Over ons

Wat betekent duurzaamheid voor Baloise Insurance?

Duurzaamheid betekent voor ons dat we op een verantwoorde en toekomstgerichte manier zakendoen en focussen op de meerwaarde die we creëren met ons dagelijks werk.

Ons model voor waardecreatie, dat geldt voor heel Baloise Group, ligt volledig in lijn met ons bedrijfsmodel en biedt een globale visie op duurzaamheid. Dat model illustreert hoe Baloise Insurance duurzame meerwaarde creëert uit verschillende bronnen - werknemers, klanten, de maatschappij, het milieu, partners en investeerders.

Duurzaamheid komt niet op de tweede plaats, maar vormt een integraal onderdeel van onze ‘Simply Safe’-strategie.

Onze 6 verbintenissen inzake duurzaamheid

Baloise Insurance gaat zes verbintenissen aan op het gebied van duurzaamheid, die betrekking hebben op alle elementen van het waardecreatiemodel. 

In de loop van de volgende strategische fase ‘Simply Safe Season 2’ zullen die zes verbintenissen toegevoegd worden aan de drie strategische bedrijfsdoelstellingen betreffende werknemers, klanten en investeerders.

Medewerkers: verhoogd welzijn

Klanten: verhoogde klanttevredenheid

Maatschappij: gewaardeerd lid van de maatschappij

Milieu: klimaatbescherming

Partners: verantwoordelijke en succesvolle samenwerking

Investeerders: aantrekkelijke, betrouwbare en verantwoordelijke investeringen

Onze maatschappelijk verantwoorde investeringen

Thema’s zoals klimaatbescherming en een sociaal personeelsbeleid zijn belangrijk voor ons en onze klanten. Daarom investeren we, bijvoorbeeld, in bedrijven die hun ecologische en sociale verantwoordelijkheden opnemen. Dat heeft een positieve impact op onze financiële resultaten en het laat ons ook toe om met onze investeringen duurzame bedrijven te ondersteunen en een positieve bijdrage te leveren aan ons milieu en onze maatschappij. Dat is goed voor ons allemaal.

Meer info op www.baloise.com/sustainability

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

VN doelstellingen

De effecten en waarde die we creëren, zijn ook gericht op het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Dit is een verzameling van doelen waarvan de verwezenlijking een toekomst belooft die de moeite waard is voor ons allemaal. Meer info vind je op https://sdgs.un.org/goals

Baloise Asset Management, de vermogensbeheerder van Baloise Group, schaart zich achter de duurzaamheidsstrategie van de groep en neemt de verantwoordelijkheid op zich op het gebied van beleggingsstrategieën met betrekking tot zowel de belegging van verzekeringsactiva van Baloise Group als de belegging van activa van externe klanten zoals pensioenfondsen.

In 2019 heeft Baloise Asset Management een grote stap voorwaarts gezet op het gebied van duurzaam beleggen: sinds 1 januari 2019 is The Responsible Investment’ (RI) policy van toepassing op alle nieuwe instroom in het verzekeringsbedrijf.  

Al in de zomer van 2019 kon Baloise Asset Management melden dat alle activa behorende tot de portefeuille verzekeringspolissen in overeenstemming waren gebracht met de eisen van het RI-beleid.

Vanaf 1 januari 2020 is het RI-beleid ook van toepassing op alle activa die Baloise Insurance beheert in producten voor externe klanten.

Het RI-beleid van Baloise Groep vormt samen met o.a. onze ‘Active Ownership Strategie’ ons betrokkenheidsbeleid.  

Tevens zorgen wij ervoor dat onze interne beleggingstrategieën steeds zijn afgestemd op onze langetermijnverplichtingen. 

Onze benadering van verantwoord beleggen

Als vermogensbeheerder met een langetermijnperspectief is Baloise Insurance ervan overtuigd dat de integratie van milieu-, sociale en governance (ESG)-criteria in het beleggingsproces een positieve impact zal hebben op het risicorendementsprofiel. Het zal Baloise Insurance ook in staat stellen om ESG-risico's die een negatieve financiële impact hebben te verminderen. 

Op basis hiervan beschouwen wij de integratie van ESG-criteria als een extra instrument tot risicobeheersing. Wij willen graag klimaatrisico's op lange termijn beheersen en een positieve bijdrage leveren aan het transformatieproces. Met betrekking tot de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties richten wij ons daarom in de eerste plaats op klimaatbescherming, d.w.z. duurzame-ontwikkelingsdoelstelling nr. 13 (klimaatactie).  

Voorlopig houdt Baloise Belgium NV geen rekening met ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Van zodra er voldoende informatie en gegevens beschikbaar zijn om de belangrijkste ongunstige effecten adequaat te beoordelen, zullen wij uiteraard alles in het werk stellen om de mogelijke gevolgen van onze investeringen op het milieu, de samenleving en governance te analyseren en te beoordelen. 

Onze benadering van verantwoord beleggen houdt in dat wij rekening houden met ESG-factoren in het beleggingsbesluitvormingsproces.

Dit beleid regelt de integratie van ESG-factoren in beleggingsbeslissingen en is gebaseerd op drie strategische pijlers, zoals hieronder geïllustreerd. 

  1. Uitsluiting: wij sluiten ondernemingen uit uit het beleggingsuniversum. Ondernemingen kunnen worden uitgesloten als zij bedrijfsactiviteiten uitoefenen die verband houden met controversiële wapens of als ze betrokken zijn bij de steenkoolindustrie (meer dan 30 procent van de totale inkomsten).
  2. Integratie: wij integreren duurzaamheidsfactoren in beleggingsanalyse door rekening te houden met ESG-ratings. Ondernemingen met een rating lager dan B (volgens gegevens van MSCI Inc.) worden niet opgenomen in het beleggingsuniversum.
  3. Stemmen bij volmacht: als verantwoordelijke aandeelhouder oefenen wij ons stemrecht op de Zwitserse aandelen uit op basis van de principes van goed en ethisch verantwoord beleid.