantenbeheer, beheer van contracten en schadegevallen, aanbieden van geschikte diensten of producten of voor doeleinden die wettelijk voorgeschreven zijn. Uw gegevens kunnen ook voor dezelfde doeleinden gebruikt worden door andere ondernemingen of partners van de Baloise Group.

Wij verplichten ons personeel om uw gegevens vertrouwelijk te houden en zich te houden aan de Privacywet en de interne Gedragscode. Er worden geen persoonsgegevens zonder uw toestemming aan derden doorgegeven.

Opslag van toegangsgegevens en IP-adres

Telkens u onze websites bezoekt, slaan onze webservers automatisch uw internetprotocoladres (IP-adres) op, alsook de website vanwaar u ons bezoekt, de pagina’s die u bezoekt terwijl u bij ons bent en de datum en tijdsduur van uw bezoek.

Cookies

Baloise Insurance kan gebruik maken van http-cookies voor interactieve pagina-elementen. Http-cookies zijn stukken van informatie die door onze webserver naar uw browser gestuurd worden. Daardoor kunnen wij elke pagina ontwerpen zodat u niet telkens opnieuw uw gegevens hoeft in te voeren wanneer u onze website bezoekt.

Het is technisch niet mogelijk om http-cookies te gebruiken om informatie te downloaden van uw harde schijf of van uw werkgeheugen. Afhankelijk van de browser die u gebruikt, kunt u de mogelijkheid hebben om deze cookies te deactiveren (meestal via 'Opties' of 'Instellingen' in de browsermenu’s). Let er evenwel op dat de functionaliteit van het programma zonder http-cookies aanzienlijk verzwakt kan worden.

Gegevensbeveiliging

Let wel dat het internet een publiek toegankelijk globaal netwerk is. Indien u persoonsgegevens via het internet verstuurt dan is dat op elk ogenblik op uw eigen risico. De persoonsgegevens die u verstuurt, worden bij ons beschermd/gecodeerd door een 128-bit Secure Socket Layer (= SSL) (veiligheidsprotocol). 

Ondanks de uitgebreide technische en organisatorische veiligheidsvoorzorgen is het toch mogelijk dat gegevens verloren gaan of door onbevoegde partijen onderschept en/of gemanipuleerd worden. Baloise Insurance onderneemt op het vlak van technische en organisatorische beveiliging de nodige stappen om te voorkomen dat dit binnen het Baloise Insurance-systeem gebeurt.

Uw computer zelf bevindt zich evenwel buiten de veiligheidszone waarop Baloise Insurance toezicht kan houden. Als gebruiker is het uw verantwoordelijkheid om na te gaan welke veiligheidsmaatregelen vereist zijn en aldus het nodige te doen.

Recht op informatie, correctie en verzet

Uw rechten worden uitvoerig beschreven in onze brochure betreffende de privacy: Privacybrochure

Toepasselijkheid van verklaring van gegevensbescherming

Deze verklaring over gegevensbescherming is van toepassing op alle websites van Baloise Insurance. Onze websites kunnen links bevatten naar andere providers op wie deze verklaring van gegevensbescherming niet toepasselijk is.

Contact voor kwesties m.b.t. gegevensbescherming

Hebt u vragen? Of wilt u meer informatie?
Dan neemt u het best schriftelijk contact op met:

Privacyverantwoordelijke
Secretariaat-Generaal
Baloise Insurance
Posthofbrug 16
2600 Antwerpen
E-mail: privacy@baloise.be

U kunt ook bij uw verzekeringsmakelaar terecht.
Hij zal uw vraag doorsturen naar ons Secretariaat-Generaal.

Wend u voor algemene vragen en uitgebreide toelichting over de privacywetgeving en uw rechten tot:

Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel.: 02 274 48 00
Fax: 02 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
http://www.privacycommission.be/