FR NL
Blogs Een financiële buffer voor onvoorziene kosten, hoe groot moet die zijn?
15 april 2022
Onvoorziene financiële kosten komen meestal op een slecht moment. Sommige uitgaven plan je best van tevoren. En sommige uitgaven kun je niet plannen, die komen onverwacht. Het is dus verstandig om steeds een financiële buffer achter de hand te houden. Hiervoor hoef je slechts een beperkt bedrag te reserveren. De rest van je spaargeld geef je best de kans om optimaal te renderen via een beleggingsproduct. Later zul je dat zeker nodig hebben.

"Hoeveel geld zet ik best opzij voor mijn financiële buffer?"

Wat is een financiële buffer?

Een buffer is een financiële reserve die je klaar moet houden om snel onverwachte, grotere en noodzakelijke uitgaven te betalen als ze zich voordoen. Die buffer heb je dus best eerst beschikbaar vóór je plannen maakt om geld te beleggen op langere termijn.

Heb je je financiële buffer achter de hand, dan weet je zeker dat je onverwachte, grotere en noodzakelijke uitgaven direct kunt betalen zonder dat je een lening hoeft af te sluiten of je levensstijl moet aanpassen. 

Hoe bouw je zo’n financiële buffer op en hoe weet je hoe groot die moet zijn? 

Hoe groot jouw persoonlijke buffer moet zijn? Dat hangt ervan af. Hoeveel geld jij opzij moet hebben, is afhankelijk van je inschatting van deze 5 mogelijke huishoudelijke kosten:

  • vervanging van noodzakelijke meubelen en apparaten
  • onderhoud huis en tuin
  • onverwachte rekeningen
  • vervanging van de eventuele auto
  • reparaties auto

Dit is uiteraard een oefening die alleen jij kunt maken. Aan de hand van de bedragen die je op elk van die onderdelen plakt, kun je je eigen situatie correct in beeld brengen. De som van deze onderdelen vormt het bedrag dat je nodig denkt te hebben als buffer.

Voorbeeld: financiële buffer van een gezin

Een gezin tweeverdieners met 2 kinderen tussen 13 en 17 jaar, heeft een gezamenlijk netto-inkomen van € 5.000 en een spaarpotje van € 25.000, een eigen woning (€ 400.000) en een bedrijfswagen. Zij hebben meer spaargeld achter de hand dan noodzakelijk. 

De geadviseerde financiële buffer voor dit gezin bedraagt ongeveer € 10.000. Hoe komen we aan dat bedrag?

  • vervanging van noodzakelijke meubelen en apparaten: € 7.800
  • onderhoud huis en tuin: € 1.850
  • onverwachte rekeningen: € 1.000
  • vervanging van de eventuele auto: € 0
  • reparaties auto: € 0

Dit gezin zou dus ongeveer € 15.000 kunnen beleggen op langere termijn. 

Zelf je financiële buffer berekenen?

De tool BufferBerekenaar helpt je. 

Beleggen? Hoe doe je dat?

Beslissingen rond beleggen mogen uiteraard niet overhaast genomen worden. De keuze van geschikte beleggingsproducten gebeurt best na grondig overleg met je makelaar. Die houdt bij het geven van advies rekening met jouw financiële situatie, kennis, ervaring, risicobereidheid. En, niet onbelangrijk, met jouw spaar- en beleggingsdoelstellingen.

Wat als je nog geen financiële buffer hebt?

Je hoeft het volledige bufferbedrag niet meteen al bij elkaar te hebben. Je kunt je financiële buffer opbouwen door te sparen. Vraag dan advies aan je financieel adviseur en stel samen een eenvoudig financieel plan op. Hij/zij geeft je oplossingen om dat bedrag op een rendabele manier bij elkaar te krijgen.

Tip om snel een financiële buffer op te bouwen

Breng je inkomsten en uitgaven in kaart. Dan zie je hoeveel je per maand kunt sparen. Zet iedere maand een vast bedrag op je spaarrekening. Wij adviseren om minimaal 10 % van jouw netto-inkomen opzij te zetten. Zo bouw je vrij snel een geschikte financiële buffer op.
 

Wat als je je financiële buffer hebt moeten aanspreken?

"Doordat ik voldoende buffer had, kon ik die kapotte wasmachine direct vervangen. En gelukkig ook nog steeds op vakantie.
"

Soms moet je je financiële buffer gebruiken voor een aankoop of een reparatie. Daarvoor is dit geld ook bedoeld. Als je nadien maandelijks 10 % van je netto-inkomen blijft sparen, vul je het bufferbedrag weer aan.

Andere spaardoelen

Een buffer is niet bedoeld als voorziening voor inkomensterugval bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of pensionering. Ook bijzondere doelen zoals het laten studeren van je kind, de aankoop van een woning of het (extra) aflossen van een hypotheek, vallen niet onder het bufferbedrag. Hiervoor zet je best - naast het bufferbedrag - extra geld opzij.

Dan kun je sparen voor later. Bekijk je mogelijkheden op Gonna.be!

Ontdek Gonna.be