FR
NL
FR
NL
Bedrijf Brandverzekering bedrijven
Jouw bedrijf beschermen met een brandverzekering? Kies de verzekering die het best bij jou en je bedrijf past.

Handel Plus

Met de polis Handel Plus bescherm je je gebouw en de inhoud ervan. Dankzij de ‘alles is gedekt, behalve’-formule ben je altijd gerust. Want alles wat we niet uitsluiten, verzekeren we.

Meer info over de verzekering 'Handel Plus'

NIEUW: Speciale Risico's KMO

Verzeker materiële schade aan gebouwen, materieel en koopwaar van je onderneming met Speciale Risico’s KMO. Deze verzekering is onze oplossing voor de meeste KMO’s actief in de handel, horeca of lichtindustriële sector. We bieden een brandverzekering met een verzekerd bedrag vanaf 1,7 miljoen EURO (ABEX-index 858) tot maximaal 6 miljoen euro, gebouw en inhoud samen. 

Meer info over de verzekering 'Speciale Risico's KMO'

NIEUW: Speciale Risico's 2021

Verzeker materiële schade aan gebouwen, materieel en koopwaar van je onderneming, met een verzekerd bedrag vanaf 1,7 miljoen euro (ABEX-index 858).

Meer info over de verzekering 'Speciale Risico's 2021'

Handel Plus

Met de brandverzekering Handel Plus bescherm je je gebouw en de inhoud ervan. Dankzij de ‘alles is gedekt, behalve’-formule ben je altijd gerust. Want alles wat we niet uitsluiten, verzekeren we.

Gebruik je het gebouw voor je beroep maar woon je er ook? Dan is ook je privégedeelte met de polis Handel Plus goed beschermd.

Ben je landbouwer en heb je dieren? Dan zijn de dieren ook mee verzekerd in de inhoud.

Geen zaak? Maar wil je wel je woning beschermen? Bekijk dan de verzekering Woning Select.

Wij betalen 100 % van de schadevergoeding, zelfs als je het beschadigde gebouw of de beschadigde inhoud niet herstelt of vervangt.

Basisverzekeringen

 • Brand en andere verzekeringen: o.a. schade door brand, rook en roet, ontploffing, schade aan het gebouw door inbraak of vandalisme, schade door diefstal van delen van het gebouw
 • Waterschade en schade door stookolie
 • Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk
 • Natuurrampen: o.a. schade door een overstroming, een aardbeving of grondverzakking
 • Glasbreuk
 • Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Gebouw: schade aan een derde door het gebouw, de inhoud of je terrein
 • Alle Risico’s Computer: onverwachte schade aan je computer of laptop
 • Schade door terrorisme

Het is niet verplicht om een brandverzekering voor jouw bedrijf te onderschrijven. In je polis Handel Plus zitten verschillende soorten verzekeringen met bepalingen die enkel voor die verzekering gelden.

Ben je huurder of gebruiker van het gebouw, dan verzekert die verzekering jouw huurders- of gebruikersaansprakelijkheid.

Al ben je niet verplicht een brandverzekering te nemen, is het wel aangeraden om je onderneming goed te beschermen. Bespreek de mogelijkheden met je makelaar.

Baloise Assistance

Bij je verzekering Handel Plus hoort Baloise Assistance. Met andere woorden, bij een schadegeval of ongeval in een verzekerd gebouw helpt, regelt en betaalt Baloise Assistance de nodige hulp voor jou.

Baloise Assistance is 24/7 bereikbaar op assistance@baloise.be of +32 3 870 95 70.

Handel Plus: kies voor extra bescherming

Wordt er ingebroken in je gebouw en worden goederen gestolen? Heb je schade door de inbraak? Verzeker je inhoud met deze bijkomende verzekering Diefstal en vandalisme. Wij betalen voor de schade en/of gestolen goederen.

Let op!  Wij betalen o.a. niet voor diefstal zonder inbraak, tenzij de dief in je gebouw mocht zijn of geweld op jou pleegt. Wij betalen o.a. ook niet voor diefstal van of vandalisme aan voorwerpen die in een gemeenschappelijke ruimte staan die andere personen ook gebruiken.

Heb je een verzekerd schadegeval waardoor de activiteit van het bedrijf geheel of gedeeltelijk stopt? Dan betalen wij het bedrag voor de dagvergoeding voor dat bedrijfsverlies.

Surround Package Handel Plus

Alles verzekerd in én rond het gebouw dat je gebruikt voor je beroep en waarin je ook woont. Bijvoorbeeld:

 • Je laat je tablet vallen.
 • Tijdens een storm vliegt je trampoline of tent stuk.
 • Je tuin overstroomt waardoor je schade hebt aan je zwembad, tuinrobot of tuindecoratie.

Let op! Wil je de keuzeverzekering Surround Package Handel Plus nemen? Dat kan alleen als je basisverzekering Handel Plus en de keuzeverzekering Diefstal en vandalisme neemt. We betalen niet wanneer je het gebouw gebruikt voor je beroep, maar er niet in woont.

Geniet zorgeloos van je vrije tijd met de keuzeverzekering Leisure Pack.

 • Je gaat sporten, wellnessen of naar een recreatiepark. En je bewaart je spullen in een locker en die spullen worden gestolen? Dan verzekert de keuzeverzekering Leisure Pack die spullen bij diefstal of poging tot diefstal.
 • Ben je op weg met een motorvoertuig of caravan en iemand steelt je spullen uit je voertuig? Dan betalen wij voor de diefstal van die spullen.
 • Wij betalen ook voor schade door vandalisme

Let op! Wij betalen niet als de locker niet op slot was. Wij betalen niet voor spullen die je gebruikt voor je beroep.

Deze verzekering staat je met raad en daad bij wanneer je te maken hebt met een geschil in het kader van je verzekering. Hiervoor werken we samen met Euromex, een van de grootste rechtsbijstandsverzekeraars in Vlaanderen.

Wat is verzekerd met Handel Plus?
Jouw voordelen?
 • Altijd veilig dankzij de 'alles is verzekerd, behalve'-formule
 • Ruime keuze aan uitbreidingen: Diefstal en vandalisme, Surround Package Handel Plus, Leisure Pack, Rechtsbijstand
 • Woning heropbouwen na schade? Wij betalen voor de extra kosten door de nieuwe verplichte bouwnormen
 • Baloise Assistance voor je gebouw
Wat is niet verzekerd?

Let op! Handel Plus betaalt niet altijd voor de schade.

 • Veroorzaak je de schade opzettelijk? Dan betalen wij niet.
 • Is je gebouw in opbouw en nog niet volledig dicht? Dan betalen wij niet voor de schade. Schade door brand, ontploffing of kleine herstelling blijft verzekerd.
 • Schade door politie, het leger of oorlog vergoeden we niet.
 • Schade door milieuvervuiling of asbest? Dan betalen we niet. Schade door stookolie blijft verzekerd.
Makelaar zoeken
Downloads
Algemene Voorwaarden Handel Plus (B2036) pdf - 624 KB Fiche IPID Handel Plus (B1252) pdf - 204 KB
Wil je een polis nemen?

Handel Plus is een verzekering van Baloise voor een gebouw of een inhoud waarvan u eigenaar bent. Die verzekering is onderworpen aan Belgisch recht. De overeenkomst duurt een jaar en wordt stilzwijgend verlengd. Wil je een polis nemen? Bekijk de IPID-fiche en onze Algemene Voorwaarden om je grondig te informeren over je wettelijke bescherming op www.baloise.be. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met je makelaar.

Speciale Risico's KMO

Verzeker materiële schade aan gebouwen, materieel en koopwaar van je onderneming met de brandverzekering Speciale Risico’s KMO. Wens je ook de financiële gevolgen te verzekeren? Vraag dan naar de optie Bedrijfsschade.

Is je KMO actief in de handel, horeca of lichtindustriële sector? Lees dan zeker verder. Speciale Risico’s KMO is onze oplossing voor de meeste KMO’s in deze sectoren met een verzekerd bedrag vanaf 1,7 miljoen EURO (ABEX-index 858) tot maximaal 6 miljoen euro, gebouw en inhoud samen.

Voorbeelden van lichtindustriële sectoren zijn onder andere: metaalverwerking, schrijnwerkerij, deegwarenfabricage, vervaardiging roomijs, koude productie in de voedingsindustrie of een drukkerij. Voor meer info kun je steeds terecht bij je makelaar.

Ter info: heb je een onderneming die qua activiteit of kapitaal niet binnen dit toepassingsgebied valt, raadpleeg dan de verzekering Speciale Risico’s 2021.

Weet je duidelijk wat je wilt verzekeren? Kies dan voor de formule ‘Genoemde gevaren’.

Speel je liever op veilig, dan kun je kiezen voor ‘Alle risico’s’. Alles wat we niet expliciet uitsluiten, is dan verzekerd.

Onze voorwaarden van Speciale Risico’s 2021 bieden al een ruime dekking. Voor KMO’s hebben we echter dat aanbod uitgebreid waardoor je dankzij Speciale Risico’s KMO een nog betere bescherming kunt genieten.

Speciale Risico's KMO: kies voor extra bescherming

Wat als het uithangbord plots op de goederen van de buren valt? Of wat als je vergeet sneeuw te ruimen waardoor een voorbijganger uitglijdt? Wij vergoeden schade aan een derde door het gebouw, voetpaden, afsluitingen alsook schade door uithangborden, reclamepanelen en lichtreclames.

Let op! Voor schade naar aanleiding van de opbouw van een gebouw betalen wij niet.

Wat als een deel van je materieel of koopwaar gestolen wordt tijdens deelname aan een evenement? Wat als je sleutels van het bedrijfsgebouw zoekraken? Of een koperdief heeft het gemunt op jouw koperen regenafvoerbuis? Binnen de waarborg Diefstal betalen wij onder andere 

 • bij diefstal van materieel en koopwaar bij deelname aan een jaarbeurs, tentoonstelling of evenement in de EU
 • bij diefstal van delen van het gebouw zoals dakgoten, waterafvoerbuizen of loodelementen van een dak
 • bij diefstal uit bijgebouwen
 • de kosten om nieuwe sloten of de afstandsbediening van de toegangsdeuren van je bedrijf of je (bank)kluis na diefstal of verlies te vervangen

Let op! De verzekerde lokalen waarin de verzekerde goederen zich bevinden, moeten beschermd zijn door een door INCERT of Assuralia erkend alarmsysteem.

Is er materiële schade aan goederen rechtstreeks veroorzaakt door een natuurramp? Dan betalen wij voor de schade aan de verzekerde goederen.

Heb je een gedekt materieel schadegeval waardoor de activiteit van het bedrijf geheel of gedeeltelijk stopt? Dan vergoeden wij dat bedrijfsverlies.

Deze verzekering staat je met raad en daad bij wanneer je te maken hebt met een geschil in het kader van je verzekering. Hiervoor werken we samen met Euromex, een van de grootste rechtsbijstandsverzekeraars in Vlaanderen.

Wat is verzekerd met Speciale Risico's KMO?
Jouw voordelen?

Volgende waarborgen worden standaard aangeboden:

 • Brand en aanverwante gevaren: o.a. schade door brand, onroerende en roerende inbraakschade, rook- en roetschade, elektriciteitsrisico, aanraking door voertuigen, arbeidsconflicten, oproer, volksbewegingen en daden van vandalisme
 • Waterschade en schade door stookolie
 • Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk
 • Glasbreuk

Onder deze waarborgen is o.a. het volgende opgenomen:

 • Goederen bij derden in de EU: Heb je goederen geplaatst bij bedrijven in de EU waarmee je een gemeenschappelijk belang hebt of die toebehoren aan derden waarmee je afspraken hebt? Wij betalen voor schade aan die goederen. 
 • Bijkomende kosten om aan de nieuwe bouwnormen te voldoen: Gebouw heropbouwen na schade? Wij betalen voor de extra kosten door de nieuwe verplichte bouwnormen.
 • Nieuwe investeringen: Ben je je investeringen vergeten door te geven aan je makelaar? Wij verzekeren nieuwe investeringen van je bedrijf gedurende 120 dagen automatisch mee.
 • Niet altijd franchise: Voor schadegevallen brand, ontploffing en aanraking met lucht- of ruimtevaartuigen geldt géén franchise.
Wat is niet verzekerd?

Let op! Speciale Risico's KMO betaalt niet altijd voor de schade.

 • Zijn je goederen bij derden buiten de EU? Dan betalen wij niet voor de schade aan die goederen.
 • Elk verlies of wijziging van elektronische gegevens of van programma's betalen wij niet.
 • Schade aan uitgeleende of verhuurde goederen vergoeden wij niet.
 • Veroorzaak je de schade opzettelijk? Dan betalen wij niet.
 • Schade door asbest? Daarvoor betalen we niet.
Makelaar zoeken
Downloads
Algemene Voorwaarden Speciale Risico's KMO pdf - 602 KB Algemene Voorwaarden Speciale Risico's KMO - Alle risico's pdf - 568 KB IPID Fiche Speciale Risico's KMO pdf - 226 KB IPID Fiche Speciale Risico's KMO - Alle risico's pdf - 225 KB
Wil je een polis nemen?

Spceciale Risico's KMO is een zaakschadeverzekering van Baloise. De verzekering is onderworpen aan Belgisch recht. De overeenkomst duurt een jaar en wordt stilzwijgend verlengd. Wil je een polis nemen? . Je kunt een polis nemen voor minimaal 1 jaar of maximaal 3 jaar en die wordt stilzwijgend verlengd. Wil je een polis nemen? Bekijk dan de IPID-fiche en onze Algemene Voorwaarden om je grondig te informeren over je wettelijke bescherming op www.baloise.be. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met je makelaar.

Speciale Risico's 2021

Verzeker materiële schade aan gebouwen, materieel en koopwaar van je onderneming met de brandverzekering Speciale Risico’s 2021. Wens je ook de financiële gevolgen te verzekeren? Vraag dan naar de optie Bedrijfsschade.

Deze verzekering is onze oplossing voor ondernemingen met een verzekerd bedrag vanaf 1,7 miljoen euro (ABEX-index 858).

Ter info: heb je een onderneming die qua activiteit of kapitaal niet binnen dit toepassingsgebied valt, raadpleeg dan de verzekering Speciale Risico’s KMO.

Weet je duidelijk wat je wilt verzekeren? Kies dan voor de formule ‘Genoemde gevaren’.

Speel je liever op veilig, dan kun je kiezen voor ‘Alle risico’s’. Alles wat we niet expliciet uitsluiten, is dan verzekerd.

Speciale Risico's 2021: kies voor extra bescherming

Wat als het uithangbord plots op de goederen van de buren valt? Of wat als je vergeet sneeuw te ruimen waardoor een voorbijganger uitglijdt? Wij vergoeden schade aan een derde door het gebouw, voetpaden, afsluitingen alsook schade door uithangborden, reclamepanelen en lichtreclames.

Let op! Voor schade naar aanleiding van de opbouw van een gebouw betalen wij niet.

o    Wat als een koperdief het gemunt heeft op jouw koperen regenafvoerbuis? Of nog erger, de deur forceert om te kunnen inbreken? Wanneer de waarborg Diefstal verzekerd is, betalen wij onder andere 

 • diefstal van delen van het gebouw zoals dakgoten, waterafvoerbuizen of loodelementen van een dak
 • schade berokkend aan het gebouw door diefstal met inbraak of bij de poging daartoe
 • diefstal van verzekerde goederen en waarden

Let op! De verzekerde lokalen waarin de verzekerde goederen zich bevinden, moeten beschermd zijn door een door INCERT of Assuralia erkend alarmsysteem.

Is er materiële schade aan goederen rechtstreeks veroorzaakt door een aardbeving? Dan betalen wij voor de schade aan de verzekerde goederen.

Is er materiële schade aan goederen rechtstreeks veroorzaakt door een overstroming? Dan betalen wij voor de schade aan de verzekerde goederen.

Heb je een gedekt materieel schadegeval waardoor de activiteit van het bedrijf geheel of gedeeltelijk stopt? Dan vergoeden wij dat bedrijfsverlies.

Wat is verzekerd met Speciale Risico's 2021?
Jouw voordelen?

Volgende waarborgen worden standaard aangeboden:

 • Brand en aanverwante gevaren: o.a. schade door brand, onroerende inbraakschade, rook- en roetschade, elektriciteitsrisico, aanraking door voertuigen, arbeidsconflicten, oproer, volksbewegingen en daden van vandalisme en kwaadwilligheid
 • Waterschade 
 • Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk
 • Glasbreuk

Onder deze waarborgen is o.a. het volgende opgenomen:

 • Voorwerpen buiten definitief vastgemaakt: Heb je voorwerpen die buiten definitief vastgemaakt zijn aan een verzekerd terrein of gebouw zoals een fietsenstalling of silo? De schade aan die goederen is gedekt in de waarborg ‘Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk’. 
 • Goederen op jaarbeurs/tentoonstelling binnen de EU: Bij schade aan je verzekerde goederen op een jaarbeurs of tentoonstelling binnen de EU, zijn die gedekt voor de zgn. FLEXA-waarborgen. (FLEXA betekent: Fire, Lightning, Explosion en Aircraft ofwel brand, blikseminslag, ontploffing en aanraking met lucht- en/of ruimtevaartuigen.)
 • Aanrijding afsluiting tijdens levering van derde: rijdt een leverancier tijdens de levering tegen je afsluiting met zijn voertuig? Wij betalen voor de schade.
Wat is niet verzekerd?

Let op! Speciale Risico's 2021 betaalt niet altijd voor de schade.

 • Zijn je goederen beschadigd tijdens een jaarbeurs of tentoonstelling buiten de EU? Dan betalen wij niet voor de schade aan die goederen.
 • Elk verlies of wijziging van elektronische gegevens of van programma's betalen wij niet.
 • Veroorzaak je de schade opzettelijk? Dan betalen wij niet.
 • Schade door asbest? Daarvoor betalen we niet.
Makelaar zoeken
Downloads
Algemene Voorwaarden Speciale Risico's 2021 pdf - 570 KB Algemene Voorwaarden Speciale Risico's 2021 - Alle risico's pdf - 541 KB IPID Fiche Speciale Risico’s 2021 pdf - 227 KB IPID Fiche Speciale Risico’s 2021 – Alle risico’s pdf - 224 KB
Wil je een polis nemen?

Spceciale Risico's 2021 is een zaakschadeverzekering van Baloise. De verzekering is onderworpen aan Belgisch recht. De overeenkomst duurt een jaar en wordt stilzwijgend verlengd. Wil je een polis nemen? . Je kunt een polis nemen voor minimaal 1 jaar of maximaal 3 jaar en die wordt stilzwijgend verlengd. Wil je een polis nemen? Bekijk dan de IPID-fiche en onze Algemene Voorwaarden om je grondig te informeren over je wettelijke bescherming op www.baloise.be. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met je makelaar.

Ook interessant voor jou
Elektronicaverzekering Bescherm hardware en software voor materiële schade of verlies.
Cyberverzekering bedrijven Bescherm jouw bedrijf tegen cyberrisico's
Heb je klachten?

Heb je klachten? Laat het ons weten per brief, telefonisch (078 15 50 56) of per e-mail (klacht@baloise.be). Biedt dat geen oplossing? Dan kun je contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen: www.ombudsman.as, de Meeûssquare 35 - 1000 Brussel.