Blogs

Drones zijn er om te blijven: een industrie met groot potentieel

4 augustus 2020
De manier waarop drones worden ingezet is in snel tempo aan het veranderen. Waar het tot voor enkele jaren toestellen waren die door het Amerikaanse leger werden ingezet als oorlogswapen, redden drones nu levens. Het Amerikaanse bedrijf Zipline bijvoorbeeld gebruikt drones om bloed op afgelegen plaatsen in Rwanda te leveren. Hun missie: 'Elke mens op aarde directe toegang geven tot vitale medische benodigdheden'. Gelijkaardige toepassingen zijn ook in Europa niet veraf. De investeringen in de drone-industrie zijn de afgelopen jaren enorm toegenomen. In 2019 werd een groei van 67 % opgetekend en voor 2020 wordt verwacht dat die stijging zich alleen maar zal verderzetten. Hoe is die groei te verklaren? En hoe ziet die veelbelovende toekomst eruit?

Smartphone met vleugels

De laatste 10 jaar begon de drone aan zijn opmars bij het grote publiek door het recreatief gebruik. Dankzij de massaproductie van technologie voor smartphones werden de onderdelen die gebruikt worden in drones kleiner en goedkoper. Het werd mogelijk om voor een paar honderd euro een vliegende smartphone te bouwen waarmee je gedetailleerde foto’s vanuit de lucht kon maken.
Filmploegen en fotografen zagen al snel het potentieel en reisprogramma’s werden doorspekt met luchtbeelden. Landmeters begonnen drones te gebruiken als ondersteuning in hun opmetingen, waarna ook de industrie drones begon in te zetten voor inspecties van materiaal op grote hoogte. Dat levert tijdwinst op maar is bovenal veel veiliger. 
 

Artificiële intelligentie en vliegende postpakketjes

Als snel werd duidelijk dat het inzetten van drones op industriële schaal enorme hoeveelheden data oplevert die niet snel door de mens te verwerken zijn en dat het om veel meer gaat dan vliegen alleen.  
De opkomst van artificiële intelligentie biedt hier een oplossing. Terabytes aan data worden door de computer geanalyseerd. Beelden worden vergeleken en enkel de afwijkingen moeten nog door de mens worden geïnterpreteerd. Hoeveel roest is er bijgekomen op een verbindingsbout van een hoogspanningspyloon sinds vorig jaar? De computer vertelt het op basis van de vergelijking van dronebeelden.

Uiteraard trokken drones ook de aandacht van bedrijven zoals Amazon en UPS. Amazon richtte zelfs Amazon Prime Air op. Een dochterbedrijf dat volop inzet op het gebruik van drones om pakketten te leveren op een veilige en duurzame manier. Amazon belooft in de nabije toekomst klanten de optie te geven om te kiezen voor levering binnen 30 minuten. Drones zullen die job klaren.

Sociale acceptatie en nieuwe wetgeving

Initiatieven zoals die van Amazon stuitten uiteraard op scepsis bij het grote publiek. Wat als morgen de buurvrouw dagelijks schoenen gaat laten leveren in haar tuin? Is dat veilig? Hoeveel lawaai maakt dat. Wat met mijn privacy? Dat is een belangrijk thema dat vandaag veel aandacht krijgt van de spelers in de drone-industrie. Zij beseffen maar al te goed dat je bij het inzetten van drones erg afhankelijk bent van de publieke opinie. Het is belangrijk dat mensen de toegevoegde waarde van drones inzien en bedrijven drones alleen inzetten wanneer dat op een duurzame manier kan gebeuren. Duurzaam, dus met respect voor de natuur, de maatschappij en de economie. De vraag is of recente tests met pizzaleveringen op een Nederlands strand daartoe bijdragen.

Met zoveel potentieel en aandacht van grote spelers, kon een Europees initiatief niet langer uitblijven. In de EU gaat vanaf 2021 een nieuwe wetgeving in voege. Die wetgeving legt meer verantwoordelijkheid bij de dronepiloot en maakt het makkelijker om bepaalde types van vluchten uit te voeren. Zo wordt het mogelijk om bijvoorbeeld spoorweginfrastructuur of hoogspanningslijnen over grote afstand te inspecteren, buiten het gezichtsveld van de piloot.

Wordt 2021 hét dronejaar?

Er zijn zo van die momenten in de geschiedenis waarop alles lijkt mee te zitten om op korte tijd een grote sprong mogelijk te maken. Snelle, kleine, krachtige processoren, goedkope en nauwkeurige sensoren, kwalitatief hoogstaande camera’s, artificiële intelligentie, een minder restrictieve wetgeving, een grote behoefte aan duurzaamheid en het ontlasten van onze wegen. Wordt dat de magische cocktail die de drone-industrie in 2021 vleugels geeft?

Medisch dronetransport tussen ziekenhuizen

Drones hebben een mooie toekomst. Maar om die toekomst te kunnen verzekeren zijn het creëren van een maatschappelijk draagvlak en sociale aanvaarding noodzakelijk.
Bij Baloise Insurance willen wij ons steentje bijdragen aan het duurzaam inzetten van drones. Daarom hebben wij mee onze schouders gezet onder het Helicus Aero Initiatief dat medisch dronetransport tussen ziekenhuizen mogelijk maakt. Op 17 juni 2020 werd het Helicus-project bekroond met een medaille op de Efma-Accenture Innovation in Insurance Awards als een van de meest innovatieve oplossingen in haar categorie Connected Insurance & Ecosystems.

Ontdek de oplossing van Baloise Insurance

Bescherm jouw professionele drone-activiteiten