FR NL
Contact & Service Klachten
Je hebt een vraag maar geen klacht?

En je kunt jouw makelaar niet bereiken?
Dan kun je steeds met ons contact opnemen.

Vermeld jouw naam en ook ons refertenummer.
Vragen over een schadegeval: schade@baloise.be.
Vragen over de verzekeringspolis: beheer@baloise.be.
Algemene vragen voor Baloise: info@baloise.be.

Je bent ontevreden van onze service

Klantentevredenheid is nochtans onze allerhoogste prioriteit. Spreek er dan eerst met je makelaar over. Hij helpt je graag verder.

 

Jou richten tot onze klachtendienst

Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze klachtendienst.

Wil je meer weten over onze volledige klachtenprocedure? Lees ons Charter Klantentevredenheid.

Vermeld steeds jouw naam en polis- of dossiernummer in de onderwerpregel. Je doet dat het best via het formulier hieronder of via e-mail naar klacht@baloise.be.

Via de post:
Baloise t.a.v.
Klachtendienst – City Link,
Posthofbrug 16,
2600 Antwerpen

Telefonisch kan enkel op werkdagen (tussen 09h00 en 17h00) op het nummer 078 15 50 56

Waarover kan je ons aanspreken

Je hebt een klacht of probleem: 

  • in je verzekeringspolis
  • in je schadedossier
  • met de beheerder
  • met je makelaar.

Wij zullen niet reageren op:

  • anonieme klachten of verzonnen, kwetsende, eerrovende aanvragen
  • uitingen die indruisen tegen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
  • geschillen die reeds bemiddeld worden door de Ombudsman van de Verzekeringen
  • geschillen die reeds het voorwerp uitmaken van een procedure voor een rechtbank
  • geschillen waarin Baloise al eerder haar definitieve beslissing overmaakte.

Binnen drie werkdagen bevestigen wij u dat uw klacht in behandeling werd genomen. Wij streven ernaar om u binnen twee weken te antwoorden. Anders krijgt u ons definitief antwoord binnen een maand.

U gaat niet akkoord met de conclusie van de klachtendienst? Neem dan schriftelijk contact op met de Complaints Officer van Baloise, per mail via complaints@baloise.be, of per post. Leg kort uit welke oplossing u verwacht. De Complaints Officer geeft u antwoord binnen de twee weken.

 

Ombudsman van de verzekeringen

Als de bovenstaande kanalen geen oplossing bieden, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen. Het is een gekwalificeerde entiteit voor buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen.

Doe dit via het klachtformulier

Via e-mail: info@ombudsman-insurance.be

Via de post:
Ombudsman van de Verzekeringen
de Meeûssquare 35
1000 Brussel

Telefonisch op 02 547 58 71.
 

Opnieuw heel tevreden over ons?

Opnieuw heel tevreden over ons?

Ben je heel tevreden over ons en wil je ons een complimentje geven?
Stuur dat dan naar compliment@baloise.be met de melding aan wie je dat compliment richt. Het is bijzonder motiverend ook een berichtje te ontvangen wanneer iets goed of zelfs uitmuntend liep.

 

Klachtenformulier
Voornaam en naam
Straat, huisnummer en bus
Postcode en gemeente
E-mail
Gsm- of telefoonnummer
Polis- of dossiernummer
Hoedanigheid
Gelieve te kiezen Verzekeringnemer, verzekerde Schadelijder of tegenpartij met schade Advocaat van de verzekerde Verzekeringsbemiddelaar van het contract Andere partij
Je tekstbericht
Jouw suggestie om dit op te lossen of beter te doen

Wij verwerken je persoonsgegevens om deze klacht te behandelen. Dat doen wij met respect voor het recht op privacy en zoals de wet het ons voorschrijft. De volledige informatie leest u in ons actueel privacybeleid op onze website.

Versturen