FR NL
FR NL
Arbeidsongeschiktheid en overlijden Hoe onderschrijven?
Een verzekering onderschrijven
Arbeidsongeschiktheidsverzekering Overlijdensverzekering

Als je bij je makelaar om een levensverzekering vraagt, zijn er in principe 2 soorten risicodekkingen die je kunt vragen: een overlijdensverzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

 1. Je gaat naar je makelaar en je bespreekt de opties. Je makelaar zal een offerte opmaken.
 2. Wij vragen dan om een medische vragenlijst in te vullen. Meer info over de vragenlijst vind je hier.
 3. Wij bekijken de aanvraag en bepalen welke andere formaliteiten nodig zijn om jouw verzekering in orde te brengen. Je wacht tot je bericht van ons krijgt.
 4. Als alles in orde is en wij hebben genoeg informatie a.d.h.v. de medische vragenlijst, dan maken wij je polis op. (-> stap 8)

  Het kan zijn dat wij op basis van je antwoorden op de medische vragenlijst en op basis van de gevraagde dekking meer info nodig hebben over je gezondheidstoestand en/of financiële toestand. De voorwaarden voor die bepalingen vind je terug in deze tabel.

  De mogelijke extra stappen zijn de volgende:

  Voor het medische luik:
  . Medisch (bloed- en urine)onderzoek
  . Medisch (bloed- en urine)onderzoek + cardio-onderzoek 

  Voor het financiële luik:
  . Financiële vragenlijst (voor overlijdensverzekering) 
  . Aanslagbiljetten (voor arbeidsongeschiktheidsverzekering)
  . Uitgebreide financiële rapportage (voor omzetverzekering bedrijfsleiders)

  Meer info over de specifieke formaliteiten en hoe je je kunt voorbereiden, kan je hier vinden
 5. Je laat de gevraagde onderzoeken uitvoeren en bezorgt ons de resultaten. Wij betalen dan de kosten van de gevraagde onderzoeken.
 6. Op basis van de resultaten maken wij een voorstel op. Het is mogelijk dat dat voorstel om medische redenen een bijpremie of clausule bevat.
 7. Als je akkoord gaat met het voorstel, dan tekent je dit, en stuur je dat terug naar ons of naar je makelaar.
 8. Je krijgt zo snel mogelijk je polisdocumenten opgestuurd met de post en moet die getekend terugbezorgen.