FR
NL
FR
NL
Bedrijf Machinebreukverzekering
Bescherm jouw machines
Machinebreuk

Vele bedrijven zijn erg afhankelijk van machines. Als die - vaak dure - machines plots beschadigd raken, kan dit zware financiële gevolgen hebben. De verzekering Machinebreuk van Baloise kan de nodige zekerheid bieden.

Deze verzekering verzekert de materiële schade aan de machines en toestellen in je bedrijf die worden gebruikt om de bedrijfsactiviteit uit te voeren. Zowel vaste machines als hef- en werftoestellen kunnen verzekerd worden binnen deze verzekering.

Wat is verzekerd met Machinebreuk?
Jouw voordelen?

Basiswaarborg: alle onvoorziene en plotselinge schade

Is er schade aan je operationele verzekerde toestellen? Dan verzekeren wij de schade tenzij die wordt uitgesloten in de Algemene en Bijzondere Voorwaarden. Wij verzekeren ook de schade die voorviel tijdens de montage van het toestel, tijdens de verplaatsing en montage voor onderhoud en/of tijdens revisie of herstelling.

Uitbreidingen

Om de verzekering nog meer aan jouw noden en wensen aan te passen kun je ervoor kiezen om een aantal opties bij op te nemen in de Bijzondere Voorwaarden:

  • diefstal of poging tot diefstal van verzekerde toestellen;
  • de schade aan onderdelen die door hun aard sneller verslijten en regelmatig vervangen moeten worden. Bijvoorbeeld kabels, kettingen, riemen, filters, lampen, batterijen, …;
  • schade door arbeidsconflicten inclusief stakingen of lock-out;
  • de schade aan voetstukken en/of funderingen van toestellen als gevolg van een verzekerde schade aan die toestellen.
Wat is niet verzekerd?

De voornaamste uitsluitingen zijn:

  • opzettelijke schade veroorzaakt door een verzekerde;
  • slijtage;
  • esthetische schade zoals schilfers, krassen of deuken die de werking van het verzekerde toestel niet in gedrang brengen;
  • onrechtstreekse schade zoals stillegging, gebruiksderving, productie- en/of rendementsverlies;
  • verlies of beschadiging van gegevens, codes en/of programma's evenals de gebrekkige werking of de panne van informaticasystemen (hardware, software);
  • de schade veroorzaakt door (burger)oorlog.
Makelaar zoeken
Downloads
Algemene Voorwaarden Machinebreuk pdf - 109 KB IPID Machinebreuk pdf - 242 KB
Ook interessant voor jou
Elektronicaverzekering Hardware en software zijn voor de meeste bedrijven onmisbaar. Het is dan ook belangrijk dat deze goed verzekerd zijn in geval van materiële schade of verlies.
Brandverzekering bedrijven Bescherm je gebouw en inhoud met een brandverzekering.
Wil je een polis nemen?

Machinebreuk is een verzekering voor materiële schade van Baloise. Die verzekering is onderworpen aan Belgisch recht. De overeenkomst duurt een jaar en wordt stilzwijgend verlengd. Wil je een polis nemen? Bekijk de IPID-fiche en onze Algemene Voorwaarden om je grondig te informeren over je wettelijke bescherming op www.baloise.be. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met je makelaar.

Heb je klachten?

Heb je klachten? Laat het ons weten per brief, telefonisch (078 15 50 56) of per e-mail (klacht@baloise.be). Biedt dat geen oplossing? Dan kun je contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen: www.ombudsman.as, de Meeûssquare 35 - 1000 Brussel.