FR NL
Jouw rechten
Baloise, jouw partner in vertrouwen

Baloise waakt over je financiële veiligheid. Tegelijk zorgen we ervoor dat alles in lijn is met zowel wettelijke en reglementaire normen als de deontologische en ethische regels.

Daarom informeren we je zo transparant mogelijk over de wettelijke informatie van je verzekeringen. Op deze pagina vind je alle nodige informatie en documenten.

Benieuwd naar de organisatie Baloise? Na het lezen van deze brochure heb je een idee van wie we zijn, waar we voor staan en welke producten en diensten we aanbieden.

Daarnaast verneem je welke maatregelen we nemen om je (financiële) veiligheid optimaal te garanderen en hoe we de wettelijke verplichtingen nakomen.

Kennismakingsbrochure Baloise pdf - 469 KB

Hoe gaan we bij Baloise Insurance om met belangenconflicten tussen verzekeraars, verzekeringstussenpersonen en hun klanten? Dat schreven we neer in een Belangenconflictenbeleid.

Baloise Insurance eerbiedigt in alles wat ze doet de fundamentele gedragsregel. Dat wil zeggen dat we ons steeds op een loyale en professionele manier inzetten voor de belangen van onze klanten. Daarom werkten we – in overeenstemming met de wettelijke bepalingen – een belangenconflictenbeleid uit.

Dit beleid is erop gericht om ‘alles wat redelijk mogelijk is in het werk te stellen om belangenconflicten te identificeren, te voorkomen of indien dit niet lukt, te beheren op een manier die de belangen van de klanten niet schaadt’.

Belangenconflictenbeleid (B7963) pdf - 68 KB

Sinds 1 januari 2018 moeten in België alle financiële dienstverleners in hun communicatie met de klanten transparant zijn over hun kosten en lasten. Alle documenten die Baloise Insurance na 29 januari 2018 opmaakte, bevatten nu ook de acquisitie- en administratiekosten naast de bedragen die altijd op de documenten staan.

  • Acquisitiekosten zijn de kosten voor productontwikkeling, reclame en commissies.
  • Administratiekosten zijn alle andere kosten behalve de acquisitiekosten en de kosten voor schaderegeling.

Hoe berekenen we de kosten en lasten?

We halen de kostenpercentages uit onze meest recente jaarrekening. De berekening gebeurt een keer per jaar en op takniveau. Zo komen we aan een gemiddeld kostenpercentage per tak. Dat percentage passen we toe op de te betalen premies. Zo krijg je een indicatie van de gemiddelde kosten voor een polis/product. Het gaat dus niet om reële kosten, maar om een schatting op basis van boekhoudkundige gegevens.

Klantentevredenheid is een van de grootste prioriteiten voor Baloise Insurance. Ben je niet helemaal tevreden of heb je een opmerking? Neem dan contact op met je makelaar of laat het ons weten. Zo kunnen we je helpen en onze dienstverlening in de toekomst verbeteren.

>> Klachten

Verzekeren is het inschatten van een aangeboden risico, de kans berekenen op een schadevoorval, en een correcte premie hier tegenover stellen. Daarvoor gebruiken wij objectieve criteria zowel in onze acceptatie en tarifering maar ook bij het bepalen van de omvang van onze dekking. Die criteria staan steeds op ons verzekeringsvoorstel.

Artikel 45 van de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen voorziet dat wij je een overzicht geven van onze segmenteringscriteria voor de verzekeringen Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (BA) Auto, Brand Woning, BA privéleven en de individuele levensverzekeringen.

Je makelaar kent die criteria. Hij zal je helpen de (verplichte) vragen te beantwoorden op ons verzekeringsvoorstel met betrekking tot deze criteria. Eens het verzekeringscontract is afgesloten, breng je ons steeds op de hoogte van elke wijziging in de criteria.

Segmentatiecriteria BA Motorrijtuigen (B4200) pdf - 52 KB Segmentatiecriteria BA Privéleven (B4202) pdf - 56 KB Segmentatiecriteria Brand (B4204) pdf - 61 KB Segmentatiecriteria Individuele Levensverzekeringen (B4206) pdf - 49 KB

Sinds 1 februari 2014 is Baloise Insurance overgestapt naar de nieuwe Europese SEPA-domiciliëring. Dat wil zeggen dat je rechtstreeks contact moet opnemen met je makelaar of Baloise Insurance als je een domiciliëring wilt starten, stoppen of wijzigen.

Je wilt een domiciliëring starten

Om een nieuwe domiciliëring te openen, moet je contact opnemen met je makelaar. Hij bezorgt je ingevulde en ondertekende nieuwe Europese SEPA-domiciliëringsmandaat aan Baloise Insurance.

Je kan het SEPA-domiciliëringsmandaat ook hier downloaden.

Je wilt een domiciliëring wijzigen

Een bestaande domiciliëring wijzigen is enkel nodig als het bankrekeningnummer wijzigt of als de titularis van de rekening wijzigt. Het hoeft bijvoorbeeld niet als je verhuisd bent en een nieuw postadres hebt.

Om een bestaande domiciliëring te wijzigen, moet je een nieuw Europees SEPA-domiciliëringsmandaat ondertekenen. Neem daarvoor contact op met je makelaar.

Je wilt een domiciliëring stoppen

Om een domiciliëring te stoppen, moet je via je makelaar een schriftelijke bevestiging aan Baloise Insurance bezorgen. Die bevestiging moet je polisnummer vermelden. We onderzoeken je aanvraag dan in functie van je verzekeringscontract. Als het contract een verplichte domiciliëring vraagt, kan het zijn dat we je contract moeten aanpassen.

Nog vragen?

Twijfel niet en neem contact op met je makelaar!

Makelaar zoeken

baloise belgium nv sfcr 2016.pdf pdf - 3 MB baloise belgium nv sfcr 2017.pdf pdf - 4 MB baloise belgium nv sfcr 2018.pdf pdf - 4 MB baloise belgium nv sfcr 2019.pdf pdf - 2 MB Baloise Belgium nv SFCR 2020.pdf pdf - 2 MB Baloise Belgium nv SFCR 2021.pdf pdf - 2 MB Baloise Belgium nv sfcr 2022.pdf pdf - 3 MB Baloise Belgium nv SFCR 2023.pdf pdf - 1 MB

Hier vind je de minimumvoorwaarden voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.

B2346 Minimumvoorwaarden - Conditions minimales 05022019.pdf pdf - 375 KB

De wet Partyka zorgt ervoor dat ook mensen met een verhoogd gezondheidsrisico makkelijk toegang krijgen tot een schuldsaldoverzekering. In dit document lichten we de wet en haar gevolgen verder toe.

Schuldsaldoverzekering voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico (B1800) pdf - 44 KB

U hebt naast schadeverzekeringen bij Baloise Insurance ook spaar -of beleggingsverzekeringen bij Athora:

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgevens?

Athora, als uw verzekeraar voor  spaar- of beleggingsverzekeringen, en Baloise Insurance, als uw verzekeraar schadeverzekeringen zijn samen verantwoordelijk voor het verwerken van uw identiteitsgegevens als klant.

Door middel van een onderlinge regeling hebben wij vastgesteld welke rol wij vervullen, en wat onze verhouding met u is in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens en het uitoefenen van uw rechten.

Zowel Athora als Baloise Insurance waarborgen de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Voor elke vraag of elk verzoek betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming (“Data Protection Officer” of “DPO”), per brief of e-mail aan het volgende adres:

Athora Belgium NV
dpo.be@athora.com
Data Protection Officer
Louizalaan 149
1050 Brussel

Baloise Insurance
privacy@baloise.be
Data Protection Officer
City Link
Posthofbrug 16
2600 Antwerpen

Schuldsaldoverzekering voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico (B1800) pdf - 44 KB

>> Lees het volledige Privacy statement
>> Lees de volledige Disclaimer

Contactgegevens
Baloise Insurance als verwerkingsverantwoordelijke en haar Data Protection Officer Voor meer informatie, vragen, suggesties en klachten kunt u terecht bij onze Data Protection Officer. 
privacy@baloise.be
Baloise Insurance Data Protection Officer
Posthofbrug 16
2600 Antwerpen