Professioneel

Beleggen als bedrijf

Je zoekt rendement voor de liquiditeiten in je onderneming?

Je kunt kiezen voor een tak26-beleggingsproduct als je een vaste interestvoet wilt, eventueel vermeerderd met een variabele winstdeling, en als een langere looptijd geen probleem is.

Toch heb je de zekerheid dat het kapitaal op een vlotte manier vrijgemaakt kan worden, mocht dat nodig zijn. Bij de vroegtijdige terugbetaling van (een deel van) het kapitaal, kunnen kosten afgehouden worden.

De tak26, ook kapitalisatieverrichting genoemd, is een eenvoudig beleggingsproduct voor rechtspersonen dat vergelijkbaar is met een termijnrekening waarbij de interesten gekapitaliseerd worden.

Een tak26-product is geen levensverzekering. Dat betekent dat de uitbetaling van het kapitaal niet afhankelijk is van een verzekerde, en of die op een bepaald moment nog in leven is of overleden is. Hierdoor blijft de continuïteit van het contract gegarandeerd. Dit heeft voor rechtspersonen voordelen bijv. bij pensionering van een van de vennoten of wijziging van de ledenstructuur van de vzw. Het tak26-beleggingsproduct loopt gewoon verder zonder administratieve problemen.

Hoe wordt het rendement belast?

Er is geen premietaks verschuldigd bij de onderschrijving omdat dit geen verzekeringscontract is.

Als de rechtspersoon onderworpen is aan de vennootschapsbelasting, wordt het behaalde rendement bij de belastbare winst gevoegd. Bij andere rechtspersonen (die niet onderhevig zijn aan de vennootschapsbelasting) is 30 % rechtspersonenbelasting verschuldigd.

Meer weten?

Neem contact op met je makelaar