Klantenzone Employee Benefits

Vooraf

Voor werkgevers en makelaars

De informatie op deze pagina is bedoeld voor werkgevers en makelaars.

U bent werknemer en u hebt een vraag over de groepsverzekering?  
Neem dan in eerste instantie contact op met uw werkgever. Die zal, indien nodig, met zijn makelaar en/of met Baloise Insurance contact opnemen om uw vraag op een correcte en gepersonaliseerde manier te beantwoorden.

 

Alles begint bij een vlotte communicatie

De eenvoudigste manier om ons alle informatie te bezorgen, is via ons e-mailadres levenbeheer-eb@baloise.be. Zo kun je ons op ieder moment bereiken en gaat er niets verloren.

Hoe wens je met ons te communiceren?
Het is belangrijk dat je ons bij de start van de polis of bij wijzigingen doorgeeft wie je contactpersonen zijn en welke e-mailadressen we moeten gebruiken voor het beheer van je groepsverzekering. 

In principe bezorgen wij alle documenten voor de aangeslotenen aan je makelaar. Wil je liever de documenten zelf ontvangen? Neem dan contact met ons op via levenbeheer-eb@baloise.be.

Nieuwe aansluitingen

Een medewerker verlaat het bedrijf

Jaarlijkse salarisaanpassing

RSZ-bijdragen

Wijzigingen in de personeelsgegevens

Arbeidsongeschiktheid

Overlijden

Pensioen

Inpandgeving of voorschot