Arbeidsongeschiktheid en overlijden

Je bent arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschiktheid - procedure uitkering

De procedure bij schadegevallen is hetzelfde voor elk type verzekering dat wij aanbieden (met als uitzondering overlijden).  

  1. Wanneer je om een medische reden niet meer kunt werken, ga je naar je huisarts om je te laten onderzoeken. Als de huisarts (of een andere geneesheer) jou arbeidsongeschikt verklaart, zorg je dat je zo snel mogelijk een aangifte opstuurt via je makelaar. Bij arbeidsongevallen gaat dit proces vanzelf via je werkgever.
  2. Wij zullen je eveneens vragen een medisch attest op te sturen. Zorg ervoor dat, indien mogelijk, dat attest al met een volledig ingevuld aangifteformulier naar ons wordt gestuurd. Zo zal alles veel vlotter verlopen.
  3. Afhankelijk van de ernst en de aard van je aandoening volgt er een afspraak met een van onze controleartsen. Wij doen dat om ons een correct beeld van de aandoening te vormen en de daaraan gekoppelde graad van ongeschiktheid te bepalen. Zo vermijden we misverstanden en zorgen we ervoor dat je steeds correct uitbetaald wordt.
  4. Je zult na de eigenrisicotermijn, meestal de eerste maand van je arbeidsongeschiktheid, je uitbetaling ontvangen. Zodra dat het geval is, krijg je een betalingsmelding van ons.
  5. Als je arbeidsongeschiktheid langer duurt dan verwacht bij gelijkaardige aandoeningen, kunnen wij je vragen om een tussentijdse medische controle te laten doen. Zo zijn wij direct op de hoogte van eventuele veranderingen en heb je misschien meer zicht op een toekomstige hervatting van het werk.
  6. Ga je terug aan de slag? Zorg dan dat je ons op de hoogte brengt, zodat wij ook je uitkering stopzetten zodra je je normale loon weer ontvangt. 

    Vanaf dat moment gaat er een termijn in van 3 maanden waarin je je uitkering terug kunt opvragen bij herval.