Blogs

Bescherm jobstudenten tegen arbeidsongevallen

27 juni 2022
Jaarlijks werken ongeveer 400.000 studenten tijdens het schooljaar en in de vakantieperiodes. Voor zowel de jobstudent als zijn werkgever gelden er (wettelijke) regels die ervoor zorgen dat de werkervaring in de beste omstandigheden verloopt. Toch worden er elk jaar jobstudenten slachtoffer van een arbeidsongeval.

Hoe het risico op arbeidsongevallen bij jobstudenten beperken?

Informeer de jobstudent op de eerste werkdag over de risico’s 

Als werkgever zorg je voor het onthaal en de begeleiding van de jobstudent. Dat bevordert de aanpassing en de integratie van de student, waardoor hij zijn werk zo goed en zo veilig mogelijk kan uitvoeren. 

Om arbeidsongevallen te voorkomen informeer je de jobstudent bij het onthaal op de eerste werkdag over: 

  • de taken en activiteiten van de student in de onderneming, en de eventuele risico’s die eraan verbonden zijn;
  • uitleg over eerste hulpbrandbestrijdingevacuatie;
  • de organisatie van de preventie van de gezondheid en van de veiligheid op het werk van de onderneming, de preventiemaatregelen in de onderneming en bij de werkpost van de jobstudent;
  • het gebruik van eventuele machines, de arbeidsuitrusting en de individuele beschermingsuitrusting.

Laat de jobstudent een document ondertekenen dat aantoont dat de informatie en instructies over het welzijn op het werk werden verstrekt, begrepen en in de praktijk gebracht. 

Welzijn op het werk en andere beschermingsmaatregelen 

Fysieke arbeid bevat steeds risico’s voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers. Die risico’s kennen en zich ertegen beschermen maakt het mogelijk om arbeidsongevallen en beroepsziektes te voorkomen. De wettelijke en reglementaire maatregelen inzake welzijn (veiligheid, hygiëne en gezondheid op het werk) zijn talrijk. Elke werkgever moet deze voorschriften nauwgezet toepassen en elke werknemer (ook jobstudenten) moet die naleven.

Wat als de jobstudent een arbeidsongeval heeft?

In geval van een arbeidsongeval of arbeidswegongeval (zoals een ongeval tijdens woon-werkverkeer) moet de jobstudent zijn werkgever onmiddellijk verwittigen. Via de arbeidsongevallenverzekering zal de werkgever tussenkomen. 

Moet de jobstudent zijn mutualiteit informeren?

In geval van een arbeidsongeval verleent de mutualiteit geen tussenkomst. Het slachtoffer moet zijn mutualiteit daarom niet van elk arbeidsongeval informeren. Enkel wanneer de arbeidsongevallenverzekeraar meedeelt dat hij twijfelt of het een arbeidsongeval is of dat hij het ongeval niet erkent als arbeidsongeval, moet het slachtoffer zijn mutualiteit informeren.

Ben je zelf werkgever en heb je nog geen verzekering voor arbeidsongevallen?

Dat is een verplichte verzekering en onderdeel van verplichte sociale zekerheid in België. Sluit zo snel mogelijk een arbeidsongevallenverzekering af.