Blogs

Coronavirus: wat met thuiswerken en arbeidsongevallen?

19 maart 2020
Coronavirus
De overheid moedigt alle bedrijven en hun werknemers aan om zoveel mogelijk thuis te werken om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar wat als je van de trap valt tijdens het thuiswerken? Of van je bureaustoel schuift? Is dat dan een arbeidsongeval?

Om te kunnen spreken van een arbeidsongeval moeten vier elementen bewezen zijn, nl.:

  1. er is sprake van een arbeidsrelatie die onder de toepassing van de arbeidsongevallenwet valt
  2. er is sprake van een ongeval
  3. er is sprake van een letsel
  4. het ongeval gebeurde tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Ook als je thuiswerkt, gelden die voorwaarden. Vooral de 4e voorwaarde is van belang:
het ongeval gebeurt op het moment dat je jouw arbeidsovereenkomst aan het uitvoeren bent. Bovendien moet het ongeval verband houden met de professionele risico’s van het werk of van de werkomgeving.

Voorzichtig de trap op en af

Als thuiswerker heb je bijv. een arbeidsongeval wanneer

  • je tijdens het werk op een andere verdieping naar de wc gaat en van de trap valt;
  • je aan je bureau gaat zitten om te werken en van je stoel schuift;
  • tijdens de (lunch)pauze je verbrandt aan heet water om koffie of thee te maken.

Er is daarentegen geen sprake van een arbeidsongeval wanneer je bijv. als thuiswerker:

  • uitglijdt op weg naar de brievenbus om je privépost te halen;
  • je je bezeert bij het verzorgen van huisdieren of bij het schoonmaken

Versoepelde bewijsregeling voor telewerkers

Een telewerker is iemand die werkt vanop een andere plaats dan het bedrijf en hiervoor gebruikmaakt van internet of een computernetwerk. De afspraken hierover liggen schriftelijk vast in het arbeidscontract of een bedrijfsdocument. Voor telewerkers bevat de AO-wet een versoepelde bewijsregeling die je helpt bij het bewijzen van een arbeidsongeval.

Heeft jouw werkgever n.a.v. de coronacrisis een bedrijfscommunicatie uitgestuurd om de afspraken rond telewerk vast te leggen? Dan vermoedt de AO-wet dat een ongeval een arbeidsongeval is wanneer het gebeurt op de plaats en tijdens de uren die vermeld zijn in die schriftelijke afspraken. Zijn de plaats en/of de uren niet schriftelijk vastgelegd? Dan geldt het vermoeden voor de ongevallen in de woonplaats waar het telewerk gewoonlijk wordt uitgevoerd en tijdens de uren waarop je als werknemer gewoonlijk aan het werk bent in het bedrijf.