FR
NL
FR
NL
Bedrijf Droneverzekering
Bescherming van jouw professionele drone-activiteiten
Droneverzekering

Steeds meer bedrijven zetten drones in om hun professionele activiteiten te ondersteunen of om bepaalde processen op een veiligere en duurzame manier uit te voeren. Omdat de manier waarop drones worden gebruikt in snel tempo is aan het veranderen, stijgt ook de vraag om drones te verzekeren. 

Verzeker je voor schade aan derden én voor schade aan je drone
Basiswaarborg: schade aan derden

Met de droneverzekering richten we ons op zelfstandigen en bedrijven die door hun professionele gebruik van drones, schade kunnen veroorzaken aan een derde. Om een verzekering te kunnen nemen moet een drone o.a. steeds geregistreerd zijn bij het DGLV (Directoraat-generaal Luchtvaart) en moet de piloot beschikken over een aantal wettelijk verplichte attesten. De waarborg geldt in de EU, Noorwegen, IJsland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Met de waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid ben je verzekerd voor o.a.:

 • lichamelijke en materiële schade vermengd;
 • immateriële gevolgschade;
 • schade aan derden door geleend personeel of door leerling-piloot in opleiding.

Je kunt die waarborg nog uitbreiden en je verzekeren:

 • wereldwijd (excl. VS en Canada);
 • tegen hacking.
Optionele waarborg: materiële schade

Neem je de basiswaarborg BA, dan kun je kiezen voor de optie Casco Drones: een verzekering Alle Risico’s. Hierin zijn zowel de drone, payload, als toebehoren verzekerd tegen diefstal en schade. Bovendien kun je de waarborg Casco ook nog uitbreiden met o.a.:

 • dekking tijdens transport, laden en lossen;
 • wereldwijde dekking tijdens vluchten en opslag (excl. VS en Canada);
 • dekking verlies beeldmateriaal.
Wat is niet verzekerd?

Let op, in sommige gevallen betalen wij niet. Zo betalen wij bijvoorbeeld niet voor schade:

 • als gevolg van het uitvoeren van een vlucht zonder de nodige vergunningen of licenties, bevoegdheden, technische kennis, menselijke of materiële middelen;
 • als gevolg van het uitvoeren van een vlucht boven verboden zones;
 • als gevolg van normale slijtage.

Specifiek bij de waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid verzekeren wij de zuiver immateriële schade en immateriële niet-gevolgschade niet.

Specifiek bij de waarborg Casco verzekeren wij de schade als gevolg van een natuurramp niet.
 

Makelaar zoeken
Downloads
IPID Droneverzekering pdf - 296 KB Algemene Voorwaarden Droneverzekering pdf - 320 KB Nieuwe wetgeving drones vanaf 31122020 NL.pdf pdf - 110 KB
Ook interessant voor jou
Elektronicaverzekering Hardware en software zijn voor de meeste bedrijven onmisbaar. Het is dan ook belangrijk dat deze goed verzekerd zijn in geval van materiële schade of verlies.
Cyberverzekering bedrijven Bescherm je bedrijf tegen cyberrisico's
Wil je een polis nemen?

Droneverzekering is een aansprakelijkheidsverzekering en een verzekering van materiële schade van Baloise. De verzekering is onderworpen aan Belgisch recht. De overeenkomst duurt een jaar en wordt stilzwijgend verlengd. Wil je een polis nemen? Bekijk de IPID-fiche en onze Algemene Voorwaarden om je grondig te informeren over je wettelijke bescherming op www.baloise.be. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met je makelaar.

Heb je klachten?

Heb je klachten? Laat het ons weten per brief, telefonisch (078 15 50 56) of per e-mail (klacht@baloise.be). Heb je klachten i.v.m. de verzekering Rechtsbijstand? Dan kun je contact opnemen met Euromex per brief (Generaal Lemanstraat 82-92, 2600 Berchem), telefonisch (03 451 44 45) of per e-mail (klachtenbehandeling@euromex.be). Biedt dat geen oplossing? Dan kun je contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen: www.ombudsman.as, de Meeûssquare 35 - 1000 Brussel.