Blogs

Coronavirus: 28 april - Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk

28 april 2020
Hoe kun je de veiligheid en gezondheid op het werk garanderen in tijden van corona?

Slechts 3 procent van de Belgen is vandaag immuun voor het coronavirus. We verlangen allemaal weer naar wat vrijheid en hopen dat we snel de draad van het gewone leven weer kunnen oppikken. Maar we staan in België nog veraf van de ‘groepsimmuniteit’ en zullen daarom nog lang met het virus moeten leven. Hoe kun je dan de veiligheid en gezondheid op het werk garanderen als de maatregelen worden afgebouwd en bedrijven stilaan hun activiteiten weer opstarten? Wij geven een aantal richtlijnen die je kunt volgen om op het werk veilig om te gaan met het coronavirus.

Snel en efficiënt reageren bij veranderende situaties

De Nationale Veiligheidsraad neemt sinds 17 maart 2020 maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Die maatregelen worden sindsdien op regelmatige basis verstrengd of bijgestuurd en zullen in de toekomst ook stilaan versoepeld worden. Het is erg belangrijk dat je als bedrijf de ontwikkelingen op de voet volgt en snel kunt reageren als de situatie verandert. Op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg vind je de meest actuele informatie. 

Stel een team samen om de implementatie van de maatregelen in goede banen te leiden. De preventieadviseur speelt een belangrijke adviserende rol om richtlijnen uit te werken die gevolgd moeten worden op de werkvloer.

Communicatie als bepalende factor

Het is als bedrijf tijdens deze crisis eens zo belangrijk dat je goed communiceert met je medewerkers. Er wordt van hen een grote gedragsaanpassing verwacht en zij zitten met veel vragen waarop je een duidelijk antwoord moet geven. Kun je in het bedrijf de social distancing garanderen? Kun je zorgen voor een goede hand- en werkplaatshygiëne? Zijn er voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar? Verandert de procedure bij ziekte? Een begrijpbare communicatie is niet in elke sector even vanzelfsprekend. Daarom publiceerde de federale overheid de belangrijkste informatie over het coronavirus in 30 talen

Daarnaast is het belangrijk om de werknemers voldoende te sensibiliseren d.m.v. opleidingen. Doe dit door zoveel mogelijk gebruik te maken van digitale communicatiemiddelen. Heb je als bedrijf de activiteiten volledig moeten stopzetten en start je weer (gedeeltelijk) op? Geef dan prioriteit aan de vorming van het personeel. Hou er bijvoorbeeld ook rekening mee dat het Rode Kruis door de coronacrisis aangepaste eerstehulprichtlijnen heeft gepubliceerd. Zorg er dan ook voor dat de bedrijfshulpverleners worden ingelicht en bijgeschoold.

Werknemers ondervinden door het coronavirus mogelijk meer angst- en stressgevoelens. Als werkgever kun je een zekere impact hebben door duidelijke communicatie maar ook door het inschakelen van een hulplijn waarbij werknemers terechtkunnen wanneer ze zich thuis of op het werk onzeker voelen.

Reorganisatie van de werkplek

Binnenkort zullen we weer meer aan de slag gaan op kantoor. Maar dat zal niet meer in dezelfde omstandigheden zijn als voor de uitbraak van het coronavirus. In eerste plaats zullen werkplekken zo moeten worden ingericht dat collega’s de nodige afstand van elkaar kunnen bewaren. In sommige sectoren kan overwogen worden om te werken in (extra) ploegen zodat je kunt vermijden dat een te groot aantal mensen tegelijk op de werkvloer aanwezig is.

Stel bovendien een reinigingsplan op dat iedereen moet respecteren. Zijn er oppervlakken die regelmatig door verschillende mensen worden aangeraakt? Dan zul je die vaak moeten reinigen en ontsmetten. Zorg ook dat het schoonmaakpersoneel het nodige beschermingsmateriaal heeft en dat je ze duidelijke instructies geeft.

Thuiswerk is ondertussen onze tweede natuur geworden en zal in de toekomst niet meer weg te denken zijn. Maar wat als je van de trap valt of van je bureaustoel schuift tijdens het thuiswerk? Is dat dan een arbeidsongeval? Het antwoord op die vragen vind je in onze blog over thuiswerk.

Internationale Arbeidsorganisatie: Stop de pandemie

Naar jaarlijkse gewoonte staat 28 april in het teken van de Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk, georganiseerd door de International Labour Organisation (ILO). De organisatie erkent de grote uitdagingen waar regeringen, werkgevers, werknemers en de hele samenleving vandaag mee geconfronteerd worden om de corona-epidemie te bestrijden. Het thema van 2020 is dan ook: Stop de pandemie: Veiligheid en gezondheid op het werk kunnen levens redden.

Informatie van de overheid

Om de ondernemingen bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten hebben sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid in overleg een generieke gids uitgewerkt.