Bedrijf

Brandverzekering bedrijven

Jouw zaak beschermen met een brandverzekering

Handel Plus

Met de polis Handel Plus bescherm je je gebouw en de inhoud ervan. Dankzij de ‘alles is gedekt, behalve’-formule ben je altijd gerust. Want alles wat we niet uitsluiten, verzekeren we.

Gebruik je het gebouw voor je beroep maar woon je er ook? Dan is ook je privégedeelte met de polis Handel Plus goed beschermd.

Ben je landbouwer en heb je dieren? Dan zijn de dieren ook mee verzekerd in de inhoud.

Geen zaak? Maar wil je wel je woning beschermen? Bekijk dan de verzekering Woning Select.

Is een brandverzekering voor je zaak verplicht?

Het is niet verplicht om een brandverzekering voor jouw bedrijf te onderschrijven. In je polis Handel Plus zitten verschillende soorten verzekeringen met bepalingen die enkel voor die verzekering gelden.

Ben je huurder of gebruiker van het gebouw, dan verzekert die verzekering jouw huurders- of gebruikersaansprakelijkheid.

Al ben je niet verplicht een brandverzekering te nemen, is het wel aangeraden om je onderneming goed te beschermen. Bespreek de mogelijkheden met je makelaar.

Altijd veilig dankzij de 'alles is verzekerd, behalve'-formule

Wij betalen 100 % van de schadevergoeding, zelfs als je het beschadigde gebouw of de beschadigde inhoud niet herstelt of vervangt.

Basisverzekeringen

 • Brand en andere verzekeringen: o.a. schade door brand, rook en roet, ontploffing, schade aan het gebouw door inbraak of vandalisme, schade door diefstal van delen van het gebouw
 • Waterschade en schade door stookolie
 • Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk
 • Natuurrampen: o.a. schade door een overstroming, een aardbeving of grondverzakking
 • Glasbreuk
 • Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Gebouw: schade aan een derde door het gebouw, de inhoud of je terrein
 • Alle Risico’s Computer: onverwachte schade aan je computer of laptop
 • Schade door terrorisme

Kies voor extra bescherming

Wordt er ingebroken in je gebouw en worden goederen gestolen? Heb je schade door de inbraak? Verzeker je inhoud met deze bijkomende verzekering Diefstal en vandalisme. Wij betalen voor de schade en/of gestolen goederen.

Let op!  Wij betalen o.a. niet voor diefstal zonder inbraak, tenzij de dief in je gebouw mocht zijn of geweld op jou pleegt. Wij betalen o.a. ook niet voor diefstal van of vandalisme aan voorwerpen die in een gemeenschappelijke ruimte staan die andere personen ook gebruiken.

Heb je een verzekerd schadegeval waardoor de activiteit van het bedrijf geheel of gedeeltelijk stopt? Dan betalen wij het bedrag voor de dagvergoeding voor dat bedrijfsverlies.

Surround Package Handel Plus

Alles verzekerd in én rond het gebouw dat je gebruikt voor je beroep en waarin je ook woont. Bijvoorbeeld:

 • Je laat je tablet vallen.
 • Tijdens een storm vliegt je trampoline of tent stuk.
 • Je tuin overstroomt waardoor je schade hebt aan je zwembad, tuinrobot of tuindecoratie.

Let op! Wil je de keuzeverzekering Surround Package Handel Plus nemen? Dat kan alleen als je basisverzekering Handel Plus en de keuzeverzekering Diefstal en vandalisme neemt. We betalen niet wanneer je het gebouw gebruikt voor je beroep, maar er niet in woont.

Geniet zorgeloos van je vrije tijd met de keuzeverzekering Leisure Pack.

 • Je gaat sporten, wellnessen of naar een recreatiepark. En je bewaart je spullen in een locker en die spullen worden gestolen? Dan verzekert de keuzeverzekering Leisure Pack die spullen bij diefstal of poging tot diefstal.
 • Ben je op weg met een motorvoertuig of caravan en iemand steelt je spullen uit je voertuig? Dan betalen wij voor de diefstal van die spullen.
 • Wij betalen ook voor schade door vandalisme

Let op! Wij betalen niet als de locker niet op slot was. Wij betalen niet voor spullen die je gebruikt voor je beroep.

Deze verzekering staat je met raad en daad bij wanneer je te maken hebt met een geschil in het kader van je verzekering. Hiervoor werken we samen met Euromex, een van de grootste rechtsbijstandsverzekeraars in Vlaanderen.

Schadeservice Baloise Insurance

Baloise Assistance

Bij je verzekering Handel Plus hoort Baloise Assistance. Met andere woorden, bij een schadegeval of ongeval in een verzekerd gebouw helpt, regelt en betaalt Baloise Assistance de nodige hulp voor jou.

Baloise Assistance is 24/7 bereikbaar op assistance@baloise.be of +32 3 870 95 70.

 

Wat is verzekerd met Handel Plus?

Jouw voordelen?

 • Altijd veilig dankzij de 'alles is verzekerd, behalve'-formule
 • Ruime keuze aan uitbreidingen: Diefstal en vandalisme, Surround Package Handel Plus, Leisure Pack, Rechtsbijstand
 • Woning heropbouwen na schade? Wij betalen voor de extra kosten door de nieuwe verplichte bouwnormen
 • Baloise Assistance voor je gebouw

Wat is niet verzekerd?

Let op! Handel Plus betaalt niet altijd voor de schade.

 • Veroorzaak je de schade opzettelijk? Dan betalen wij niet.
 • Is je gebouw in opbouw en nog niet volledig dicht? Dan betalen wij niet voor de schade. Schade door brand, ontploffing of kleine herstelling blijft verzekerd.
 • Schade door politie, het leger of oorlog vergoeden we niet.
 • Schade door milieuvervuiling of asbest? Dan betalen we niet. Schade door stookolie blijft verzekerd.

Interesse in deze brandverzekering?

Neem contact op met je makelaar.

Wil je een polis nemen?

Handel Plus is een verzekering van Baloise Insurance voor een gebouw of een inhoud waarvan u eigenaar bent. Die verzekering is onderworpen aan Belgisch recht. De overeenkomst duurt een jaar en wordt stilzwijgend verlengd. Wil je een polis nemen? Bekijk de IPID-fiche en onze Algemene Voorwaarden om je grondig te informeren over je wettelijke bescherming op www.baloise.be. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met je makelaar.

Heb je klachten?

Heb je klachten? Laat het ons weten per brief, telefonisch (078 15 50 56) of per e-mail (klacht@baloise.be). Biedt dat geen oplossing? Dan kun je contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen: www.ombudsman.as, de Meeûssquare 35 - 1000 Brussel.