Kris Puelings - Mensura

12 september 2021
Als Groepsdirecteur Corporate Affairs bij Mensura koestert Kris Puelings de ambitie om bedrijven te helpen aantrekkelijkere werkgevers te worden. Door in te zetten op topics als vitaliteit en weerbaarheid, maar ook door te helpen voorkomen dat medewerkers voor langere tijd uitvallen om gezondheidsredenen. We laten u graag kennismaken met Kris, die ondernemers bewuster wil laten omgaan met de (mentale) gezondheid van hun personeelsleden.

'Veel werkgevers ervaren hun Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk als weinig zinvol’, steekt Kris Puelings van wal. ‘Er gaat heel wat aandacht naar het jaarlijkse medisch onderzoek, maar actuele behoeften als inzetbaarheid, re-integratie, retentie en fit to work blijven vaak onvoldoende beantwoord. Een en ander is wettelijk verplicht, kost bedrijven heel wat geld, maar biedt geen meerwaarde. Dat horen we vaak. Daarom hebben we bij Mensura enkele jaren geleden het roer omgegooid. We willen in de perceptie van ondernemers evolueren van zinloos naar verrassend zinvol. We beseffen dat werkgevers met twee belangrijke fenomenen geconfronteerd worden.

Enerzijds de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd, waardoor bedrijven werknemers langer op een productieve, efficiënte en aangename manier aan de slag moeten houden. Dat is niet evident, en al zeker niet in sectoren en bedrijven waar zware fysieke arbeid verricht wordt.

Anderzijds de war for talent: ondernemingen hebben het moeilijk om hun vacatures ingevuld te krijgen. KMO’s kunnen niet meer doorgroeien omdat ze gewoon geen werknemers vinden. Met Mensura willen we bedrijven advies geven en een antwoord bieden op beide knelpunten.’

Quote Mensura-1-NL
 

 

mensura-handen
 

 

Hoe doet Mensura dat dan concreet? ‘Wat het langer aan slag blijven betreft, geven we advies aan bedrijven om de belasting en belastbaarheid van taken in kaart te brengen, zodat de fysieke last van het werk verlaagd kan worden. Zo blijven mensen langer gezond en kunnen ze hun job ook gewoon langer volhouden.

Om nieuwe werknemers aan te trekken, spelen work-life balance en levenskwaliteit een belangrijke rol. Zo geven we ondernemers advies over flexibele arbeid, thuiswerk, tips voor werknemers om gezond te leven en te bewegen, mentale veerkracht, slaapadvies, … Als werkgever heb je nu eenmaal een verantwoordelijkheid op te nemen, bijvoorbeeld bij een te groot ziekteverzuim. Bedrijven die geen inspanningen leveren op dit vlak, krijgen af te rekenen met minder gemotiveerd personeel, werknemers die elders aan de slag gaan …’

Te veel langdurig afwezige werknemers

Het aantal langdurig afwezige werknemers is de voorbije jaren in ons land fors toegenomen en heeft de kaap van 500.000 gerond. Een immens cijfer. Kris Puelings: ‘Een aanzienlijk deel van die langdurig afwezigen kampt met mentale problemen, zoals stress of een burn-out. Op zich is er niks mis met stress, maar je moet er goed mee kunnen omgaan. Stress moet een plaats krijgen. Wie uitvalt door stress, blijft immers vaak weken en maanden weg. Het is cruciaal dat leidinggevenden in bedrijven sneller signalen oppikken van medewerkers die met mentale issues zitten.

Mensura organiseert hiervoor opleidingen binnen ondernemingen zodat je evolueert van preventie naar predictie. Daarnaast is het belangrijk dat een re-integratietraject zo snel mogelijk opgestart wordt. In ons land is dit vaak pas na vier maanden, en dat is vrij laat. De terugkomdrempel ligt dan immers al hoger dan de hersteldrempel. We raden bedrijven ook aan om tijdens de periode van afwezigheid regelmatig contact te houden met de werknemers, zodat die terugkeerdrempel zo laag mogelijk blijft.’

Quote Mensura-2-NL
 

 

KrisPuelings
 

 

Aangepast werk: geen sinecure

Soms wordt na een langdurige afwezigheid aangepast werk voorgeschreven, maar dat is niet in elk bedrijf mogelijk, en zeker niet in kleinere KMO’s. ‘Bovendien merken we dat de curatieve sector denkt: ofwel is iemand ziek en kan hij niet werken, ofwel is iemand gezond en kan hij wel werken, waar de werkgever en de arbeidsarts eerder focussen op wat nog wel kan. Wie griep heeft, moet thuisblijven, dat spreekt voor zich. Maar met veel andere aandoeningen kun je wel aan de slag blijven. Een medewerker met een gebroken been kan perfect nuttig werk verrichten. Ook op dit vlak proberen we met Mensura advies op maat van bedrijven te verlenen. Zoals onze slogan zegt: je boekt pas resultaat als iedereen er staat.’

Team-out

COVID-19 zorgde ervoor dat thuiswerk in veel bedrijven versneld uitgerold werd. Veel mensen vonden dit leuk, al waarschuwt Kris Puelings ook: ‘Precies doordat iedereen gedurende maanden thuis moest werken, en niet meer naar kantoor kwam, ontstonden er soms eilandjes binnen een team. Er was wel contact met de leidinggevende via Teams of Zoom, maar veel minder met collega’s. Dat zorgde bij heel wat mensen voor een zgn. team-out. Ze raakten geïsoleerd en gedemotiveerd. We raden ondernemingen dan ook aan om in periodes van langdurig thuiswerk regelmatig videocalls te organiseren met volledige teams, zodat de interactie tussen de collega’s alle kansen krijgt. Dit maakt het ook makkelijker om nadien terug te keren naar kantoor.’

www.mensura.be
 

Wij verzekeren zoals u onderneemt

Ontdek hoe Baloise Insurance bedrijven wil verzekeren op de manier waarop de ondernemers zelf hun bedrijf runnen.