Beleggen

Beleggingsfondsen

Beleggen via een levensverzekerings-polis

Een levensverzekeringspolis geeft je de mogelijkheid om te sparen en te beleggen:

  • in een veilige formule met een vast rendement, mogelijk een winstdeelname en een volledige terugbetaling van het kapitaal op vervaldag (tak21);
  • of in een risicovollere formule gekoppeld aan beleggingsfondsen met een rendement dat varieert in functie van de marktomstandigheden (tak23);
  • of in een mix van beide.

De waarde en het rendement van een tak23-beleggingsfonds is nooit gegarandeerd

Marktrisico
De waarde (of koers) van tak23-fondsen is onderhevig aan marktschommelingen door diverse economische evoluties. De koers kan daardoor stijgen of dalen ten opzichte van de koers die van toepassing was op het moment dat je je geld belegde. Je kunt dus een winst of een verlies realiseren bij de verkoop van jouw tak23-fonds. Als verzekeringnemer draag je zelf het financiële risico dat hieraan verbonden is.

Risico’s van het fondsbeheer
Tak23-fondsen zijn ook onderhevig aan risico’s als gevolg van de beleggingsstrategie van de fondsbeheerder. Hierdoor bestaat het risico dat het beheer, ondanks de professionele deskundigheid van de fondsbeheerder, niet steeds het verwachte resultaat oplevert.

Kredietrisico
Na toepassing van het wettelijk voorrecht, loopt de verzekeringnemer bij faillissement van Baloise Insurance het risico dat hij zijn opgebouwde reserves (kapitaal) niet, of slechts gedeeltelijk terugkrijgt.

Wat voor jou de optimale beleggingsmix is op een bepaald moment, wordt bepaald door:

  • jouw verlangens en behoeften;
  • jouw kennis en uw ervaring;
  • jouw financiële doelstellingen;
  • en jouw financiële draagkracht.

Iedereen met plannen om te sparen of beleggen, verwijzen we graag naar een verzekeringsmakelaar voor een profielbepaling en persoonlijk advies.

Verzekeringsfondsen

Onderstaande informatie over onze verzekeringsfondsen heeft alleen als doel om klanten die in een tak23-fonds belegd hebben, actuele informatie te bezorgen.

We selecteerden beleggingsfondsen van diverse fondsbeheerders. We kozen voornamelijk aandelen- en gemengde verzekeringsfondsen met een doorgedreven spreiding van de beleggingen in portefeuille.

Deze verzekeringsfondsen vormen het tak23-gedeelte van onze spaar- en beleggingsverzekeringen.

Wil je een polis nemen? Bekijk dan eerst de EID-fiches om je grondig te informeren.

De informatie over onze verzekeringsfondsen wordt ons aangeleverd door Morningstar. 

Let op: informatie over rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor het toekomstig rendement.

De rendementen in de onderstaande fondsenfiches zijn brutorendementen waarbij de beheerkosten verrekend zijn, maar niet de in- en uitstapvergoedingen en taksen van de levensverzekeringspolis.
Die vind je in de Essentiële Informatiedocumenten van de respectievelijke spaar- en beleggingsverzekeringen.

 

Onze fondsen

European Equity Fund

(Capfi Delen AM)

Aandelen Europa Large Cap Gemengd

Risicoklasse 4

European Growth Fund

(Fidelity Investment Management)

Aandelen Europa Large Cap Gemengd

Risicoklasse 4

Agressor Fund

(Financière de L'Echiquier)

Aandelen Frankrijk Small/Mid Cap

Risicoklasse 5

Investissement Fund

(Carmignac Gestion) Aandelen Wereldwijd Large Cap Groei Risicoklasse 4

Emerging Markets Fund

(BlackRock)

Aandelen Emerging Markets

Risicoklasse 4

 

Patrimoine Fund

(Carmignac Gestion) Mixfondsen EUR Neutraal Risicoklasse 3

Global Opportunities Fund

(Capfi Delen AM) Mixfondsen EUR Flexibel Risicoklasse 3

Global Allocation Fund

(BlackRock) Mixfondsen EUR Neutraal Risicoklasse 3

Activ Fund

(MDO Management Company) Mixfondsen EUR Defensief Risicoklasse 3

C-Quadrat Arts Balanced Fund

(MDO Management Company) Mixfondsen EUR Neutraal Risicoklasse 3
Defensive Portfolio Fund (Van Lanschot) Mixfondsen EUR Defensief

Risicoklasse 3

Balanced Portfolio Fund (Van Lanschot) Mixfondsen EUR Neutraal

Risicoklasse 3

Growth Portfolio Fund (Van Lanschot) Mixfondsen EUR Offensief

Risicoklasse 4

 

Sécurité Fund

(Carmignac Gestion)

Obligaties Euro Gediversifieerd

Risicoklasse 2

Euro Cash Fund

(Capfi Delen AM)

Geldmarkt Euro Stabiel

Risicoklasse 1

 

Alle info wordt aangeleverd door Morningstar.
Morningstar, Inc. is een toonaangevende leverancier van onafhankelijk beleggingsonderzoek. Zij bieden een uitgebreide waaier van internetproducten, software en producten in drukvorm voor particuliere beleggers, financieel adviseurs en institutionele cliënten over de hele wereld. Morningstar is een vertrouwde bron voor inzichtelijke informatie in een waaier van beleggingsdisciplines. 

Fondsen Fidea

Heb je een beleggingsfonds onderschreven via Fidea? Hier vind je alle nuttige informatie terug over de Fidea-beleggingsfondsen.