Professioneel

Arbeidsongeschiktheid en overlijden

Financiële bescherming bij arbeidsongeschiktheid

Als je zelfstandig bent én langdurig ziek, en je kunt gedurende lange tijd niet meer werken, zal je inkomen heel snel slinken, terwijl een aantal vaste kosten gewoon doorlopen. Lees meer over de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Ook als een zelfstandig bedrijfsleider in een onderneming langdurig ziek wordt, kan er zowel voor de bedrijfsleider als voor de onderneming een financieel onevenwicht ontstaan. Lees meer over de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor bedrijfsleiders​​​​​​​.

Een arbeidsongeschiktheidsrente biedt dan een oplossing. In beide gevallen betaalt de verzekeraar immers een aanvullend inkomen bovenop de beperkte uitkering van de sociale zekerheid.

Zo’n verzekeringscontract kan worden genomen door de zelfstandige (natuurlijke) persoon in zijn eigen voordeel of door de rechtspersoon in het voordeel van haar zelfstandige bedrijfsleider. Ook de rechtspersoon kan zo’n verzekering nemen in haar eigen voordeel.

De verzekeringnemer kiest voor welk aanvullend inkomen hij of zij zich wil verzekeren, maar moet zich wel houden aan het maximumbedrag dat de verzekeraar kan aanvaarden, in functie van het reële inkomen. De begunstigde ontvangt het verzekerde bedrag bij volledige arbeidsongeschiktheid (> 67 %). Tussen 25 % en 67 % arbeidsongeschiktheid betaalt de verzekeraar dat maandbedrag proportioneel.

Financiële bescherming bij overlijden

Een gesprek over de gevolgen van een mogelijk plots overlijden is helemaal niet evident. En toch moet je er wel even bij stilstaan. Een dodelijk verkeersongeval, een hartaanval, een noodlottige ziekte: ook financieel is het een catastrofe.

Wat dan voor wie achterblijft? Met een overlijdensverzekering zorg je alvast voor de financiële zekerheid van wie jou echt dierbaar is.  

Overlijdensverzekering

Kunnen de studiekosten van je kinderen nog gefinancierd worden zonder jou en je inkomen? Of zijn er nog heel wat andere kosten die een zware financiële last leggen op je gezin? Bescherm je gezin.

Je bent zelfstandig

Een tijdelijke overlijdensverzekering biedt een financiële oplossing. Je beschermt je nabestaanden als je overlijdt tijdens de verzekerde periode. Deze verzekering zorgt er immers voor dat het afgesproken bedrag wordt betaald aan de begunstigde(n) die je hebt aangeduid.

Je bent een zelfstandige bedrijfsleider

Ook je vennootschap kan een individuele pensioentoezegging met een waarborg Overlijden nemen ten voordele van je nabestaanden. Je vennootschap kan ook een kapitaal bij je overlijden verzekeren in haar eigen voordeel.

Meer weten over arbeidsongeschiktheids- en overlijdensverzekering?

Je makelaar beschikt over middelen om een plan op maat uit te werken. Hij berekent welke kapitalen je nodig hebt om een bepaald inkomen bij ziekte, ongeval of overlijden te krijgen.