Beleggen

Beleggingsfondsen

Beleggen via een levensverzekerings-polis

Een levensverzekeringspolis geeft je de mogelijkheid om te sparen en te beleggen:

  • in een veilige formule met een vast rendement, mogelijk een winstdeelname en een volledige terugbetaling van het kapitaal op vervaldag (tak21);
  • of in een risicovollere formule gekoppeld aan beleggingsfondsen met een rendement dat varieert in functie van de marktomstandigheden (tak23);
  • of in een mix van beide.

De waarde en het rendement van een tak23-beleggingsfonds is nooit gegarandeerd

Marktrisico
De waarde (of koers) van tak23-fondsen is onderhevig aan marktschommelingen door diverse economische evoluties. De koers kan daardoor stijgen of dalen ten opzichte van de koers die van toepassing was op het moment dat je je geld belegde. Je kunt dus een winst of een verlies realiseren bij de verkoop van jouw tak23-fonds. Als verzekeringnemer draag je zelf het financiële risico dat hieraan verbonden is.

Risico’s van het fondsbeheer
Tak23-fondsen zijn ook onderhevig aan risico’s als gevolg van de beleggingsstrategie van de fondsbeheerder. Hierdoor bestaat het risico dat het beheer, ondanks de professionele deskundigheid van de fondsbeheerder, niet steeds het verwachte resultaat oplevert.

Kredietrisico
Na toepassing van het wettelijk voorrecht, loopt de verzekeringnemer bij faillissement van Baloise Insurance het risico dat hij zijn opgebouwde reserves (kapitaal) niet, of slechts gedeeltelijk terugkrijgt.

Wat voor jou de optimale beleggingsmix is op een bepaald moment, wordt bepaald door:

  • jouw verlangens en behoeften;
  • jouw kennis en uw ervaring;
  • jouw financiële doelstellingen;
  • en jouw financiële draagkracht.

Iedereen met plannen om te sparen of beleggen, verwijzen we graag naar een verzekeringsmakelaar voor een profielbepaling en persoonlijk advies.

Verzekeringsfondsen

Onderstaande informatie over onze verzekeringsfondsen heeft alleen als doel om klanten die in een tak23-fonds belegd hebben, actuele informatie te bezorgen.

We selecteerde beleggingsfondsen van diverse fondsbeheerders. We kozen voornamelijk aandelen- en gemengde verzekeringsfondsen met een doorgedreven spreiding van de beleggingen in portefeuille.

Deze verzekeringsfondsen vormen het tak23-gedeelte van onze spaar- en beleggingsverzekeringen.

Wil je een polis nemen? Bekijk dan eerst de EID-fiches om je grondig te informeren.

De informatie over onze verzekeringsfondsen wordt ons aangeleverd door Morningstar. 

Let op: informatie over rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor het toekomstig rendement.

De rendementen in de onderstaande fondsenfiches zijn brutorendementen waarbij de beheerkosten verrekend zijn, maar niet de in- en uitstapvergoedingen en taksen van de levensverzekeringspolis.
Die vind je in de Essentiële Informatiedocumenten van de respectievelijke spaar- en beleggingsverzekeringen.

 

Drie profielfondsen voor fiscale spaarverzekeringen

We verrijken het tak23-gedeelte van de spaarverzekeringen IPT – POZ – Save Plan Pensioensparen – Save Plan Langetermijnsparen met 3 profielfondsen:

  Koers 26 mei
Defensive Portfolio Fund € 48,76
Balanced Portfolio Fund (€ 50)
Growth Portfolio Fund € 53,17

 

Deze tak23-fondsen zullen binnenkort opgenomen worden in onderstaande fondsenoverzicht en dan zult u, ook voor deze 3 nieuwe tak23-fondsen, de informatie van Morningstar kunnen raadplegen.

Onze fondsen

European Equity Fund

(Capfi Delen Asset Mgt.)

Aandelen EUR Large Cap

Risicoklasse 4

European Growth Fund

(Fidelity International)

Aandelen EUR Large Cap Gemengd

Risicoklasse 4

Agressor Fund

(Financière de L'Echiquier)

Aandelen FR Small/Mid Cap

Risicoklasse 4

Investissement Fund

(Carmignac Gestion) Aandelen WorldWide Larg Cap Growth Risicoklasse 4

Emerging Markets Fund

(BlackRock)

Aandelen Emerging Markets

Risicoklasse 4

 

Patrimoine Fund

(Carmignac Gestion) Mixfondsen EUR Neutraal Risicoklasse 3

Global Opportunities Fund

(Capfi Delen Asset Mgt.) Mixfondsen EUR Flexibel Risicoklasse 3

Global Allocation Fund

(BlackRock) Mixfondsen EUR Neutraal Risicoklasse 3

Activ Fund

(Baloise Fund Invest) Mixfondsen EUR Defensief Risicoklasse 3

C-Quadrat Arts Balanced Fund

(Baloise Fund Invest) Mixfondsen EUR Neutraal Risicoklasse 3

 

Sécurité Fund

(Carmignac Gestion)

Obligaties Euro Gediversifieerd

Risicoklasse 2

Euro Cash Fund

(Capfi Delen Asset Mgt.)

Geldmarkt Euro Stabiel

Risicoklasse 1

 

Alle info wordt aangeleverd door Morningstar.
Morningstar, Inc. is een toonaangevende leverancier van onafhankelijk beleggingsonderzoek. Zij bieden een uitgebreide waaier van internetproducten, software en producten in drukvorm voor particuliere beleggers, financieel adviseurs en institutionele cliënten over de hele wereld. Morningstar is een vertrouwde bron voor inzichtelijke informatie in een waaier van beleggingsdisciplines.