FR
NL
FR
NL
Blogs Wat is de roerende voorheffing bij een tak21, tak23 en tak26?
8 april 2022
Wil je beleggen? Dan is het belangrijk om te weten hoe een investering op het einde van de rit belast wordt. Zo wordt er soms een roerende voorheffing van 30 % toegepast op het rendement van je belegging. Wordt die roerende voorheffing ook afgehouden van verzekeringen in tak21, tak23 en tak26? Je ontdekt het hier.

Beleggen kun je op verschillende manieren. Verzekeringen in tak21, tak23 en tak26 zijn alvast een interessante piste. Je komt hier meer te weten over de verschillen tussen tak21, tak23 en tak26

Hoeveel bedraagt de roerende voorheffing op beleggingsproducten?

Door de jaren heen hebben de beleidsmakers in ons land de roerende voorheffing stelselmatig verhoogd. Vandaag bedraagt de roerende voorheffing voor beleggingsproducten 30 %. Belangrijk om te weten: die wordt niet op elk type belegging toegepast. Naargelang je kiest voor tak21, tak23 of tak26 wordt je rendement immers op een andere manier belast.

Roerende voorheffing op een tak21-verzekering

Investeer je in een tak21-verzekering, dan betaal je 30 % roerende voorheffing op je rendement, tenzij je het geld in je verzekering minstens 8 jaar en 1 dag onaangeroerd laat of je een overlijdensdekking in je verzekering opneemt ten bedrage van minstens 130 % van de premies die je gestort hebt.

Het is dus belangrijk dat je, als je geen extra overlijdensdekking neemt, het kapitaal in je tak21-verzekering niet te snel opvraagt. Minstens 8 jaar en 1 dag laat je het best gewoon zitten. Zo hoef je geen 30 % roerende voorheffing te betalen, wat een stevige slok op de borrel scheelt. Vraag je (een deel van) het geld toch vroeger op, dan zal je die 30 % roerende voorheffing toch moeten ophoesten.

Opgelet, de roerende voorheffing wordt niet op je behaalde rendement berekend, maar wel op een fictief rendement van 4,75 % per jaar. Dergelijke rendementen worden vandaag in tak21 evenwel niet meer behaald. Dat betekent dus dat je tweemaal verliest als je sneller dan na 8 jaar en 1 dag je geld opvraagt en geen overlijdensdekking hebt: je betaalt roerende voorheffing, en bovendien wordt die berekend op een rendement dat je in werkelijkheid niet gekregen hebt. 

Roerende voorheffing op tak23-verzekering

Bij een tak23-verzekering beleg je onrechtstreeks in een of meerdere beleggingsfondsen. Je rendement hangt af van de prestaties van die fondsen. Doen de fondsen het goed, dan kan je een mooi rendement boeken. Maar als de fondsen zwak presteren of zelfs in waarde dalen, dan is jouw rendement navenant. Je kunt dus ook geld verliezen als de financiële markten het slecht doen. Goed nieuws is alvast dat er op een tak23-verzekering geen roerende voorheffing toegepast wordt.

Roerende voorheffing op tak26-contract

Bij een tak26-contract geniet je een gewaarborgde interestvoet op je inleg. Je betaalt op het einde altijd 30 % roerende voorheffing op de interesten en winstdeelname. 

Heb je het tak26-contract onderschreven via een vennootschap, dan betaalt die ook vennootschapsbelasting op de meerwaarden. Hierbij mag de vennootschap de betaalde roerende voorheffing in mindering brengen van de te betalen vennootschapsbelasting.

Beleggen
Makelaar zoeken
Meer weten over sparen en beleggen?