FR NL
Beleggingsfondsen
Baloise met de B van Beleggen Beleggingsfondsen
Laat een makelaar mij contacteren
Laat een makelaar mij contacteren
Beleggen via een levensverzekering

Een levensverzekeringspolis geeft je de mogelijkheid om te sparen en te beleggen:

  • in een veilige formule met een vast rendement, mogelijks een winstdeelname en een volledige terugbetaling van het kapitaal op vervaldag (tak21);
  • of in een risicovollere formule gekoppeld aan beleggingsfondsen met een rendement dat varieert in functie van de marktomstandigheden (tak23);
  • of in een mix van beide.

Meer informatie: Wat is het verschil tussen tak21, tak23, tak26 en tak44?

De waarde en het rendement van een tak23-beleggingsfonds is nooit gegarandeerd

Marktrisico

De waarde (of koers) van tak23-fondsen is onderhevig aan marktschommelingen door diverse economische evoluties. De koers kan daardoor stijgen of dalen ten opzichte van de koers die van toepassing was op het moment dat je je geld belegde. Je kunt dus een winst of een verlies realiseren bij de verkoop van jouw tak23-fonds. Als verzekeringnemer draag je zelf het financiële risico dat hieraan verbonden is.

Risico’s van het fondsbeheer

Tak23-fondsen zijn ook onderhevig aan risico’s als gevolg van de beleggingsstrategie van de fondsbeheerder. Hierdoor bestaat het risico dat het beheer, ondanks de professionele deskundigheid van de fondsbeheerder, niet steeds het verwachte resultaat oplevert.

Kredietrisico

Na toepassing van het wettelijk voorrecht, loopt de verzekeringnemer bij faillissement van Baloise het risico dat hij zijn opgebouwde reserves (kapitaal) niet, of slechts gedeeltelijk terugkrijgt.

Wettelijk voorrecht

De reserve van elk afzonderlijk tak23-fonds vormt, elk op zich, een bijzonder vermogen dat afzonderlijk wordt beheerd binnen de activa van Baloise. Als Baloise failliet zou gaan, wordt dit bijzonder vermogen bij absolute voorrang aangewend voor het nakomen van de verbintenissen tegenover de verzekeringnemers, de verzekerden of de begunstigden die onder dat afgezonderd beheer vallen.

Meer informatie: Hoeveel bedraagt het rendement in tak21, tak23, tak26 en tak44?

Wat voor jou de optimale beleggingsmix is op een bepaald moment, wordt bepaald door:

  • jouw verlangens en behoeften;
  • jouw kennis en uw ervaring;
  • jouw financiële doelstellingen;
  • en jouw financiële draagkracht.

Iedereen met plannen om te sparen of beleggen, verwijzen we graag naar een verzekeringsmakelaar voor een profielbepaling en persoonlijk advies.

Beleggingsfondsen

Onderstaande informatie over onze beleggingsfondsen heeft alleen als doel om klanten die in een tak23-fonds belegd hebben, actuele informatie te bezorgen.

We selecteerden beleggingsfondsen van diverse fondsbeheerders. We kozen voornamelijk aandelen- en gemengde fondsen met een doorgedreven spreiding van de beleggingen in portefeuille.
En het aspect duurzaamheid komt niet op de tweede plaats, maar vormt een integraal onderdeel van onze strategie. Lees meer over duurzaam beleggen bij Baloise en de duurzaamheidsinformatie van onze beleggingsfondsen.

Deze beleggingsfondsen vormen het tak23-gedeelte van onze spaar- en beleggingsverzekeringen.

Wil je een polis nemen?

Bekijk dan eerst de EID-fiches om je grondig te informeren. De Europese SFDR-verordening voorziet daarnaast ook in precontractuele documentatie - de SFDR-fiche - voor elk fonds dat zich kwalificeert als een duurzaam fonds. Bekijk de SFDR-fiches om je grondig te informeren over de duurzaamheidskenmerken van een fonds. 

De informatie over onze beleggingsfondsen wordt ons aangeleverd door Morningstar. 

Let op: informatie over rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor het toekomstig rendement.

De rendementen in de onderstaande fondsenfiches zijn brutorendementen waarbij de beheerkosten verrekend zijn, maar niet de in- en uitstapvergoedingen en taksen van de levensverzekeringspolis.
Die kosten en hun effect op het rendement vind je in de Essentiële Informatiedocumenten van de respectievelijke spaar- en beleggingsverzekeringen.

Onze beleggingsfondsen
  Type beleggingsfonds Risico-klasse SFDR       Productgamma

European Equity Fund
(Capfi Delen AM)

Aandelen Europa
Large Cap Gemengd

4

art.8 Invest23*, Invest
Fiscaal sparen, Save Plan

European Growth Fund
(Fidelity Investment Management)

Aandelen Europa
Large Cap Gemengd

4

art.8 Invest23*, Invest
Fiscaal sparen, Save Plan

Agressor Fund
(Financière de L'Echiquier)

Aandelen Frankrijk
Small/Mid Cap

5

art.8 Niet beschikbaar
voor nieuwe polissen

Investissement Fund
(Carmignac Gestion)

Aandelen Wereldwijd
Large Cap Groei
4 art.8 Invest23*, Invest
Fiscaal sparen, Save Plan

Emerging Markets Fund
(BlackRock)

Aandelen
Emerging Markets

4

art.6 Invest23*, Invest
Fiscaal sparen, Save Plan

R-Valor Fund** 
(Rothschild & Co)

Aandelen 
Wereldwijd

4 art.8 Invest23, Invest
Fiscaal sparen, Save Plan

JPM Global Focus Fund**
(JP Morgan)

Aandelen 
Wereldwijd

4 art.8 Invest23, Invest
Fiscaal sparen, Save Plan

(*) Polissen afgesloten voor 21/03/2021
(**) Informatie onderliggend fonds

 

De Europese SFDR-verordening voorziet in precontractuele documentatie - de SFDR-fiche - voor elk fonds dat zich kwalificeert als een duurzaam fonds. Bekijk de SFDR-fiches om je grondig te informeren over de duurzaamheidskenmerken van een fonds.

  Type beleggingsfonds Risico-
klasse
SFDR   Productgamma

Patrimoine Fund
(Carmignac Gestion)

Mixfondsen EUR
Neutraal
3 art.8 Invest23*, Invest
Fiscaal sparen, Save Plan

Global Opportunities Fund
(Capfi Delen AM)

Mixfondsen EUR
Flexibel
3 art.8 Invest23*, Invest
Fiscaal sparen, Save Plan

Global Allocation Fund
(BlackRock)

Mixfondsen EUR
Neutraal
4 art.6 Invest23*, Invest
Fiscaal sparen, Save Plan

Activ Fund
(Baloise Asset Management)

Mixfondsen EUR
Defensief
3 art.6 Invest23*, Invest
Fiscaal sparen, Save Plan
Systematic Balanced Fund
(Baloise Asset Management)
Mixfondsen EUR
Neutraal   
3 art.6 Invest23*, Invest
Fiscaal sparen, Save Plan

(*) Polissen afgesloten voor 21/03/2021

De Europese SFDR-verordening voorziet in precontractuele documentatie - de SFDR-fiche - voor elk fonds dat zich kwalificeert als een duurzaam fonds. Bekijk de SFDR-fiches om je grondig te informeren over de duurzaamheidskenmerken van een fonds.

  Type beleggingsfonds Risico-
klasse
SFDR    Productgamma

Sécurité Fund
(Carmignac Gestion)

Obligaties Euro
Gediversifieerd

2

art.8 Invest23*, Invest
Fiscaal sparen, Save Plan

Euro Cash Fund
(Capfi Delen AM)

Geldmarkt Euro
Stabiel

1

art.8 Invest23, Invest
Fiscaal sparen, Save Plan

(*) Polissen onderschreven voor 21/03/2021

De Europese SFDR-verordening voorziet in precontractuele documentatie - de SFDR-fiche - voor elk fonds dat zich kwalificeert als een duurzaam fonds. Bekijk de SFDR-fiches om je grondig te informeren over de duurzaamheidskenmerken van een fonds.

  Type beleggingsfonds Risico-
klasse
SFDR       Productgamma
BMIPs Defensive
(BlackRock)
Mixfondsen EUR
Defensief
3 art.8 Invest23*, Flexinvest, Fiscaal sparen
BMIPs Conservative
(BlackRock)
Mixfondsen EUR
Neutraal
3 art.8 Invest23*, Flexinvest, Fiscaal sparen
BMIPs Moderate 
(BlackRock)
Mixfondsen EUR
Neutraal
3 art.8 Invest23*, Flexinvest, Fiscaal sparen
BMIPs Growth
(BlackRock)
Mixfondsen EUR
Offensief
4 art.8 Invest23*, Flexinvest, Fiscaal sparen
Defensive Portfolio Fund
(Van Lanschot)
Mixfondsen EUR
Defensief
3 art.8 Fiscaal sparen
Balanced Portfolio Fund 
(Van Lanschot)
Mixfondsen EUR
Neutraal
3 art.8 Fiscaal sparen
Growth Portfolio Fund
(Van Lanschot)
Mixfondsen EUR
Offensief
4 art.8 Fiscaal sparen
Best of Econopolis Defensive
Fund
(Econopolis)
Mixfondsen EUR
Defensief
3 art.8 IPT
Best of Econopolis Dynamic 
Fund
(Econopolis)
Mixfondsen EUR
Flexibel
3 art.8 IPT

(*)Enkel mogelijk voor polissen met een ingangsdatum na 21/03/2021

Lees meer over de BMIPs profielfondsen.

De Europese SFDR-verordening voorziet in precontractuele documentatie - de SFDR-fiche - voor elk fonds dat zich kwalificeert als een duurzaam fonds. Bekijk de SFDR-fiches om je grondig te informeren over de duurzaamheidskenmerken van een fonds.

  Type beleggingsfonds Risico-
klasse
SFDR     Productgamma
BFI Global Equity Select
(Baloise Asset Management)
Aandelen Wereldwijd
Large-Cap Mix 
4 art.8 Invest23*, Fiscaal sparen, Flexinvest
BFI Megatrends Select
(Baloise Asset Management)
Aandelen Wereldwijd
Flex-Cap
4 art.8 Invest23*, Fiscaal sparen, Flexinvest
BFI Real Estate & Infrastructure
(Baloise Asset Management)
Vastgoed-Indirect
Wereldwijd
4 art.8 Invest23*, Fiscaal sparen, Flexinvest
BFI Positive Impact Select
(Baloise Asset Management)
Mixfondsen EUR
Flexibel - Wereldwijd
3 art.9 Invest23*, Fiscaal sparen, Flexinvest
BFI Multi Asset Select
(Baloise Asset Management)
Mixfondsen EUR
Flexibel - Wereldwijd
3 art.8 Invest23*, Fiscaal sparen, Flexinvest

(*) enkel mogelijk voor polissen met een ingangsdatum na 21/03/2021
 

Lees meer over de BFI Themafondsen van Baloise Asset Management.

De Europese SFDR-verordening voorziet in precontractuele documentatie - de SFDR-fiche - voor elk fonds dat zich kwalificeert als een duurzaam fonds. Bekijk de SFDR-fiches om je grondig te informeren over de duurzaamheidskenmerken van een fonds.

Alle info over de beleggingsfondsen wordt aangeleverd door Morningstar.

Morningstar, Inc. is een toonaangevende leverancier van onafhankelijk beleggingsonderzoek. Zij bieden een uitgebreide waaier van internetproducten, software en producten in drukvorm voor particuliere beleggers, financieel adviseurs en institutionele cliënten over de hele wereld. Morningstar is een vertrouwde bron voor inzichtelijke informatie in een waaier van beleggingsdisciplines. 

Beleggingsfondsen Fidea

Heb je een beleggingsfonds onderschreven via Fidea? Hier vind je alle nuttige informatie terug over de Fidea-fondsen.