Baloise Insurance, Uw partner in vertrouwen

Baloise Insurance waakt over uw financiële veiligheid en leeft hierbij de wettelijke en reglementaire normen na, maar ook de deontologische en ethische regels.

Wij vinden het belangrijk dat onze relatie met u op een eerlijke en billijke wijze verloopt daarom willen wij u goed en transparant informeren over de wettelijke informatie van uw verzekeringen.

Kennismakingsbrochure

We informeren u over de maatregelen die wij nemen om uw (financiële) veiligheid optimaal te garanderen en hoe we de wettelijke verplichtingen nakomen. 

Lees meer

Belangenconflictenbeleid

Een van de elementen die geregeld wordt, is hoe er moet omgegaan worden met belangenconflicten tussen verzekeraars, verzekeringstussenpersonen en hun klanten. Baloise Insurance heeft dit beschreven in haar Belangenconflictenbeleid.

Lees meer

EID's en IPID'S

Raadpleeg hier de Essentiële-Informatiedocumenten (EID) en Insurance Product Information Documents (IPID)

Lees meer

Lasten en kosten

Vanaf 1 januari 2018 moeten in België alle financiële dienstverleners in hun communicatie met de klanten transparant zijn over hun kosten en lasten. Baloise Insurance zal de kosten en lasten afdrukken op al haar documenten die ze opmaakt vanaf 29 januari 2018.

Lees meer

Klachtenmanagement

We doen elke dag ons best om u een optimale service te bieden. Bent u toch niet helemaal tevreden of hebt u een opmerking? Laat het ons dan weten, zodat we u kunnen helpen en onze diensten verder kunnen verbeteren. Wij zullen uw klacht alle aandacht geven.

Een klacht formuleren 

Segmentatiecriteria

Verzekeren is het inschatten van een aangeboden risico, de kans berekenen op een schadevoorval en een correcte premie hier tegenover stellen. Daarvoor gebruiken wij objectieve criteria zowel in onze acceptatie en tarifering als bij het bepalen van de omvang van onze dekking. U vindt deze terug op ons verzekeringsvoorstel.

Lees meer

Europese Domiciliëringen

Vroeger kon u alleen bij uw bank een domiciliëring starten, wijzigen of stoppen. Op 1 februari 2014 is Baloise Insurance overgestapt naar de nieuwe Europese SEPA-domiciliëring. Sindsdien moet u voor het regelen van uw domiciliëringen rechtstreeks contact opnemen met uw makelaar of met Baloise Insurance.

Lees meer

Modelovereenkomst Motorrijtuigen

Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Schuldsaldoverzekering

Toelichting bij de wet 'Partyka' over de schuldsaldoverzekering voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico
 

Privacy

Baloise Belgium nv respecteert de privacy van de gebruikers van de website. Lees hier het volledige privacy statement

Lees meer

Disclaimer

Lees hier het volledige Baloise.be Dislaimer document 

Lees meer