Beleggen

Beleggingsfondsen

Beleggen via een levensverzekerings-polis

Een levensverzekeringspolis geeft je de mogelijkheid om te sparen en te beleggen:

  • in een veilige formule met een vast rendement, mogelijk een winstdeelname en een volledige terugbetaling van het kapitaal op vervaldag (tak21);
  • of in een risicovollere formule gekoppeld aan beleggingsfondsen met een rendement dat varieert in functie van de marktomstandigheden (tak23);
  • of in een mix van beide.

De waarde en het rendement van een tak23-beleggingsfonds is nooit gegarandeerd

Marktrisico
De waarde (of koers) van tak23-fondsen is onderhevig aan marktschommelingen door diverse economische evoluties. De koers kan daardoor stijgen of dalen ten opzichte van de koers die van toepassing was op het moment dat je je geld belegde. Je kunt dus een winst of een verlies realiseren bij de verkoop van jouw tak23-fonds. Als verzekeringnemer draag je zelf het financiële risico dat hieraan verbonden is.

Risico’s van het fondsbeheer
Tak23-fondsen zijn ook onderhevig aan risico’s als gevolg van de beleggingsstrategie van de fondsbeheerder. Hierdoor bestaat het risico dat het beheer, ondanks de professionele deskundigheid van de fondsbeheerder, niet steeds het verwachte resultaat oplevert.

Kredietrisico
Na toepassing van het wettelijk voorrecht, loopt de verzekeringnemer bij faillissement van Baloise Insurance het risico dat hij zijn opgebouwde reserves (kapitaal) niet, of slechts gedeeltelijk terugkrijgt.

Wettelijk voorrecht
De reserve van elk afzonderlijk tak23-fonds vormt, elk op zich, een bijzonder vermogen dat afzonderlijk wordt beheerd binnen de activa van Baloise Insurance. Als Baloise Insurance failliet zou gaan, wordt dit bijzonder vermogen bij absolute voorrang aangewend voor het nakomen van de verbintenissen tegenover de verzekeringnemers, de verzekerden of de begunstigden die onder dat afgezonderd beheer vallen.

Wat voor jou de optimale beleggingsmix is op een bepaald moment, wordt bepaald door:

  • jouw verlangens en behoeften;
  • jouw kennis en uw ervaring;
  • jouw financiële doelstellingen;
  • en jouw financiële draagkracht.

Iedereen met plannen om te sparen of beleggen, verwijzen we graag naar een verzekeringsmakelaar voor een profielbepaling en persoonlijk advies.

Beleggingsfondsen

Onderstaande informatie over onze beleggingsfondsen heeft alleen als doel om klanten die in een tak23-fonds belegd hebben, actuele informatie te bezorgen.

We selecteerden beleggingsfondsen van diverse fondsbeheerders. We kozen voornamelijk aandelen- en gemengde fondsen met een doorgedreven spreiding van de beleggingen in portefeuille.
En het aspect duurzaamheid komt niet op de tweede plaats, maar vormt een integraal onderdeel van onze strategie.

Deze beleggingsfondsen vormen het tak23-gedeelte van onze spaar- en beleggingsverzekeringen.

Wil je een polis nemen? Bekijk dan eerst de EID-fiches om je grondig te informeren.

De informatie over onze beleggingsfondsen wordt ons aangeleverd door Morningstar. 

Let op: informatie over rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor het toekomstig rendement.

De rendementen in de onderstaande fondsenfiches zijn brutorendementen waarbij de beheerkosten verrekend zijn, maar niet de in- en uitstapvergoedingen en taksen van de levensverzekeringspolis.
Die kosten en hun effect op het rendement vind je in de Essentiële Informatiedocumenten van de respectievelijke spaar- en beleggingsverzekeringen.

 

Onze fondsen

  Type fonds Risico-klasse Productgamma

European Equity Fund
(Capfi Delen AM)

Aandelen Europa
Large Cap Gemengd

4

Invest23*, Invest
Fiscaal sparen, Save Plan

European Growth Fund
(Fidelity Investment Management)

Aandelen Europa
Large Cap Gemengd

4

Invest23*, Invest
Fiscaal sparen, Save Plan

Agressor Fund
(Financière de L'Echiquier)

Aandelen Frankrijk
Small/Mid Cap

5

Invest23*, Invest
Fiscaal sparen, Save Plan

Investissement Fund
(Carmignac Gestion)

Aandelen Wereldwijd
Large Cap Groei
4 Invest23*, Invest
​​​​​​​Fiscaal sparen, Save Plan

Emerging Markets Fund
(BlackRock)

Aandelen
Emerging Markets

4

Invest23*, Invest
​​​​​​​Fiscaal sparen, Save Plan

(*) Polissen afgesloten voor 21/03/2021

  Type fonds Risico-
klasse
Productgamma

Patrimoine Fund
(Carmignac Gestion)

Mixfondsen EUR
Neutraal
3 Invest23*, Invest
Fiscaal sparen, Save Plan

Global Opportunities Fund
(Capfi Delen AM)

Mixfondsen EUR
Flexibel
3 Invest23*, Invest
Fiscaal sparen, Save Plan

Global Allocation Fund
(BlackRock)

Mixfondsen EUR
Neutraal
3 Invest23*, Invest
Fiscaal sparen, Save Plan

Activ Fund
(Baloise Asset Management)

Mixfondsen EUR
Defensief
3 Invest23*, Invest
Fiscaal sparen, Save Plan
Systematic Balanced Fund
​​​​​​​
(Baloise Asset Management)
Mixfondsen EUR
Neutraal   
3 Invest23*, Invest
​​​​​​​Fiscaal sparen, Save Plan

(*) Polissen afgesloten voor 21/03/2021

  Type fonds Risico-
klasse
Productgamma

Sécurité Fund
(Carmignac Gestion)

Obligaties Euro
Gediversifieerd

2

Invest23*, Invest
Fiscaal sparen, Save Plan

Euro Cash Fund
(Capfi Delen AM)

Geldmarkt Euro
Stabiel

1

Invest23*, Invest
Fiscaal sparen, Save Plan

(*) Polissen onderschreven voor 21/03/2021

  Type fonds Risico-
klasse
Productgamma
BMIPs Defensive
(BlackRock)
Mixfondsen EUR
Defensief
3 Invest23*
BMIPs Conservative
(BlackRock)
Mixfondsen EUR
Neutraal
3 Invest23*
BMIPs Moderate 
(BlackRock)
Mixfondsen EUR
Neutraal
3 Invest23*
BMIPs Growth
(BlackRock)
Mixfondsen EUR
Offensief
4 Invest23*
Defensive Portfolio Fund
(Van Lanschot)
Mixfondsen EUR
Defensief
3 Fiscaal sparen
Balanced Portfolio Fund 
(Van Lanschot)
Mixfondsen EUR
Neutraal
3 Fiscaal sparen
Growth Portfolio Fund
(Van Lanschot)
Mixfondsen EUR
Offensief
4 Fiscaal sparen
Best of Econopolis Defensive
Fund
(Econopolis)
Mixfondsen EUR
Defensief
3 IPT
Best of Econopolis Dynamic 
Fund
(Econopolis)
Mixfondsen EUR
Flexibel
3 IPT

(*)Enkel mogelijk voor polissen met een ingangsdatum na 21/03/2021

Lees meer over de BMIPs profielfondsen.

  Type fonds Risico-
klasse
Productgamma
BFI Global Equity Select
(Baloise Asset Management)
Aandelen Wereldwijd
Large-Cap Mix 
4 Invest23*
Fiscaal sparen
BFI Megatrends Select
(Baloise Asset Management)
Aandelen Wereldwijd
Flex-Cap
4 Invest23*
Fiscaal sparen
BFI Real Estate & Infrastructure
(Baloise Asset Management)
Vastgoed-Indirect
Wereldwijd
4 Invest23*
Fiscaal sparen
BFI Positive Impact Select
(Baloise Asset Management)
Mixfondsen EUR
Flexibel - Wereldwijd
3 Invest23*
Fiscaal sparen
BFI Multi Asset Select
(Baloise Asset Management)
Mixfondsen EUR
Flexibel - Wereldwijd
3 Invest23*
Fiscaal sparen

(*) enkel mogelijk voor polissen met een ingangsdatum na 21/03/2021
 

Lees meer over de BFI Themafondsen van Baloise Asset Management.

Alle info wordt aangeleverd door Morningstar.
Morningstar, Inc. is een toonaangevende leverancier van onafhankelijk beleggingsonderzoek. Zij bieden een uitgebreide waaier van internetproducten, software en producten in drukvorm voor particuliere beleggers, financieel adviseurs en institutionele cliënten over de hele wereld. Morningstar is een vertrouwde bron voor inzichtelijke informatie in een waaier van beleggingsdisciplines. 

Fondsen Fidea

Heb je een beleggingsfonds onderschreven via Fidea? Hier vind je alle nuttige informatie terug over de Fidea-beleggingsfondsen.

Mededeling C-Quadrat Arts Balanced

Informatie voor klanten over hun gekozen fonds C-Quadrat Arts Balanced Fund

Ons beleggingsfonds C-Quadrat Arts Balanced Fund krijgt een grondige make-over. Vanaf 1 juli 2021 staat de Zwitserse asset manager Tolomeo Capital AG in voor het portefeuillemanagement van C-Quadrat Arts Balanced Fund. Hierdoor verandert de naam van uw beleggingsfonds: C-Quadrat Arts Balanced Fund wordt Systematic Balanced Fund

Investeringsbeslissingen blijven gebeuren op basis van een computergestuurd mathematisch model en de doelstelling blijft om kansen te benutten en verliezen te beperken. Dat verandert dus niet. 

Wijziging beleggingsbeleid

  • Het nieuwe model beschermt u nog beter en werkt op basis van de volatiliteit in de markt.
  • Het percentage aandelen in het fonds heeft in theorie geen onder- of bovengrens.
  • De interne kosten in het fonds gaan omlaag, wat uw rendement ten goede komt. 

U hoeft verder niets te doen, het beheer van dit beleggingsfonds is in goede handen.  

Meer weten? 
Klik dan hier voor meer uitleg.